[SlovLit] Mednarodni prevajalski simpozij 2020 -- Nove knjige FF UL -- Mesto literature

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Okt 2 10:50:23 CEST 2020


From: DSKP <dskp na dskp-drustvo.si>
To: SlovLit  <slovlit na ijs.si>
Date: Thu,  1 Oct 2020 10:19:13 +0000
Subject: Mednarodni prevajalski simpozij Društva slovenskih književnih
prevajalcev MARIBOR, 9. oktober 2020 / LENDAVA, 10. in 11. oktober
2020

Izbrani temi simpozija:
Prevajanje otroške in mladinske književnosti iz tujih jezikov in v tuje jezike
Prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil v madžarščino in iz madžarščine

https://dskp-drustvo.us3.list-manage.com/track/click?u=849d14564cac6ac9033e26668&id=cf949987e5&e=c575a01b5a
-- povzetki prispevkov

Mednarodni prevajalski simpozij 2020 bomo izvedli v skladu z navodili
NIJZ za omejitev širjenja bolezni COVID-19. Udeležence prosimo, da
poskrbijo za zaščitne maske (ali druge oblike zaščite ustnega in
nosnega predela). Če bo prišlo do nadaljnjih omejitev izvajanja javnih
dogodkov, bomo simpozij izvedli virtualno.  Organizatorji si
pridržujemo pravico do spremembe programa.

MARIBOR, petek, 9. oktober 2020 (UKM, Glazerjeva dvorana, Gospejna
ulica 10, 2000 Maribor),  moderatorka: dr. Barbara Pregelj
16.00 – pozdravni nagovor predsednice DSKP Tanje Petrič in kratek
vpogled v promocijo in stanje prevodov slovenske mladinske
književnosti v tuje jezike zadnjih deset let
16.20 – Biserka Bobnar: Primerjava stanja medkulturnega jezikovnega
posredovanja mladinske književnosti med Slovenijo in Srbijo, Bosno in
Hercegovino, Črno goro in Hrvaško v obdobju od 1992 do 2018.
16.40 – dr. Gergely Bakonyi (javljanje po videopovezavi): Prevajanje
velikih epskih žanrov v verzih
17.00 – dr. Nike Kocjančič Pokorn: Rolf v slovenskih gozdovih. Odsev
gozdovniških, skavtskih in taborniških načel na prevod
17.20 – dr. Mladen Pavičić (javljanje po videopovezavi): Kajetan Kovič
– prevajalec madžarske poezije
19.00 – Literarni večer iz cikla Pridobljeno s prevodom
Kultne knjige, kultni prevodi: o Zverjascu in drugih pošastih z
Milanom in Nino Dekleva; moderatorki: Barbara Pregelj in Julija Potrč
Šavli, Lutkovno gledališče Maribor, Vojašniški trg 2a, 2000 Maribor

LENDAVA, sobota, 10. oktober 2020 (Hotel Cubis, Mlinska ulica 5a, 9220
Lendava), moderator: Iztok Ilc
11.00 – Živa Čebulj: Zrcalkin peskovnik
11.20 – Aleš Berger: O prevajanju Nikca Renéja Goscinnyja
11.40 – dr. Tina Bilban (javljanje po videopovezavi): Mednarodne
literarne nagrade na področju mladinske književnosti in njihov vpliv
na recepcijo nagrajenih avtorjev v slovenskem prostoru

Moderatorka: Anja Naglič:
12.40 – dr. Barbara Pregelj: Vrednotenje prevodov mladinske književnosti
13.00 – dr. Nada Grošelj: Muminsvet po slovensko
13.20 – mag. Matej Krajnc (javljanje po videopovezavi): Prevajanje
Beatlov v luči poezije za otroke na primerih pesmi Yellow Submarine in
Octopus' Garden

Moderator: Iztok Ilc
15.00 – dr. Judit Zágorec-Csuka: V slovenski jezik prevedena madžarska
literatura po drugi svetovni vojni
15.20 – Júlia Bálint Čeh: Madžarski prevodi lastnih imen v Kozlovski
sodbi v Višnji Gori
15.40 – Marjanca Mihelič: Strukturno in interpretativno zanimiva mesta
pri prevajanju leposlovja iz madžarskega v slovenski jezik

LENDAVA, nedelja, 11. oktober 2020
9.00–16.00 ekskurzija po Lendavi z okolico, predstavitev kulturne
dejavnosti kraja in zaključno kosilo

===

Urška Valenčič Arh, Irena Samide (ur.): 100 let germanistike na
Slovenskem (Historia Facultatis). Monografija prinaša celovit pregled
razvoja germanistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Prva predavanja na germanski filologiji so se začela leta 1920.
Monografija je razdeljena na tri dele. Prvi del, historia, prinaša
poglobljeno zgodovino oddelka o prvih dvajsetih letih germanistike, ki
jih je krojil nestor germanistike Jakob Kelemina. V nadaljevanju je
predstavljen razvoj oddelka po letu 1945. Nekdanji Seminar za
germansko filologijo se je sčasoma preoblikoval v Oddelek za germanske
jezike in književnosti in leta 1998 dokončno v Oddelek za germanistiko
z nederlandistiko in skandinavistiko. Drugi del monografije,
praesentia, se posveča razvoju posameznih kateder, lektoratoma za
nizozemski in švedski jezik ter prikazu knjižnice. Poleg predavateljic
in predavateljev od ustanovitve oddelka do danes so zajeti tudi
projekti, mednarodne povezave in obštudijsko delovanje študentk in
študentov. Tretji del, memoria, je namenjen vsem, ki so v svojih
spominih obudili ali soustvarjali študij germanistike v preteklosti
(https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/238).

Andrea Leskovec: Vergangenheitsbewältigung. Deutschprachige Literatur
und Nationalsozialistische Vergangenheit (Učbeniki FF). Se je mogoče
spoprijeti s preteklostjo? Učbenik s pomočjo besedil, ki so nastala po
letu 1945, pokaže, kako se je nemškojezična literatura spopadala z
zapuščino nacionalsocializma od konca druge svetovne vojne. Kazalo in
uvod: https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/vergangenheitsbew_ltigung

===

https://www.mestoliterature.si/obrazi.html -- Dejan Pušenjak: Kozma
Ahačič, milijonar. Portreti. Tukaj raste literatura. Ljubljana mesto
literature.

https://www.mestoliterature.si/katja-zakrajsek-06-11-2019.html --
Katja Zakrajšek: Prisotnosti sveta na njenem lokalnem zemljevidu.
Portreti. Tukaj raste literatura. Ljubljana mesto literature.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit