[SlovLit] Literarni intervju -- Jezikoslovna anketa -- Nemška DH -- Re: Didaktika književnosti

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Jun 19 12:27:19 CEST 2020


Od: Igor Kramberger <k na aufbix.org>
Date: V sre., 17. jun. 2020 ob 13:02
Subject: Re: SlovLit izvleček, let 879, številka 3 – hibridni žanr
literarnega intervjuja
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007071.html)

Meni pride na misel najprej, kot starejša – iz leta 1933, knjiga
Antona Ocvirka *Razgovori*.
<https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/116481#full>

Potlej pa knjiga Branka Hofmana *Pogovori s slovenskimi pisatelji* iz
leta 1978. <https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10925313#full>

Številka 250 revije *Literatura* je leta 2012 vsebovala ponatise
intervjujev s slovenskimi pisatelji, ki so bili pred tem posamično
objavljeni v tej reviji. <https://www.ludliteratura.si/revija/250/>

A enako velja za številko 150 iz leta 2003.
<https://www.ludliteratura.si/revija/150/>

Ob tem pa je treba vsaj še omeniti *dopisovanja*, ki jih je objavil
France Pibernik v več knjigah:
–Med tradicijo in modernizmom, 1978
<https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11257601>
– Med modernizmom in avantgardo, 1981
<https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12492033>
– Čas romana, 1983 <https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14049793>

Toliko, da spodbudim nadaljnje iskanje!
Lep pozdrav,
Igor

---

Od: Igor Kramberger <k na aufbix.org>
Date: V čet., 18. jun. 2020 ob 09:48

Tri dopolnitve včerajšnjega pisma so mi prišle medtem na misel. Vsaj
dve od njiju nista od muh. A lepo po vrsti.

1. France Pibernik je objavil vsaj še eno knjigo, ki jo je treba
omeniti in spada v niz dopisovanj, naštet v prvem pismu: Razmerja v
sodobni slovenski dramatiki, 1992.
<https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29041920#full>

Ob tej knjigi je vsaj žanrsko verjetno treba omeniti še eno knjigo:
Srečanja in pogovori [z Rafkom Vodebom], 2002.
<https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47541505#full>

2. Izidor Cankar, Obiski. Knjiga je izšla leta 1920, a posamezne
obiske je Iz. Cankar opravil že pred I. svetovno vojno. Podrobnosti
najdemo v Mundovih opombah k dopisovanju med Ivanom in Izidorjem
Cankarjem (Cankar ZD 29, 407 nn.). Objava obiska pri Ivanu se je v
reviji *Dom in svet* zavlekla, ker so čakali na primerno portretno
fotografijo, kar kaže na zasnovo in skrb pri pripravi teh prispevkov.
<https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/157697#full>

3. *Pogovori s pesnikom Gradnikom* so bili objavljeni kot separat. Kar
danes dobimo v knjižnicah v roko kot knjigo, je ponatis 5 prispevkov,
ki so bili objavljeni v reviji *Nova obzorja* v letih 1953-54.
<https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21768498#full>

A ta objava je imela oznako 1. del. Zato bi me zelo zanimalo, ali so
raziskovalci dela Marje Boršnik našli v njeni ostalini gradivo /
osnutke / karkoli, kar bi bilo vsebinsko povezano, čemur bi lahko dali
oznako – besedila za 2. del oziroma za nadaljevanje objave njenih
pogovorov s pesnikom. Pri tem bi bila najbolj dragocena najdba v tem
gradivu potrditev domneve, da je Gradnik *najprej* bral Nietzscheja,
kar v tistem času ne bi bilo nič nenavadnega, *potem* pa odkril
Schopenhauerja – v času, ko je imel sam hude zdravstvene težave. V
objavljenem delu pogovorov je mesto, kjer je govor o branju obeh
filozofov, napisano zelo nejasno – in za to bi bilo dragoceno vsako
dodatno gradivo, kolikor se je ohranilo v ostalini Boršnikove.

Lep pozdrav,
Igor

===

From: Simon Dobrisek <simon.dobrisek na fe.uni-lj.si>
To: sdjt-l na ijs.si, slovlit na ijs.si
Date: Thu, 18 Jun 2020 12:44:19 +0200
Subject: Survey of linguistics instructors’ and students’ adaptation
to remote teaching

Pozdravljeni, posredujem vam spodnjo prošnjo za sodelovanje pri
spletni anketi, ki je namenjena predvsem učiteljem in študentom
jezikoslovja.

Lep pozdrav,
Simon Dobrišek

-------- Forwarded Message --------
Subject:survey of linguistics instructors’ and students’ adaptation to
remote teaching
Date:Wed, 17 Jun 2020 12:54:42 +0200
From:Michał B. Paradowski <michal.paradowski na uw.edu.pl>

[...]  for ɪɴsᴛʀᴜᴄᴛᴏʀs ᴀɴᴅ TAs ɪɴ Lɪɴɢᴜɪsᴛɪᴄs, Mᴏᴅᴇʀɴ Lᴀɴɢᴜᴀɢᴇs,
Lᴀɴɢᴜᴀɢᴇ Tᴇᴀᴄʜɪɴɢ and related fields:
https://www.surveygizmo.eu/s3/90232576/Linguistics-instructors
for sᴛᴜᴅᴇɴᴛs ᴍᴀᴊᴏʀɪɴɢ ɪɴ Lɪɴɢᴜɪsᴛɪᴄs, Mᴏᴅᴇʀɴ Lᴀɴɢᴜᴀɢᴇs, Lᴀɴɢᴜᴀɢᴇ
Tᴇᴀᴄʜɪɴɢ and related fields:
https://www.surveygizmo.eu/s3/90232892/Linguistics-students

[...] Michał B. Paradowski
Institute of Applied Linguistics,
University of Warsaw

===

https://www.academia.edu/35220569/2016.03.XX_Leipzig_boa_137-139_143-145.pdf
-- 400 strani izvlečkov  z nemške digitalnohumanistične konference v
Leipzigu leta 2016. Academia.edu.

===

Od: Blažić, Milena Mileva <Milena.Blazic na pef.uni-lj.si>
Date: V čet., 18. jun. 2020 ob 19:17
Subject: Didaktika književnost (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007063.html)

Dragi Miran, preko SlovLita bi rada čestitala spoštovani in dragi
kolegici prof. dr. Boži Krakar Vogel za temeljno delo Didaktika
književnosti pri pouku književnosti, ki je ravnokar izšlo (junij
2020). Poglobljena recenzija in predstavitev monografije sledi
kasneje.

Lep pozdrav,
Milena Mileva Blažić


Dodatne informacije o seznamu SlovLit