[SlovLit] Academia.edu mi priporoča -- In memoriam France Bernik -- Razpis za Avstrijo

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pon Maj 4 06:14:34 CEST 2020


https://www.academia.edu/35486902/From_Canon_Archive_to_a_REAL_REVOLUTION_in_literary_studies
-- William Benzon: From Canon/Archive to a REAL REVOLUTION in literary
studies. Delovna verzija študije. Academia.edu. -- Avtor govori o
svojih literarnih raziskavah kot o "naturalistični literarni vedi", ki
opazuje svoj predmet kot pojav iz naravnega sveta, podobno kot jezik.
Naturalistična literarna veda predpostavlja uporabo računalniške
analize besedil, zlasti korpusov. Benzon polemizira z Morettijem in
meni, da se bo literarna veda sicer še naprej obnašala
predračunalniško s pozicije kvaziaristokratske superiornosti in
izrinjala empirične raziskave z univerz.

https://www.academia.edu/42915770/Professors_Lead_Development_of_Online_Slavic_Language_Encyclopedia
-- Marc L. Greenbeg: Professors Lead Development of Online Slavic
Language Encyclopedia. KU. Academia.edu.

https://www.academia.edu/36915153/Besedila_Ivana_Cankarja_na_%C5%A1olski_klopi_The_Texts_of_Ivan_Cankar_on_the_School_Bench_
-- Zoran Božič: Besedila Ivana Cankarja na šolski klopi. Slovenščina v
šoli 2018. Academia.edu.

===

https://isllv.zrc-sazu.si/sl/novice/in-memoriam-france-bernik-13-maj-1927-27-april-2020#v
-- Matija Ogrin: In memoriam France Bernik (13. maj 1927 – 27. april
2020). Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. --
Iz nekrologa: "France Bernik je bil dolga leta eden najbolj plodovitih
raziskovalcev Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC
SAZU. Sodelavci se ga spominjamo po marsičem: najprej po obširnem
literarnozgodovinskem opusu z vrsto monografij o slovenski romantiki
in moderni, s katerimi je uveljavil estetsko-interpretativno metodo in
nacionalno literaturo postavil v evropski kulturni prostor. Spominjamo
se ga seveda tudi po izpostavljeni družbeni vlogi, ki jo je imel kot
predsednik SAZU v prvem desetletju demokratične, samostojne države
Slovenije; izpolnjeval jo je tako, da je bilo njegovo ime v letih
1992–2002 v javnosti tesno združeno z identiteto SAZU. Navzven manj
vidno, znotraj našega inštituta pa je bilo pomembno tudi Bernikovo
programsko delo in vodenje sekcije za slovensko literarno zgodovino,
še posebej pobude in zgledi, ki jih je z lastnim delom dajal izdajanju
neobjavljenih virov za raziskave slovenske književnosti. Na tem
področju ne bo pozabljeno, kar je Bernik naredil za temeljno zbirko
slovenističnih znanstvenih izdaj – Zbrana dela slovenskih pesnikov in
pisateljev –, ki jo je inštitutu zapustil v dediščino. […]

Toda v slovenski literarni vedi se bomo Franceta Bernika, vsaj na
našem inštitutu, še posebej spominjali po tem, kar je naredil za
zbirko »Slovenskih klasikov«. Zbranim delom slovenskih pesnikov in
pisateljev je Bernik razširil vsebino in pripomogel k uveljavitvi
zbirke kot temeljne institucije znanstvenega izdajanja leposlovne
slovenike. Še preden je prišel na inštitut, je Bernik kot urednik
pripravil Zbrano delo Simona Jenka (dve knjigi), pozneje pa je uredil
še sedem knjig Cankarjevega Zbranega dela in zadnjo knjigo
Kersnikovega opusa. Za Antonom Ocvirkom je leta 1981 postal glavni
urednik »Slovenskih klasikov« in zbirko vodil trideset let. Do leta
2010, ko jo je še vodil on, je v zbirki izšlo že čez 200 knjig
slovenske klasike. Ko je po propadu založbe DZS zbirki grozilo, da
ugasne, jo je Berniku uspelo ohraniti, dokler ni z letom 2009 postal
njen izdajatelj naš inštitut, kjer ji ZRC SAZU in njegova založba
nudita potrebno podporo in sistemsko mesto. Kot glavni urednik je
Bernik uvedel v zbirko Zbrana dela podzbirko biografskih monografij,
ki po njegovem načrtu sklepajo zaključene izdaje posameznih avtorskih
opusov. V letu 2015 je Bernik v znanstvenem svetu inštituta podprl
tudi pobudo, da se za starejše slovensko slovstvo vključi v Zbrana
dela še eno podzbirko – Dela starejšega slovenskega slovstva –, ki
nadaljuje njegov načrt iz leta 1972. […]"

===

From: "Kern Andoljšek, Damjana" <Damjana.KernAndoljsek na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 3 May 2020 20:15:38 +0000
Subject: Razpis za delovno mesto asistentov za slovenski jezik na
avstrijskem Koroškem

Avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in
raziskovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport in
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL objavljamo razpis
za zaposlitev 3 učiteljev/asistentov za slovenski jezik v šolskem letu
2020/21 na avstrijskem Koroškem. Učitelj/asistent naj bi predvidoma
sodeloval in sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na teden.

Kdo se lahko prijavi:
- študent/absolvent oziroma profesor slovenistike in nemcistike;
- študent/absolvent oziroma profesor slovenistike z znanjem nemščine.
Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.

Dodatne informacije:
- čas zaposlitve: od 1. oktobra 2020 do 31. maja 2021;
- plača: okrog 1000 evrov neto na mesec;
- stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);
- prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen prijavni obrazec;
- motivacijsko pismo (v slovenskem in nemškem jeziku);
- 1-2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja
poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete .).

Prijave zbiramo v e-obliki!  Do 22. maja 2020 jih pošljite na
mladinski.tecaji na ff.uni-lj.si . Dodatne informacije:
https://centerslo.si/razpis-za-delovno-mesto-asistentov-za-slovenski-jezik-na-avstrijskem-koroskem/

Lep pozdrav,
dr. Damjana Kern Andoljšek


Dodatne informacije o seznamu SlovLit