[Solomonov Seminar] [E8] SLAIS in 48. Solomonov seminar: B.Klicek: Ulixes

Marko Bohanec marko.bohanec@ijs.si
Fri, 15 Jun 2001 09:28:20 +0200


Vabim vas na dogodek, ki steje kot 48. Solomonov seminar
in seminar SLAIS. Imamo gosta s Hrvaske, ki nam bo
predaval v torek (19.6.2001) ob 13h v FIZIKALNEM SEMINARJU
na IJS (skozi glavna vrata glavne stavbe, takoj levo).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  prof. Bo×idar KliRek (SveuRiliÜte u Zagrebu):

  Znanstveni izazovi projekta Eurotourism Ulixes -
  Inteligentna turistiRka organizacija

Predavanjem Še se ×ele predstaviti temeljne ideje i znanstveni problemi
projekta Ulixes te potaknuti  razmjena kritiRkih pogleda. Projekt Ulixes
je predlo×ilo nekoliko institucija iz Hrvatske i drugih zemalja Europe
za financiranje preko programa Europske unije Eureka. Cilj projekta je
razviti jedan slo×eni inteligentni sustav koji bi pru×ao savjete
turistima i potporu managementu u turistiRkoj industriji. Projekt se
temelji na povezivanju tehnologija inteligentnih sustava, multimedije,
elektroniRkog poslovanja, te komunikacije putem Weba i mobilne
telefonije. U nedavnim istra×ivanjima pokazano je da tehnike rudarenja u
podacima (data mininga) mogu biti izuzetno vrijedne za istra×ivanje i
razumijevanje ponaÜanja potroÜaRa, odnosno turista. ORekuje se da Še
primjena tih tehnika donijeti znantna poboljÜanja poslovanja u turizmu,
poput poveŠanja stupnja zadovoljstva, poveŠane potroÜnje, poduzimanje
optimalnih poslovnih akcija, izrada jasnije strategije, itd. Znanstveni
doprinosi koji se oRekuju odnose se na teoriju znanja (kako gospodariti
s velikom koliRinom vremenski promjenjivog znanja), teorija zadovoljstva
kupaca (kako ostvariti visokovrijedne modele ponaÜanja kupaca), teorije
komunikacije (kako koristiti tehnologiju u poboljÜanju komunikacije
prodavaR-kupac), metoda upravljanja slo×enim sustavima (metoda
upravljanja malim promjenama), metoda razvoja velikog broja
distribuiranih intelugentnih sustava (metoda razvoja slo×enih
inteligentnih sustava), i druge.