<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif'>
<p>Spoštovani,</p>
<p>hvala profesorju Hladniku in profesorici Borovnik za odziv v zvezi z rabo Almina ustvarjalnost namesto ustvarjalnost Alme Karlin. Saj nikogar ne kličem na zagovor, zavedam se tudi, da nastopajoči na oblikovanje programa in še zlasti promocijskih besedil nimajo vpliva, celo uredniki v založbah so podpisani pod predstavitvena besedila, ki vabijo k nakupu, ki jih nikoli niso videli. Tako pač to je. Ne nazadnje je tovrstna praksa tudi odraz časa.</p>
<p>Mene bolj zanima odpiranje vprašanj v zvezi s tovrstnimi rabami, izstopajoča je namreč tudi raba, ki je vse pogostejša v socioloških besedilih (Novak je rekla), in podčrtaj za vse spole namesto do sedaj uveljavljene poševnica pred vezajem za končnico (študent/-ka).</p>
<p>Lahko kdo od jezikoslovcev to malo pokomentira?</p>
<p>Hvala, lep pozdrav</p>
<p>Vladka Tucovič</p>
<div> </div>
<p> </p>
<p>-------- Izvorno sporočilo --------</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Zadeva:</th>
<td>[SlovLit] Evropska duhovna izročila -- Re: Alma -- Komuniciranje z invalidi -- Re: Soda in liha števila</td>
</tr>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Datum:</th>
<td>2017-11-28 08:08</td>
</tr>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Pošiljatelj:</th>
<td>Miran Hladnik gmail <miran.hladnik@gmail.com></td>
</tr>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Prejemnik:</th>
<td>SLOVLIT <slovlit@ijs.si></td>
</tr>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Odgovor na:</th>
<td>miran.hladnik@gmail.com</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<!-- html ignored --><!-- head ignored --><!-- meta ignored -->
<div class="pre" style="margin: 0; padding: 0; font-family: monospace">Od: Dejan Kos <<a href="mailto:dejan.kos@um.si">dejan.kos@um.si</a>><br /> Datum: 28. november 2017 00:55<br /> Zadeva: Konferenca SDPK<br /><br /> Spoštovani članice in člani SDPK, [...] pošiljam program in zbornik<br /> povzetkov mednarodne konference Literatura in evropska duhovna<br /> izročila (<a href="http://sdpk.si/datoteke/Programe_Literature%20and%20the%20European%20Spiritual%20Traditions-2017.pdf">http://sdpk.si/datoteke/Programe_Literature%20and%20the%20European%20Spiritual%20Traditions-2017.pdf</a>),<br /> ki bo 30. novembra in 1. decembra na Filozofski fakulteti v Ljubljani<br /> (slovenska različica zbornika je v izdelavi). Dogodek organizira dr.<br /> Alen Širca. Prijazno vabljeni!<br /><br /> Lep pozdrav,<br /> Dejan Kos<br /><br /> ===<br /><br /> Od: Silvija Borovnik <<a href="mailto:silvija.borovnik@um.si">silvija.borovnik@um.si</a>><br /> Datum: 28. november 2017 06:47<br /> Zadeva: Za Slovlit (re:<br /><a href="https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006145.html">https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006145.html</a>)<br /><br /> Spoštovani! Simpozij o Almi Karlin je bil izjemno dobro obiskan in<br /> zelo zanimiv. Z rabo samo njenega imena – »Alma« - , ko gre za<br /> omenjanje njenega dela in osebnosti, pa se tudi sama ne strinjam,<br /> vendar na oblikovanje besedila, ki je bilo podlaga za vabilo na<br /> simpozij, nisem imela vpliva. Vabljena sem bila le kot nastopajoča in<br /> tako v naslovu kot tudi v besedilu mojega referata je njeno polno ime.<br /><br /> Lep pozdrav,<br /> Silvija Borovnik<br /><br /> ===<br /><br /> From: Ada Cajnko <<a href="mailto:Ada.Cajnko@zalozba.org">Ada.Cajnko@zalozba.org</a>><br /> To: Beletrina <<a href="mailto:info@zalozba.org">info@zalozba.org</a>><br /> Date: Mon, 27 Nov 2017 12:03:06 +0000<br /> Subject: Brez zadreg pri komuniciranju z invalidi<br /><br /> Beletrina ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. 12. 2017, predstavlja<br /> brošuro Premagovanje ovir v komunikaciji in kratek osveščevalni film o<br /> življenju invalidov  [...]<br /> (<a href="http://www.skrito.si/files/premagovanje_ovir_v_komunikaciji.pdf">http://www.skrito.si/files/premagovanje_ovir_v_komunikaciji.pdf</a>) in<br /> [...]  film o življenju invalidov (<a href="https://youtu.be/1HSVMpA_ep0">https://youtu.be/1HSVMpA_ep0</a>). Oba<br /> produkta sta nastala v okviru projekta Omogočanje multimodalne<br /> mobilnosti oseb z oviranostjo, nosilec katerega je Ministrstva za<br /> infrastrukturo.<br /><br /> ===<br /><br /> Od: Klemen Lah <<a href="mailto:klemnov@gmail.com">klemnov@gmail.com</a>><br /> Datum: 27. november 2017 17:58<br /> Zadeva: Re: Soda in liha števila<br /> (<a href="https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006145.html">https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006145.html</a>)<br /><br /> Hvala! Tudi sam sem seveda najprej iskal po etimološkem slovarju<br /> (fran.si), a očitno prehitro obupal pri iskanju ustrezne iztočnice.<br /> Lep pozdrav, KL<br /> _______________________________________________<br /> SlovLit mailing list<br /><a href="https://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/slovlit">https://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/slovlit</a><br /> Prispevke pošiljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na naslov <a href="mailto:slovlit@ijs.si">slovlit@ijs.si</a>. Težavam s strešicami se izognete z nastavitvijo kodiranja UTF-8 v brskalniku ali v poštnem programu. Arhiv objav je na <a href="http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/">http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/</a></div>
</body></html>