<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META content="MSHTML 5.00.2614.3401" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Pozdravljeni?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Slovlit <A 
href="mailto:slovlit@ijs.si">slovlit@ijs.si</A> ni edino glasilo, ki se trenutno 
ukvarja&nbsp;s studijem, izrednim in podiplomskim&nbsp;ter s solninami se 
posebej. Poleg posameznih uciteljev in "slovlitovcev" se oglasajo novinarji, 
tudi dekani in rektor Univ.v L..</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>"Ljubljanski" Dnevnik ima 20.3.2K takele 
(pod)naslove:</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>IZREDNI STUDIJ KOT ZLATA JAMA - PA NE ZNANJA. 
</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Kdo sluzi s solninami za i.st., kaksna je kakobost 
i.st.?Na fakultetah in visokih solah zaracunavajo solnine po nerazvidnih 
merilih. Solnine za i.st.: od 80K do 468K tolarjev za letnik. Honorar za 
neopravljene izpite. </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Rektorja Mencingerja navaja novinarka (Ranka 
Ivelja, pod podnaslovoma: Izredni studij ustreza vsem. Ostanov honorar le 
povprecen.) takole:</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>"Zdajsnje vodstvo univ. si mocno prizadeva, da bi 
i.st. omejili na razumno mero, cez noc pa to ne gre. Dejstvo je namrec, da 
izredni studij ustreza tako drzavi kot clanicam univ., </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>prvi zato, da ni treba financirati solanja za 
toliko tisoc mladih,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>clanicam zato ker lahko kaj zasluzijo /.../ "po 
10.cl.zakona o vis.s"/....npr./ "za gradnjo objektov /.../ skratka svoje dodatne 
dejavnosti avtonomno zaracunajo in denar avtonomno 
porabljajo"./.../</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>"Dohodki clanic so njihova stvar, univerzo mora 
zanimati le kakovost studija."/.../</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>"Tudi sam ne morem pet ali sest ur koncentrirano 
poslusati predavanja, kako je potemtakem to mogoce pricakovati od studentov? 
</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>"Menim, da nasploh prevec predavamo, mnoge druge 
obliekprenasanja znanja so ucinkovitejse, toda k temu nas sili sistem 
financiranja.Preprican sem, da iz.st. ovira napredek clanice, ker ljudje, ki se 
kot kaksni kaplani vozijo od ene do druge podruznice, ne morejo delati 
raziskovalno, kar je pogoj za kakovostno univerzo."</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Dnevnik v cetrtek 23.3.2K pa pise pod naslovom: 
ZACETI IN NE ODNEHATI (dc),</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>da se je napotil </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>mag Iztok Ostan, vis.predavatelj Fakultete za 
pomorstvo in promet UL</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>(z njegovo izjavo o placilu za iz.st. se je zacelo 
pisanje o tem v Slovlitu)&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>po svojih stevilnih neuspelih protestih 
</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>pes v Ljubljano "bolj z mislijo na studente kot na 
oblastnike". Tam namerava, v ponedeljek med 14 in 15 uro, "v&nbsp; parlamentu 
izrociti podpise 1090 obcanov pod civilno pobudo za zakonitost visokosolskega 
pedagoskega procesa", da se "pri uresnicevanju visokosolskega studija zagotovi 
redni nadzor nad upostevanjem zakonov". "Nekaj studentov me je ze prosilo, da bi 
sli z menoj."</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ostan je preprican (po Dnevniku):" da se nasim 
studentom slabo pise, saj so diplome na zbirokratiziranem slovenskem trgu zelo 
cenjene, znanje pa ne in zato tezko dobijo zaposlitev. Ker je vse znanje zbrano 
na univerzi, mora ta nujno opraviti svoje poslanstvo, sicer nas caka narodna 
katastrofa."</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Torej se nas rektor skoraj strinja&nbsp; s 
protestnikom in nekaterimi Slovlitovci.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Seveda, saj ga veze Poslanstvo ljubljanske univerze 
(sprejel ga je Senat UL 7.5.1996<FONT face=Arial size=2>, glej izgubljeni 
Vestnik UL, letnik 1996)</FONT>, v katerem pise, da</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>"Univerza /.../ svoje /.../ delovanje /.../ 
utemeljuje na nacelih </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>- profesionalne odlicnosti oziroma zagotavljanja 
cim visje kakovosti" /.../.</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>In kaj menim jaz?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ponudba studija za "netradicionalne", zlasti 
starejse studente, tudi podiplomce, sodi vedno bolj v sodobni model univerze. 
Seveda je treba zagotoviti kakovost za vlozen denar, nas in njihov. Predavanja 
tudi za redne studente ze zdavnaj niso edina pomembna stvar. Ce ze ne posnemamo 
dobrih tujih univerz, pa dajmo vsaj naso Ekonomsko fakulteto, ki izvaja izredni 
studij "na daljavo" z dobrimi ucbeniki, komunikacijskimi povezavami 
(npr.e-posta), strokovnimi tutorji v enotah izven Ljubljane in enako zahtevnimi 
kriterij kot na rednem studiju.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ponovno pozivam se kakega (bivsega?) izrednega 
studenta (slavista?) da se oglasi. </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Tudi predlagam, da se s temi sttvarmi soocijo clani 
komisij za spremljanje kaokakovosti na FF in druge.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Se par odzivov pocakam, potem bi pa po predlogu 
Mirana H. povzel razpravo v Slovlitu v kratkem clanku v Vestniku 
UL.</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ostan'te 
zdrav'!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
dr. B. Mihevc</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>