<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>

<META content=text/html;charset=iso-8859-2 http-equiv=Content-Type>
<META content='"MSHTML 4.71.2110.0"' name=GENERATOR>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><B>
<P><FONT face="Times New Roman">Naslovi</FONT></P></B>
<P><A href="http://www.wwnorton.com/connect/"><FONT 
face="Times New Roman">Http://www.wwnorton.com/connect/</A> -- preizkusite 
zastonj program za omrežno poučevanje angle&scaron;čine.</FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT>
<P><A href="http://www.batcave.net/poezija"><FONT 
face="Times New Roman">Http://www.batcave.net/poezija</A> -- poezija Barbare 
Kozak.</FONT></P>
<P><A href="Http://babynamer.com/"><FONT 
face="Times New Roman">Http://babynamer.com/</A> -- 20.000 imen osebnih imen z 
etimologijo.</FONT></P>
<P><A href="Http://www.email.si"><FONT 
face="Times New Roman">Http://www.email.si</A> -- zastonj spletni po&scaron;tni 
predal.</FONT></P>
<P><A href="Http://www.slo-knjiga.si/knjigarna/"><FONT 
face="Times New Roman">Http://www.slo-knjiga.si/knjigarna/</A> -- 3500 
slovenskih knjig čaka na elektronsko naročilo.</FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">Na&scaron;teti naslovi so iz revije Internet (<A 
href="http://www.infomediji.si/internet/">http://www.infomediji.si/internet/</A>), 
ki jo izhaja skupaj z revijo PC &amp; mediji.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Okna 2000 niso predvidena za slovenjenje, ostali 
smo zunaj skupine izbranih 24 jezikov -- začetek konca?</FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT><B>
<P><FONT face="Times New Roman">Znanost vs. &quot;znanost&quot;</FONT></P></B>
<P><FONT face="Times New Roman">Na Delovih znanstvenih straneh poteka ogorčena 
bitka med znanstveniki (fiziki, računalničarji) in &quot;znanstveniki&quot; 
(bioenergetiki ipd.). Se spopad mogoče tiče tudi nas? Med katere se 
uvr&scaron;čamo mi oz. za katero stran navijamo? Če se ne motim, nismo vsi 
humanisti vedno prijateljsko razpoloženi do postopkov trdih znanosti in z njimi 
ne delimo optimističnega prepričanja, da je svet v principu mogoče racionalno 
dojeti in razložiti. Tako&nbsp;se obna&scaron;a tudi predmet literarne vede: 
&quot;Umetnosti, literarnega dela kot umetnine ni mogoče opredeliti z 
racionalnimi kriteriji&quot; (Rudi &Scaron;eligo, Merila vrednotenja &hellip;, 
Delo 17. feb. 2000, 21). Bi kdo debatiral na to temo?</FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT><B>
<P><FONT face="Times New Roman">Merjenje znanosti</FONT></P></B>
<P><FONT face="Times New Roman">Jure Zupan (Delo, 16. feb.) odgovarja kritikom 
na temo merjenja znanosti in ponovi očitek, da četrtina registriranih 
raziskovalcev ne izpolnjuje minimalnih kriterijev za ta status.</FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">Ker marsikomu od literarnih zgodovinarjev in 
jezikoslovcev slovenistov ni jasno, koliko točk prinese objava v kateri domači 
reviji, sta tule dva točkovnika, prvi velja za MZT pri prijavah na projekte, 
drugi pa pri ljubljanskih univerzitetnih habilitacijah.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">MZT:</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">SR, Primerjalna književnost, Acta 
neophilologica, Linguistica -- 2 točki</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">ostale neindeksirane revije -- 1 
točka</FONT></P><FONT face="Times New Roman"></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">UL:</FONT></P><FONT face="Times New Roman">
<P><FONT face="Times New Roman">SR, JiS, Primerjalna književnost, Razprave II. 
razreda SAZU, SSJLK, Obdobja -- 5--8 točk.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">To so publikacije, ki jim stroka priznava 
vrhunskost in mednarodni značaj (imajo mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem 
jeziku) in kjer uredni&scaron;tvo (po možnosti tudi mednarodno) vsak članek 
recenzira. Ocene strokovnih del v teh publikacijah so vredne do 2 
točki.</FONT></P></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">Kako boste točkovali objave v drugih revijah, je 
odvisno od razumevanja naslednjih ne ravno najbolj jasnih izjav v &quot;prilogi 
revij po seznamu FF&quot; in &quot;Sprejetih interpretacijah&quot; v <I>Merilih 
za volitve v nazive</I> (1997): &quot;Slavisti objavljajo tudi v znanstvenih 
revijah, kot so: Acta neophilologica, Linguistica, Anthropos.&quot; --- Ker so 
to revije, ki jim druge humanistične in družboslovne vede priznavajo vrhunskost, 
bi po mojem tudi tu objava prinesla 5--8 točk.</FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">&quot;Prepričani smo, da ima značaj znanstvenega 
spisa tudi marsikatera razprava ali esej v splo&scaron;nokulturnih in literarnih 
revijah: Nova revija, Sodobnost, Literatura, Dialogi.&quot; --- Objave v teh 
revijah praviloma nimajo tujega povzetka in znanstvene uredni&scaron;ke 
recenzije in zato po mojem ne sodijo v drugo skupino revij (revije z recenzijo, 
če niso zajete drugje), za katero je predvideno točkovanje s 4 točkami, pač pa 
kot strokovni članki prinesejo eno točko. </FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">Naj ponovim, da bi bilo zelo smiselno, ko bi za 
točkovanje publicistike uporabljali samo en meter, tako za prijavo raziskav kot 
za habilitacijske potrebe.</FONT></P><B>
<P><FONT face="Times New Roman">Selitev</FONT></P></B>
<P><FONT face="Times New Roman">Tole sporočilo prihaja z ljubljanskega 
novičarskega strežnika in slovlitjane prosim, da v prihodnje po&scaron;iljate 
sporočila na ta naslov (<A href="mailto:slovlit@ijs.si">slovlit@ijs.si</A>) in 
tu urejate svoje debatno članstvo: <A 
href="http://mailman.ij.si/listinfo/slovlit/">http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit/</A>. 
</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">lp miran</FONT></P></DIV></BODY></HTML>