[Solomonov Seminar] 114. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Wed Mar 19 12:43:56 CET 2003


Vabim vas na 114. Solomonov seminar, ki bo v cetrtek, 
20. marca 2003 ob 13. uri v sejni sobi E8.
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni 
na http://solomon.ijs.si/

Na cetrtkovem seminarju bo Janez Brank predstavil
se drugi del teme o metodi podpornih vektorjev.
Tokrat bo govora o jedrih (kernels) in o tematikah,
ki uporabljajo SVM tehnologijo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Janez Brank (IJS):
       Metoda podpornih vektorjev (2.del)

Predstavil bom metodo podpornih vektorjev (support vector machine, SVM).  
To je relativno nov algoritem (pravzaprav bolj druzina algoritmov) s podrocja
strojnega ucenja.  Prvotna razlicica algoritma je zamisljena za klasifikacijske 
probleme z dvema razredoma, obstajajo pa tudi razsiritve za vec razredov in 
za regresijske probleme.  SVM ima dobro teoreticno podlago, obenem pa 
se dobro obnese tudi na realisticnih podatkih z raznih problemskih podrocij.

V prvem delu seminarja (v torek) bom opisal, kako si SVM zastavi ucenje kot
optimizacijski problem in kako ta problem s pomocjo prijemov iz matematike
(teorija optimizacije) predelamo v bolj obvladljivo dualno obliko, ki jo
lahko resujemo numericno.

V drugem delu (v cetrtek) bom opisal, kako lahko z uporabo t.im. jeder
iscemo namesto linearnih tudi nelinearne modele, pri tem pa ostane
optimizacijsko ogrodje prakticno nespremenjeno.  Predstavil bom se nekaj
razsiritev SVMja (vec kot dva razreda, regresija, transdukcija), nekaj
prosto dostopnih implementacij SVMja in nekaj literature o SVMjih.

Namen seminarja je, da bi lahko poslusalec metodo podpornih vektorjev
uporabljal ne zgolj kot crno skatlico, ampak bi si tudi malo predstavljal,
kako ta skatlica deluje.
 


More information about the Solomonov-seminar mailing list