[SlovLit] Pri SM: Naj slovenščina odmeva -- Penelopin vrt -- Izrazi moči slovenskega jezika -- In memoriam Jože Snoj

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sob Nov 6 14:24:55 CET 2021


Od: Slovenska matica <tajnistvo na slovenska-matica.si>
Date: V pet., 5. nov. 2021 ob 16:58
Subject: Novičnik Slovenske matice

Današnji čas lahko razumemo kot čas velike preizkušnje za družbeno
kohezijo in solidarnost. Predvsem pandemija pa tudi drugi izzivi
sodobnega sveta, kot so migracije in podnebne spremembe, so povzročili
potrebo po vse tesnejšem povezovanju in medsebojni komunikaciji tako
na globalni kot na nacionalni ravni. Pri tem so lahko nove
tehnologije, ki omogočajo komunikacijo in srečevanje na daljavo, še
kako koristne. Po drugi strani vidimo, da nas ravno vsa omenjena
področja najbolj razdvajajo, da imamo pogosto do najbolj aktualnih
problemov diametralno nasprotna stališča in da so novi mediji čedalje
večja ovira za doseganje družbenega konsenza, namesto da bi nam bili v
pomoč. Vse to še kako občutimo tudi v Sloveniji, kjer se zdi, da javna
komunikacija ne služi več iskanju najboljših rešitev, temveč le še
razdvajanju in merjenju mišic.

Slovenska matica lahko igra v tem trenutku še posebej pomembno vlogo.
Vsi njeni odseki delujejo po ključu nacionalne pomembnosti, torej se
odzivajo na vprašanja, ki nimajo enostranskega političnega ali
ideološkega predznaka, pač pa so relevantni za celotno skupnost,
stroko, umetniško področje. Pri tem se posvečajo tako teoretskim
razpravam kot založništvu in organizaciji javnih dogodkov, ki imajo
lahko velik družbeni vpliv.

Tako smo se pri Odseku za slovenski jezik odločili, da bomo v
prihodnjem letu združili moči s Cankarjevim domom in organizirali
cikel javnih predavanj z naslovom Naj slovenščina odmeva, s katerim se
bomo odzivali na aktualna vprašanja, povezana z jezikom in jezikovno
politiko, segla pa bodo tudi na področje književnosti, ki se piše v
slovenščini, tudi v zamejstvu. Zanimali nas bodo tudi stiki
slovenščine z drugimi jeziki in medkulturni stiki v književnosti, saj
je slovenski kulturni prostor del digitalno in tudi drugače vse bolj
povezanega globalnega prostora. Predavatelji bodo ugledne osebnosti s
področja jezikoslovja, literarnih ved in kulturne zgodovine, prav tako
tudi strokovnjaki, ki se interdisciplinarno ukvarjajo s temi področji.
S ciklom predavanj želimo ozavestiti pomen vsakega posameznika pri
razvoju svojega jezika in kulture, zato da ne izgubljamo kulturne
raznolikosti, ki je ključnega pomena pri iskanju rešitev na zahtevna
vprašanja sodobnega sveta.

Odsek za slovenski jezik bo na tak način sledil svoji prvenstveni
nalogi, ki pomeni ozaveščanje o pomenu slovenščine v javnem življenju
naše družbe, saj je za njeno učinkovito delovanje ključno jasno,
verodostojno, zaupanja vredno javno sporazumevanje.

V želji, da bi nam vsem skupaj to čim bolje uspevalo, vas lepo pozdravljam!
Dr. Vesna Mikolič, vodja Odseka za slovenski jezik pri Slovenski matici

---

Kajetan Gantar: Penelopin prt. Penelopin prt je tretji in zadnji del
spominov, ki jih je akademik Kajetan Gantar, literarni zgodovinar,
klasični filolog in prevajalec temeljnih klasičnih del, izdal pri
Slovenski matici. Delo ima naslov po motivu prta, ki ga Odisejeva žena
Penelopa, po koncu trojanske vojne slamnata vdova, leta tke, a vse,
kar podnevi natke, ponoči razdre in drugo jutro znova začne, vsakič z
drugega konca. Gre za dopolnitev in nadaljevanje prejšnjih dveh
memoarskih knjig. Tokrat skuša avtor svojo pot osvetliti z drugih,
dotlej prezrtih vidikov, a osnutke meče v koš in vsakič začne na novo.
Uvodnemu pojasnilu, kako je namesto načrtovanega novega prevoda
Odiseje nastala odisejada avtorjevega življenja, sledi šest tematskih
sklopov, v katerih avtor naslavlja vprašanja eksistence in predstavlja
zasebne konjičke, prikazuje pot od prvih objav v mednarodnih revijah
in nastopov na kongresih do gostujočih predavanj, opiše prelomno
obdobje ob rojevanju samostojne slovenske države, članstvo in
obveznosti v SAZU ter srečanja z mladostnimi prijatelji, ki jih je
usoda zanesla v Novi svet.

---

Matičina knjižna potovanja v petek, 12. 11., ob 16. uri, Filozofska
fakulteta na Reki, predavalnica 402 (4. nadstropje), Sveučilišna
avenija 4, Reka: Predstavitev knjige Izrazi moči slovenskega jezika
Vesne Mikolič. Dogodek poteka v soorganizaciji s Filozofsko fakulteto
na Reki.

---

In memoriam: Jože Snoj (1934–2021). V zadnjih letih se nisva več
videvala. Slišal sem, da je zbolel, in vedel sem, da še piše, ker sem
ga bral. Njegova zadnja knjiga je imela prav obešenjaški naslov –
Nadaljevanje prihodnjič – in prav takšno naslovnico z nagrobnim kamnom
in križem. Ah, Jože, sem pomislil, tvoja humor in ironija te ne bosta
zapustila do zadnjega dne. [Dalje in celota na
http://www.slovenska-matica.si/novicnik-slovenske-matice-2/ -- mh]
Drago Jančar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit