<div dir="ltr"><div><div>Dragi kolegi, na Agenciji za varnost v prometu se niso odzvali na jezikoslovne argumente v zvezi s spornim napisom Ne vozi, ko piješ alkohol (<a href="https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005781.html">https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005781.html</a> , <a href="https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005788.html">https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005788.html</a> , <a href="https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005794.html">https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005794.html</a> , <a href="https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005795.html">https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005795.html</a>). Ker očitno prisluhnejo samo glasu ljudstva (<a href="https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005793.html">https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005793.html</a>), nam preostane le, da odgovorne zasujemo s čim več zahtevami za spremembo napisa na avtocesti. Gre za protest proti samovoljnemu mrcvarjenju slovenščine (pomenljivo je, da si angleškega napisa nihče ni drznil spreminjati) in proti  neprimernemu ravnanju državne agencije, ki se požvižga tako na stroko kot na preprost jezikovni čut. Prosim vas, če tole sporočilo s klikom na Posreduj pošljete odgovornim osebam na Agenciji za varnost v prometu. To so direktor mag. Igor Velov (<a href="mailto:igor.velov@avp-rs.si">igor.velov@avp-rs.si</a>), predsednik sveta agencije Jure Prestor (<a href="mailto:jure.prestor@avp-rs.si">jure.prestor@avp-rs.si</a>), vodja sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa Vesna Marinko (<a href="mailto:vesnamarinko@avp-rs.si">vesnamarinko@avp-rs.si</a>), vodja službe za splošne zadeve Urška Naglič (<a href="mailto:urska.naglic@avp-rs.si">urska.naglic@avp-rs.si</a>), vodja sektorja za voznike Mitjan Bizjak (<a href="mailto:mitjan.bizjak@avp-rs.si">mitjan.bizjak@avp-rs.si</a>), vodja sektorja za preventivo in vzgojo v prometu Mateja Markl (<a href="mailto:mateja.markl@avp-rs.si">mateja.markl@avp-rs.si</a>). Mogoče bo dobro besedo za predlog zastavil tudi naš kolega psiholog, ki je član sveta, dr. Marko Polič (<a href="mailto:marko.polic@ff.uni-lj.si">marko.polic@ff.uni-lj.si</a>). Njihove e-naslove prekopirate v vrstico Komu oz. Za. Sporočilu lahko odvzamete tale spremni nagovor in dopišete tudi kaj svojega, čeprav dvomim, da bi dodatno utemeljevanje kaj zaleglo. Podpis na koncu lahko zamenjate s svojim imenom. lp, miran<br></div></div><br>===<br><div><div><div><div><div>
<h2>Zahteva za spremembo slogana na avtocesti</h2>
<p>Člani diskusijske skupine Slovlit, ki jo sestavljajo jezikoslovci, slovenisti, anglisti in strokovnjaki drugih humanističnih profilov, ugovarjamo napisu Ne vozi, ko piješ alkohol, ki utripa izmenično z angleškim napisom Don't drink and drive nad avtocesto. Od AVP pričakujemo, da slovenski napis vrne v obliko</p>
<p><span style="font-size:14pt"><b>Ne vozi, ko piješ,</b></span></p>
<p>ki pomeni natanko to, kar angleški napis Don't drink and drive, da moramo biti namreč med vožnjo trezni. Dodajanje besede alkohol v napis je slogovna napaka <a href="http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge=tavtologija" target="_blank">tavtologija</a> in črkobralsko nasilje nad jezikom.</p>
<p>Prof. dr. Miran Hladnik in podpisniki</p>
</div>
</div></div></div></div></div>