[SlovLit] Od kdaj Slovenci? -- Doktorandom -- Re: Pretnarjeva nagrada

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Maj 8 09:43:12 CEST 2020


From: "Bjelčevič, Aleksander" <Aleksander.Bjelcevic na ff.uni-lj.si>
Date: Thu, 7 May 2020 09:31:17 +0000
Subject: Re: [SlovLit] Od kdaj Slovenci
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007033.html)

Miran, k Strgarju bi dodal ta odlomek iz Trdinovega mojega življenja,
če ni predolg:

Zbralo se nas je sedem v mojem stanovanju. Dogovarjali smo se, kako bi
se dala osnovati narodna propaganda. /…/ Lotil sem se dela prècej
drugi dan. Jel sem zbirati mlajše dijake, ki so stanovali z mano, ter
jim oznanjevati narodni evangelij. Pridobil sem jih za slovenstvo brez
velikega truda, prav tako sina svoje gospodinje, ki je bil krojač.
/.../ sem se lotil celó svojega hišnega gospodarja. Ali pri njem je
moja kosa zadela ob kamen. Ozmerjal me je kakor psa in zapodil.

/…/ Najlaglje sem navdušil za slovenstvo nepokvarjene dijake dolnje
gimnazije. Prav radi so me poslušali in mi verjeli tudi rokodelci
kmetiškega rodu. Celo pri pravih kmetih sem doživel večkrat kak uspeh.
Več fantov sem vnel v Mengšu, dva ali tri pri Blejskem jezeru. V
mestih se vnamejo za narodno idejo najprej prosti obrtniki, n. pr.
branjevci, kramarji itd.

Meščane pa je težko pregovoriti, ker so precej napuhnjeni. Govori se
pri njih često: »Kaj, ta človek nas hoče učiti, ki nima niti svoje
hiše?!« — »Purgarje« naše bi moral obdelovati za narod kak slovenski
bogatin. Njega bi drage volje poslušali in mu verjeli. Lotiti se
krčmarjev je jalov posel. Oni kriče na vsa usta: »Dober je vsak denar,
naj bo slovenski ali nemški ali turški.« Ali krčmarjeve hčerke osvojiš
za slovenstvo brez težave s prijazno in ugodljivo besedo. Prav tako
gospodične, katerih oče je uradnik ali učitelj. Uradnikov samih pa ne
dobiš za našo stranko nikoli, ako nisi njihov predstojnik ali kak
višji dostojanstvenik.

===

From: Zwitter Savina <Savina.Zwitter na gimb.org>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 7 May 2020 19:09:29 +0000
Subject: Možnost mednarodnega sodelovanja za doktorande in mlade doktorje

Dragi Miran, za objavo na SlovLitu posredujem obvestilo o možnem
mednarodnem sodelovanju za doktorande in mlade doktorje:
https://www.elitnetwork.eu/wp-content/uploads/2020/04/ELIT_CallForApplications_v1.2.pdf
-- ELIT call for application

===

Dragi kolegi, hvala za številne čestitke, nič ne bom prelagal
odgovornosti in kazal naokrog, kdo vse je še zaslužen za našo vztrajno
strokovno komunikacijo (nekoč se odkupim s statistiko diskutantov na
forumu skozi desetletja). Res je, Slovlit, c'est moi, vendar brez
kakršnih koli simpatij do aktualnih družbenih klicev po absolutizmu,
ki jih priziva francoski izrek. Ivo Stropnik je presodil, da je
Slovlitova korist večja od slabe volje, ki jo povzroča njegova dnevna
nadležnost, in mi naročil nekaj besed ob dogodku; tule so
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Ob_Pretnarjevem_priznanju), v tehniki
mise-en-abîme. Tončku, po katerem ima nagrada ime, se ob priložnosti
oddolžim s postavitvijo njegovih grafomanij na Wikivir. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit