[Solomonov Seminar] Fw: povzetek

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Mon, 9 Apr 2001 12:14:17 +0200


Vabim vas na 39. Solomonov seminar, ki bo
v torek (10.4.2001) ob 13h v sejni sobi E8 (IJS).

Tokratna tema bo opis zelo realne aplikacije, ki bi
bila zanimiva za marsikatero podjetje - gre za analizo
dogajanja na lokalnem racunalniskem omrezu. V enem 
delu gre za analizo procesov, ki tecejo na racunalnikih v 
podjetju, v drugem delu pa analizo mreznega prometa.
Predaval bo Iztok Serbec iz Uniona, ki je omenjeno
analizo opravil na Unionskem racunalniskem omrezju.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Iztok Serbec:
Analiza strukture in napovedovanje prometa racunalniskih omrezij

Predstavitev opisuje modelirnaje prometa v racunalniskem omrezju 
Pivovarne Union na osnovi podatkov o delavcih, racunalnikih, 
prometu ter procesih, ki se odvijajo v racunalniskem omrezju.
Razvili smo programe, ki belezijo in posiljajo podatke o uporabi 
racunalnikov na streznik, ki omogoca tekoce spremljanje
vseh procesov v omrezju. Podatke smo precistili in poiskali pomen 
posameznih procesov in izpustili take, ki ne povzrocajo prometa,
ali pa se pojavijo zelo malokrat. Razlicne tipe podatkov (procesi, 
racunalniki, ljudje, promet) smo zdruzili glede na casovni interval 
vzorca in naredili dve domeni. V prvi so zbrani vsi procesi, v drugi 
pa smo procese (aplikacije) predhodno zdruzili v vecje skupine. 
Za obe domeni smo dolocili atribute, ki vplivajo na napovedovanje 
prometa z izbranimi orodji ter podali primeren nacin izbire atributov.
Izbrali smo algoritme in izdelali orodja, s katerimi podamo relacije 
med podatki. Pokazali smo, da informacija o procesih pripomore
k razumevanju velikosti prometa, ki ga generirajo racunalniki ter 
zgradili modele, ki jih uporabimo za njegovo napovedovanje.