[SlovLit] Anketa Pravopisne komisije -- Matilda -- Deutschsprachige Literatur

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Maj 29 15:07:44 CEST 2020


Od: Pravopisna komisija <pravopisna.komisija na sazu.si>
Date: V čet., 28. maj 2020 ob 13:34
Subject: Anketa Pravopisne komisije

Spoštovani! Pri prenovi poglavja o rabi velike in male začetnice je
Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU prejela pobudo za spremembo
pravila o pisanju neprve sestavine večbesednih zemljepisnih imen.

V prvi delovni fazi smo se odločili za ukinitev izjem pri pisanju
naselbinskih oz. krajevnih imen in predlagali, da se vse sestavine v
naselbinskih imenih pišejo z veliko začetnico – tudi vas, mesto, trg,
selo, selce, vesca … Nadaljnje pobude o razširitvi pravopisne reforme
na nenaselbinska zemljepisna imena (torej tudi na poimenovanja voda,
kopenskih reliefnih oblik, držav ipd. – Jadransko morje, Gorski kotar,
Kočevska reka, Goriška brda, Šmarna gora, Črna gora …) pa so sprožile
razmišljanja in nasprotne utemeljitve, ki jih ne moremo prezreti.

Zato smo se junija 2019 odločili za srečanje članic in članov
Pravopisne komisije in Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen z
naslovom »Srečanje dveh komisij«. Po predavanjih in živahni diskusiji
je bilo sklenjeno, da je zaradi izrazito polariziranih stališč in
predloga reforme, ki bo vplivala na vsa področja družbenega življenja,
smiselno pripraviti tudi anketni vprašalnik in pridobiti mnenje širše
strokovne javnosti.

ANKETA (https://www.1ka.si/a/241472) je pred nami, spremlja pa jo tudi
spletna BROŠURA Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom
(https://doi.org/10.3986/9789610504320), v kateri so objavljeni
različni predlogi sodelujočih na posvetu.

Vabimo vas, da se s predstavljenimi predlogi seznanite in potem
izberete »svoj« odgovor v anketi. Če je vaš pogled povsem drugačen od
predstavljenih, ga lahko priložite ali pošljete na naslov:
pravopisna.komisija na zrc-sazu.si .

Veseli, da je čas, v katerem živimo, prijazen tudi do tovrstnih
načinov spremljanja jezikovnih navad, se vam zahvaljujemo za
sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Sodelavke in sodelavci Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU

===

Od: Jani Kovačič <jani.kovacic na siol.net>
Date: V čet., 28. maj 2020 ob 22:58
Subject: Matilda

Matilda (Mathilda)
- iz stare nemščine math = moč, sila in hitja/hild = boj;
- v Avstraliji matilda = popotna cula (Waltzing Matilda = neuradna
avstralska himna);
- v slovenščini pa je Matilda sinonim za smrt. Peter Weis v svoji
razpravi Matilda v slovenski frazeologiji
(https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Peter%20Weiss,%20Matilda%20v%20slovenski%20frazeologiji,%202013(1).pdf)
razjasnjuje zakaj in odkod povezava Matilde s smrtjo pri nas. To je
nastalo med NOB, kjer je pomenilo, če “ga je Matilda povohala” je bil
umorjen ali pa je komaj ušel smrti. Po drugih virih so tako
poimenovali strojnico, ki je sejala smrt. V obeh primerih je povezava
Matilde in smrti nastala v Sloveniji med II. svetovno vojno.
- ob iztekajoči karanteni, je bilo (kot poročajo) največ žrtev korona
virusa med upokojenci v domovih. Kar je bilo pričakovano, glede na
prognoze. Iz tega je moč sklepati, da ukrepi niso tega preprečili, a
so zato povzročili preveč socialnih stisk. Kritičen pogled na ukrepe
in evalvacija bosta nujna, če nočemo v nadaljnjem imeti ukrepe le
zaradi ukrepov.

In še “poetični” pogled:
https://www.youtube.com/results?search_query=Jani+Kova%C4%8Di%C4%8D+Matilda

JK

===

Od: Zajc Božič, Kristina <Kristina.Zajc-Bozic na ff.uni-lj.si>
Date: V pet., 29. maj 2020 ob 12:45
Subject: Napovednik dogodkov FF

Špela Virant: Deutschsprachige Literatur. Epochen und Traditionen VI
(Učbeniki FF). Univerzitetni učbenik je namenjen študentom nemškega
jezika in književnosti na prvi stopnji visokošolskega študija. Učbenik
pregledno predstavi književnosti v nemškem jeziku v obdobju od konca
2. svetovne vojne do začetka 21. stoletja. Oriše najpomembnejše
razvojne tendence v povojni književnosti in razvoj posameznih starih
in novih zvrsti, predstavi najpomembnejše avtorje in avtorice ter
njihova dela in na kratko prikaže pristop k analizi in interpretaciji
sodobne literature.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit