[SlovLit] Marija Robnik, mati Alenke Glazer -- Avtopoetičnost -- Re: 160 let Slovenskih večernic -- Primerjalna književnost 2020/3

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pon Nov 9 12:31:22 CET 2020


Od: Alenka dunja <alenka.dunja na gmail.com>
Date: V ned., 8. nov. 2020 ob 09:39
Subject: (ne)naključje?

Miran, lepo pozdravljen! Drobna zanimivost (vsaj zame): gojenka
Mestnega liceja v Ljubljani Marija Robnik  je v šestem letniku (šol.
leto 1912/13) imela prosti govor z naslovom Ženske zastopnice v naši
literaturi (vir: VI. Izvestje mestnega dekliškega liceja v Ljubljani
in z njim združenih oddelkov, izdal Ivan Macher, c. kr. profesor in
ravnatelj, 1913; Alenka Glazer, ustno 2019). Marija Robnik, poročena
Glazer, je bila mati pesnice Alenke Glazer [in žena pesnika Janka
Glazerja, čigar pesem Ko ciproš zacveti imajo ta teden za domačo
nalogo bruci na ljubljanski slovenistiki
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Uvod_v_%C5%A1tudij_slovenske_knji%C5%BEevnosti_predavanja_2020/21)
-- mh].

LP, Alenka

===

https://www.academia.edu/38364466/Adin_Crnki%C4%87_Self_poiesis_samoorganizacijske_perspektive_%C4%8Dlove%C5%A1ke_narave_pdf
-- Adin Crnkić: Self-poiesis samoorganizacijske perspektive človeške
narave. 2016. Academia.edu. -- Vem, nič o poeziji in poetičnosti v
našem smislu, ampak o poiesis kot kreativni sili in
samoorganizacijskem principu, ki ne potrebuje hierarhije, oblasti,
gospostva.

===

From: Adrian Kert <Adrian.Kert na mohorjeva.at>
To: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Date: Mon, 9 Nov 2020 10:19:33 +0000
Subject: WG: vabilo, Knjižni dar 2021 Mohorjeve Celovec (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007106.html)

Spoštovani, vabljeni na predstavitev Knjižnega daru 2021 Mohorjeve
družbe v Celovcu v torek, 17. 11., ob 11. uri v Celovcu, Mohorjeva
hiša (Tischlerjeva dvorana) in v sredo, 18.11., ob 11. uri v
Ljubljani, Galerija Družine, Krekov trg 1. V danih okoliščinah Vas
prosimo za prijavo na direktion na mohorjeva.at

===

Od: Marijan Dovic <marijan.dovic na zrc-sazu.si>
Date: V pon., 9. nov. 2020 ob 10:46
Subject: Primerjalna književnost 2020/3

Izšla je nova številka revije Primerjalna književnost (2020/3;
https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/issue/view/706),
zadnja v tem letu. Prinaša tematski sklop O literaturi med revolucijo
in tranzicijo: maj '68, socializem in postsocializem (ur. Marko Juvan)
in sedem drugih razprav.

Marko Juvan: Predgovor / Introduction
Marko Juvan: Usoda maja '68 in (post)socializem: literatura med
revolucijo in tranzicijo
Matteo Colombi: Civil Society and Art/Theory Producers as Parallel
Polis? Reflections on the Challenges of Dissident Culture from 1968 to
1989 and Beyond
Branislav Jakovljević: The Ownership of Evil: 1968, 1989, and the
Mainstreaming of the New Right
Miško Šuvaković: Between New Sensibility and Transgression: Slovenian
Alternative Artistic Practices – OHO and NSK

RAZPRAVE
Alenka Divjak: Kralj mučenik in sproščena opatinja: dva netipična
svetnika iz istega družinskega gnezda
Lilijana Burcar: Prve literarne pravljice francoskega salonskega vala:
hibridna žanrska zvrst
Lara Gea Vurnik Navinšek: Yeatsove maske in Pessoovi heteronimi v luči
zahodnega ezoterizma
Kristina Pranjić: Zenitistični koncept barbarogenija kot kritika
zahodnoevropske kulture
Anja Skapin: Misliti medkulturno literarno zgodovino na Slovenskem
Maryam Najafibabanazar: Linguistic Silence and Alienation of Female
Characters in Ulysses and The Blind Owl
Sabina Osmanović: The Search for Meaning and the Illusion of Escaping:
Martin Walser’s Runaway Horse, a Novella about the Midlife Crisis

LP,
Marijan Dović


Dodatne informacije o seznamu SlovLit