[SlovLit] Emendacija in konjektura antičnih napisov -- Fran 100 mio -- Kosovel in Kocbek -- Re: Osebnost v književnosti

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sre Jun 3 06:38:30 CEST 2020


https://dhhumanist.org/volume/34/75/ -- Gabriel Bodard: Neural network
model for restoring ancient inscriptions. Humanist 2. 5. 2020 (34/75);
nevronske mreže za samodejno restavriranje antičnih napisov.

===

From: "Agata Tomažič" <agata.tomazic na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 02 Jun 2020 22:31:41 +0200
Subject: 100 milijonov poizvedb na portalu Fran

Počasi se vračamo v normalno življenje, nekatere stvari pa se niti med
pandemijo niso zelo spremenile - presahnilo ni zanimanje za slovenski
jezik, denimo. Število iskanj na portalu Fran (http://www.fran.si), ki
ga je zagnal in zanj skrbi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU, je nedavno doseglo 100 milijonov. Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ob tem občuti zadovoljstvo, da so
uporabniki portal Fran očitno res vzeli za svojega, in se za pomoč pri
obveščanju o obstoju Frana zahvaljuje tudi vsem slovLitovcem.
--
Agata Tomažič

===

Od: Vladimir Nartnik <vladimir.nartnik1 na guest.arnes.si>
Date: V tor., 2. jun. 2020 ob 22:33
Subject: Kosovel in Kocbek

Prva svetovna vojna 1914–1918 se je zgodila postopno. Na zunaj vpeta
med potonitev Titanika leta 1912 ter koroški plebiscit leta 1920 se je
na znotraj dodatno zgostila v soško fronto 1915–1917. Z letom 1915 pa
se je sklenila tudi prva polovica Kosovelovega življenja. Ko se je z
letom 1926 sklenila še druga polovica, je zunanje devetletje 1912–1920
dobesedno potonilo v devetih pesmih Kosovelove pesnitve Tragedija na
oceanu.

Srečko Kosovel se je rodil leta 1904 in je dopolnil 11 let leta 1915
oziroma 1 x 3 x 5 x 7 let tega. In letu 1915 je sledilo drugih 11 let,
tako da je preživel vsega 2 x 11 let nasproti vrstniku Edvardu
Kocbeku. Slednji se je tudi rodil leta 1904, le da je preživel celih 7
x 11 let in je morda bolj srečnih 77 let dopolnil leta 1981 oziroma 13
+ 13 + 13 let tega.

Vlado Nartnik

===

https://docs.google.com/presentation/d/1im-74-D_UJdjJxYSlKfzEHFlWK7ztrBDnFVAZffw49w/edit#slide=id.g879b099067_27_10
-- prosojnice za predavanje o Osebnosti v književnosti v stanfordskem
Literarnem laboratoriju
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007055.html): kako se
razlikuje besednjak pripovedi o živalih od tistega o ljudeh; katere
živali se obnašajo bolj človeško; kako se jezikovno prezentirajo
roboti; kako se razlikuje osebnost v literaturi od tiste v znanosti;
katero besedje konstruira bolne osebnosti, kako se bolezni razlikujejo
po spolu in kako je z boleznimi skozi čas: alkoholik se npr. kot
samostalnik pojavi šele v 20. stoletju.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit