<div dir="ltr">From: "Andreja Peček" <<a href="mailto:andreja.muni@gmail.com">andreja.muni@gmail.com</a>><br>To: <a href="mailto:slovlit@ijs.si">slovlit@ijs.si</a><br>Date: Thu, 16 Mar 2017 18:54:46 +0100<br>Subject: Strokovni izpit za sloveniste<br><div dir="ltr"><div><br>Spoštovani,odziv
 gospe Kejžarjeve me je kar precej presenetil. Ustni odgovori 
slovenistov na vprašanja, ki jih navaja, so sicer morda pomembni, 
pomembno pa je tudi, da kandidati znajo pravilno napisati glagol 
vzpostaviti, notranjestično pisati narekovaje, uporabljati določno 
obliko pridevnika in še kaj. Lep pozdrav,</div><div><br>Andreja Peček</div><div><br>---<br></div><div><br></div><div></div><div>Oglašam se kot izpraševalka v komisiji  za strokovne izpite. (<font style="background-color:rgb(255,255,0)"> </font>za<br> slovenščino<font style="background-color:rgb(255,255,0)"> </font>) To delo opravljam že nekaj let in imam zelo zanimive<br> izkušnje. Kadar so kandidati diplomirani slovenisti, z njimi<br><font style="background-color:rgb(255,255,0)"> vspostavim</font> strokovni dialog, kot je poudarila že gospa Darinka Cankar<br> v odgovoru. Moja vprašanja so usmerjena v glavnem na njihovo praktično<br> delo, učenje jezika v učnem procesu in njihov osebni odnos do<br> slovenščine. Približno takole jih sprašujem: Naštejte nekaj<br> posebnosti, zanimivosti slovenščine, v čem se po vaše odraža lepota<br> našega jezika? Kako skrbite za zvočno plat jezika med poukom?<br> Analizirajte <font style="background-color:rgb(255,255,0)">vaš lasten </font>govor. Kako učite definirati pojme svoje<br> učence? (<font style="background-color:rgb(255,255,0)"> </font>kaj je svoboda, kdo je zeliščarka, kaj je votlina ...<font style="background-color:rgb(255,255,0)"> </font>)<br> Odgovori kandidatov slovenistov  so zelo različni, od zelo<br> argumentiranih, pronicljivih, do skrb vzbujajočih in nestrokovnih.<br> Zato menim, da je še kako <font style="background-color:rgb(255,255,0)">potrebno</font> opravljati strokovni izpit tudi iz<br> slovenskega jezika.<br><br> Katarina Kejžar<br><br>===<br><br>From: "Logar, Nataša" <<a href="mailto:Natasa.Logar@fdv.uni-lj.si">Natasa.Logar@fdv.uni-lj.si</a>><br>To: "<a href="mailto:slovlit@ijs.si">slovlit@ijs.si</a>" <<a href="mailto:slovlit@ijs.si">slovlit@ijs.si</a>><br>Date: Thu, 16 Mar 2017 08:12:17 +0000<br>Subject: Okrogla miza o lektorjih<br><br>
V četrtek, 23. 3. 2017, ob 17.00 bo na Fakulteti za družbene vede 
potekala  okrogla miza z naslovom Lektorji medijskih besedil: status, 
vloga, ugled. S šestimi sogovornicami in sogovorniki bomo ovrednotili 
procese, ki vplivajo na profesijski status lektorjev, ter odnose, ki 
opredeljujejo novinarsko-lektorsko sobivanje v uredništvih. Razpravljali
 bomo o posledicah teh procesov in in razmišljali o tem, kako bi 
novinarji lahko postali še boljši pisci, lektorji pa še boljši jezikovni
 svetovalci. Okroglo mizo bo vodila dr. Nataša Logar. Dobimo se v 
predavalnici 20, vabljeni!<br><br>===<br><br>From:  <<a href="mailto:office@si-dunaj.at">office@si-dunaj.at</a>><br>Date: 2017-03-16 8:50 GMT+01:00<br>Subject: aviso 03/2017-spremembe/änderungen!!<br><br>NAPOVEDNIK (spremembe) Slovenski inštitut na Dunaju & partnerji<br>16. 3. - 18. 3. 2017 Simpozij – Schwäbisch Hall (Nem): Odkritje spominske plošče za Primoža Trubarja<br>21. 3. 2017, 18.00 Skica in Österreichische Akademie der Wissenschaften: Präsentation der Sammlung des Peter-Lang-Verlag, 1010, Doktor Ignaz-Seipel-Platz 2- Österr. Akademie der Wissenschaften<br></div><div>27. 3. 2017, 19.00 Literarni večer: Ivan Cankar: Das Haus der Barmherzigkeit, v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvo na Dunaju; 1160, Seeböckg. 30A-  Haus der Barmherzigkeit<br>29. 3. 2017, 18.00 Dr. Žiga Zwitter, Ljubljana: Predavanje: Okoljska zgodovina travnikov in pašnikov Južnih apneniških Alp v 16. in 17. stoletju (nem.); 1010, Hanuschgasse 3, Hof 2, Stiege 4, 1. Stock<br></div></div></div>