<html>
<font size=3>Spostovani,<br><br>
Pridruzujemo se cestitkam ob 80-letnici Prof. Franca Jakopina. Mogoce vas
bo zanimalo, da se v mestu Kalac Voronezske oblasti nahaja ulica, ki nosi
ime brata prof. F.Jakopina - Jakoba Zaka Jakopina (1897-1993). Idealizem
je Zaka Jakopina prignal iz Francije, kjer je bil zaposlen v
raziskovalnem odelku koncerna Citroen, v Rusijo l. 1932. V Rusiji se je
uveljavil kot iznajditelj kmetijskih strojev in je avtor stevilnih
patentov. Na jesen svojega dolgega, tezkega in kjub temu zelo
ustvarjalnega zivljenja se je spoznal z domacinom, zasluzenim umetnikom
Ruke federacije Aleksandrom Kozininom, ki je izredno cenil nasega rojaka.
On se je izboril za poimenovanje ulice in mu na grobu postavil doprsni
kip, ki ga je tudi sam naredil. Za nas letosnji Almanah, o izidu katerega
smo ze porocali, je A.Kozinin napisal krajsi prispevek o J.Jakopinu in ga
ponaslovil &quot;Naivni genij&quot;. Na naslovni strani omenjenega
Almanaha je reprodukcija hipoteticenga srecanja dveh velikih sodobnikov -
Puskina in Preserna, avtor slike A.Kozinin. A. Kozinin je pred leti&nbsp;
na povabilo Prof. Jakopina obiskal Slovenijo in je pravi slovenski
ambasador v Voronezski oblasti. Pred kratkim smo ga obiskali v mestu
Kalac, z njegovo pomocjo izvedli predstavitev drustva in podarili lokalni
centralni knjiznici pianino.<br><br>
Nase drustvo je ze zacelo z pripravo 2. SLOVENSKO-RUSKEGA ALMANAHA, ki bo
predvidoma izsel decembra 2002.&nbsp; Ce je bil 1. Almanah zelo pester,
ker je bila njegova naloga ponuditi ruskemu bralcu nekaksno
mini-enciklopedijo o RS in nepretrgani drzavnosti slovenskega naroda in
tako vsaj delno zapolniti ogromno vrzel, ki je zijala v poznavanju
Slovenije v Rusiji bo 2. Almanah predvsem leposloven s poudarkom na
slovensko sodobno kratko prozo. Zato smo si ze nabavili dve knjigi in
sicer C<u>as kratke zgodbe</u> - antologija slo. kratke pripovedne proze,
SOU, LJ. 1998 (knj. zb. Beletrina); gre za izbor napisane in objavljene
kratke pripoved. proze v zadnjih 20 letih. To nalogo je opravil Tomo Virk
(priznan strokovnjak s podrocja literature, tudi pisatelj in literarni
teoretik) in <u>Slovenska kratka proza</u>, Karantanija, Lj.,1996 (zb.
Orfej); gre za zbirko nasih &quot;starih&quot; pisateljev in je tudi lepo
urejena. Obsega novele avtorjev: J. Trdine, S. Jenka, J. Mencingerja, J.
Jurcica, J. Kersnika, I. Tavcarja in spremno besedo k vsakemu. Ce
kombiniramo ti dve zbirki, dobimo  kar nekaksno casovno sledje oz. razvoj
te zvrsti na Slovenskem. <u>Obracam se vsem s prosnjo da mi posljete
svoje predloge kaj bi po vasem veljalo objaviti v prihodnjem almanahu.
Predvsem me zanimajo res dobre kratke&nbsp; zgodbe slovenskih
avtorjev.<br><br>
</u>Za urejevanje in pripravo Almanaha za tisk je dal soglasje o&nbsp;
sodelovanju dr. Aleksandr Romanenko (Aleksander Danilovic Romanenko
(27.04.1932), prevajalec, literarni kritik in zgodovinar, najpomembnejsi
ruski posrednik slovenske knizevnosti iz obdobja ZSSR. Prevedel je med
ostalim dela Finzgarja, Voranca, Kosmaca, Ingolica, Potrca, Cankarja,
Zupancica, Zlobca, Kovica, Tauferja. Pripravil je najpomembnejso rusko
izdajo slov. poezije (Moskva, 1989), s sodelovanjem T. Pavcka. Prevedel
je tudi slovensko ljudsko povest Martin Krpan, ki jo je zalozilo in
izdalo&nbsp; drustvo &quot;Dr. France Preseren&quot; in 23.09.2001
svecano predstavilo v Moskvi. G. Romanenko bo za Almanah tudi prispeval
vec svojih clankov.<br><br>
Lep pozdrav,<br>
<x-sigsep><p></x-sigsep>
Just Rugel<br>
Drustvo za promocijo stikov med Slovenijo in Rusijo &quot;Dr. France
Preseren&quot;<br><br>
tel.: 7 095 202-27-24<br>
fax.: 7 095 200-12-37<br>
e-mail: </font><font size=3 color="#0000FF">drpreseren@bigfoot.com<br>
</font><font size=3>Internet:
</font><a href="http://www.niagara.com/~jezovnik" eudora="autourl"><font size=3 color="#0000FF"><u>www.niagara.com/~jezovnik</a><br>
</u></font><font size=3>p.p. 17, 103104 Moskva, Rusija<br><br>
Povezave:<br>
</font><font size=3 color="#0000FF"><u><a href="http://www.niagara.com/~jezovnik" eudora="autourl">http://www.niagara.com/~jezovnik</a></u></font><font size=3>
(tukaj najdete precej o delovanju DFP, tudi obilico slik)<br>
</font><font size=3 color="#0000FF"><u><a href="http://www.prah.net/slovenia" eudora="autourl">http://www.prah.net/slovenia</a></u></font><font size=3>
(o Sloveniji, Slovencih, slovenski
etnogenezi)</font><font size=3 color="#0000FF"> <br>
<u><a href="http://forums.delphi.com/veneti/start" eudora="autourl">http://forums.delphi.com/veneti/sta</a></u><a href="http://forums.delphi.com/veneti/start" eudora="autourl">rt</a>
</font><font size=3>(Slovenski mednarodni forum))</font><font size=3 color="#0000FF"> <br>
<u><a href="http://members.nbci.com/si_dspp" eudora="autourl">http://members.nbci.com/si_dspp</a></u></font><font size=3> (o Plovni poti Donava - Jadran)</font><font size=3 color="#0000FF"> <br>
<u><a href="http://www.glasslovenije.com.au/" eudora="autourl">http://www.glasslovenije.com.au</a> </u></font><font size=3>(Slovenci v Avstraliji)</font><font size=3 color="#0000FF"> <br>
<u><a href="http://www.geocities.com/ausslokon" eudora="autourl">http://www.geocities.com/ausslokon</a></u></font><font size=3> (Slovenci v Avstraliji)<br><br>
<a href="http://www.gazeta.ru/english/" eudora="autourl">http://www.gazeta.ru/english/</a>, <a href="http://allnews.ru/" eudora="autourl">http://allnews.ru/</a> , <a href="http://www.russianobserver.com/" eudora="autourl">http://www.russianobserver.com/</a>, <a href="http://yandex.ru/index_engl.html" eudora="autourl">http://yandex.ru/index_engl.html</a> (tekoce novice o Rusiji v anglescini)<br><br>
&nbsp;</font></html>