[Solomonov Seminar] 32. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sun, 11 Feb 2001 12:51:45 +0100


Vabim vas na 32. Solomonov seminar, ki bo
v torek (13.2.2001) ob 13h v sejni sobi E8 (IJS).

Tokratna tema je problem, ki je zabaven a hkrati zelo 
zahteven: iskanje najkrajsega zaporedja potez ki
sestavi premesano Rubikovo kocko. Problem
je zanimiv zato, ker so danasnji racunalniki ravno na 
meji (po procesorski moci in pomnilniski kapaciteti), 
da tak problem z njimi lahko resimo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marjan Sterk:
            Rubikova kocka

Optimalna resitev rubikove kocka je kombinatoricno zelo 
zahteven problem. Prvi, ki mu je uspelo najti optimalne resitve 
nakljucno premesanih primerov, je bil R. E. Korf, UCLA. 
Uporabil je vnaprej izracunano in v pomnilniku shranjeno 
hevristicno funkcijo. Na seminarju bo predstavljen njegov 
pristop in rezultati moje prakticne realizacije ter preverjeno
ujemanje prakse s predvidevanji v clanku.