<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.6000.16890" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<DIV><FONT face="Times New Roman">From: "Gasper Troha" &lt;</FONT><A 
href="mailto:gasper.troha@guest.arnes.si"><FONT 
face="Times New Roman">gasper.troha@guest.arnes.si</FONT></A><FONT 
face="Times New Roman">&gt;</FONT></DIV>
<DIV>
<DIV><FONT face="Times New Roman">Sent: Saturday, October 10, 2009 9:52 
PM</FONT></DIV>
<DIV><FONT face="Times New Roman">Subject: vabilo na okroglo mizo Esej na 
maturi</FONT></DIV></DIV>
<DIV><FONT face="Times New Roman"><BR></FONT></DIV>
<DIV><FONT face="Times New Roman">Slovensko društvo za primerjalno književnost 
(http://</FONT><A href="http://www.zrc-sazu.si/sdpk"><FONT 
face="Times New Roman">www.zrc-sazu.si/sdpk</FONT></A><FONT 
face="Times New Roman">)<BR>vabi na okroglo mizo Esej na 
maturi.&nbsp;<BR><BR>Šolski pouk slovenskega jezika s književnostjo v okviru 
vsesplošne<BR>normiranosti tudi esej uveljavlja kot besedilo, napisano po 
obveznih in<BR>natančnih napotkih za analiziranje izbranega literarnega 
besedila. To<BR>nasprotuje tradicionalnemu razumevanju eseja kot uglajene 
ubeseditve<BR>poznavalskega, a tudi osebnega, samostojnega, izvirnega, ne 
docela<BR>konvencionalnega razmišljanja o izbrani temi. Zaskrbljenost zaradi 
posledic<BR>tega razhajanja je spodbudila zamisel o debati za okroglo mizo o 
eseju na<BR>maturi.&nbsp;<BR><BR>Okrogla miza bo v&nbsp;četrtek, 22. oktobra 
2009 ob 13. uri v Mali dvorani </FONT></DIV>
<DIV><FONT face="Times New Roman">ZRC SAZU, Ljubljana, Novi trg 4/II.<BR><BR>Po 
zaključku okrogle mize se bo ob 15. uri obravnava eseja nadaljevala v<BR>istem 
prostoru kot mednarodna konferenca &gt;Esej in singularnost&lt;/ &gt;Essay 
and<BR>Singularity&lt;, ki jo s podporo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 
in<BR>tehnologijo prav tako organizira Slovensko društvo za 
primerjalno<BR>književnost.<BR><BR>Okroglo mizo o eseju na maturi bo vodila 
Majda Stanovnik, med drugim<BR>soavtorica priročnika Esej na maturi 2009 
(Založba Mladinska knjiga, 2008)<BR>in številnih spremnih razprav h klasičnim 
romanom. Ob Majdi Stanovnik bosta<BR>s krajšima uvodnima govoroma razpravo 
odprla red. prof. dr. Igor Saksida, ki<BR>bo predstavil vidike eseja pri 
mednarodni maturi, in prof. Darka<BR>Tancer-Kajnih, gimnazijska profesorica in 
urednica revije Otrok in knjiga. <BR><BR>K izmenjavi raznovrstnih mnenj vabimo 
tudi dobre poznavalce problematike,<BR>izkušene strokovnjake za srednješolski in 
osnovnošolski pouk literature.&nbsp;<BR><BR>doc. dr. Vanesa Matajc, 
predsednica,<BR>as. dr. Gašper Troha, tajnik</FONT></DIV></BODY></HTML>