[SlovLit] Projekt LISTiac -- Seminarji Zavoda RS za šolstvo -- O Mešku na Prevaljah -- Nov eksperiment na KSEnJi

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Čet Mar 5 17:05:52 CET 2020


From: Bronka.Straus na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 5 Mar 2020 10:52:15 +0100
Subject: Povabilo k sodelovanju pri projektu LISTiac

Spoštovani učitelji in učiteljice, spoštovani izobraževalci in
izobraževalke učiteljev! Vsi učenci v Evropski uniji potrebujejo
učitelje, ki so jezikovno občutljivi in odzivni. Kljub obstoječim
študijam in številnim orodjem, ki so namenjena posameznim učiteljem,
pa je sprememba enojezične šolske politike in prakse še vedno
problematična. Projekt LISTiac ali Jezikovno občutljivo poučevanje v
vseh razredih želi spodbuditi spremembe izobraževanja na več ravneh s
poudarkom na bodočih učiteljih. Cilj projekta je razvoj in
preizkušanje na teoriji podprtega refleksijskega orodja, ki bi
(bodoče) učitelje spodbudilo k večji jezikovni občutljivosti pri
njihovih prepričanjih, stališčih ter pri izvajanju aktivnosti v
večinskih razredih.

S sodelovanjem v spletnem vprašalniku o jezikovno občutljivem
poučevanju boste prispevali k uresničenju tega cilja. Izpolnjevanje
vprašalnika traja okrog 10 minut. Za sodelovanje v vprašalniku
kliknite tukaj (https://survey.abo.fi/lomakkeet/11582/lomake.html?rinnakkaislomake=SI).
Prosimo, da z izpolnitvijo vprašalnika pomagate h kakovostni izvedbi
projekta, katerega cilj je zagotoviti pravico do izobraževanja pod
enakimi pogoji za vse učence in učenke v Evropi. Vabimo vas tudi k
ogledu predstavitvenega videa projekta
(https://www.youtube.com/watch?v=-bvkG5BBF28).

Bronka Straus
Urad za razvoj in kakovost izobraževanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - projektni partner

===

From: Darinka Rosc - Leskovec <Darinka.Rosc-Leskovec na zrss.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 5 Mar 2020 09:59:04 +0000
Subject: Seminarji Zavoda RS za šolstvo ZA UČITELJE SLOVENŠČINE V
OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI, MAREC, APRIL 2020

Spoštovani, vabimo vas, da se udeležite seminarjev, ki so razpisani v
programu Katis. Obvestilo je objavljeno tudi v Zavodovem eNovičniku za
marec (https://www.zrss.si/objava/obvestila-za-vrtce-osnovne-in-srednje-sole-ter-dijaske-domove-marec-2020).

SEMINAR ZA UČITELJE SLOVENŠČINE V SREDNJIH ŠOLAH Izboljšanje učenja in
procesa samoevalvacije na podlagi eksternih preverjanj znanja –
ZASNOVA IN OCENJEVANJE IZPITNIH POL NA SPLOŠNI MATURI IZ SLOVENŠČINE.
Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, 19., 20. 3. 2020;
2-dnevni seminar (16 ur). Koordinatorica: mag. Darinka Rosc Leskovec.
Prijave: Katis, do 12. 3. 2020
(https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx)

SEMINAR ZA UČITELJE SLOVENŠČINE V 2. IN 3. VIO OŠ, VODJE STROKOVNIH
AKTIVOV NA ŠOLAH Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Načrtovanje
vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi učnimi pristopi pri
slovenščini – VLOGA IN NALOGE STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV SLOVENŠČINE
NA ŠOLI. Teme: načrtovanje pouka (letna, sprotna priprava); izbira
didaktičnih gradiv (učbeniki, delovni zvezki); preverjanje in
ocenjevanje znanja; povratne informacije učencem (in staršem). Marec,
april 2020 (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Nova Gorica).
Koordinatorici: mag. Mirjam Podsedenšek, mag. Darinka Rosc Leskovec.
Prijave: Katis, do 18. 3. 2020.

SEMINAR ZA UČITELJE SLOVENŠČINE V SREDNJIH ŠOLAH Izboljšanje učenja in
procesa samoevalvacije na podlagi eksternih preverjanj znanja –
OCENJEVANJE PISNEGA DELA IZPITA IN USTNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA
POKLICNI MATURI. Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana,
Preglov trg 9, Ljubljana; 17. 4. 2020 (8 ur). Koordinatorici: Mira
Hedžet Krkač, mag. Mirjam Podsedenšek.
Prijave: Katis, do 10. 4. 2020.

mag. Darinka Rosc - Leskovec

===

From: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Date: Thu, 5 Mar 2020 14:22:43 +0100
Subject: Korotanske vestičke 10/2020

V petek, 6. 3. ob 18:00 bodo v Družbenem domu na Prevaljah predvajali
film Tihi večer o življenju in svetu domišljije pisatelja Franca Ks.
Meška, ki je 1901-06 služboval v Šentanelu nad Prevaljami, nato mdr.
tudi v podjunskem Škocjan ter v Mariji na Zilji. Vstopnine ni,
prostovoljni prispevki pa so zaželeni.

===

From: Lanko Marusic <franc.marusic na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 5 Mar 2020 15:12:15 +0100
Subject: Nov eksperiment na KSEnJi

Na straneh Konzorcija za eksperimentalno jezikoslovje - KSEnJa je
objavljen nov eksperiment/jezikovni vprašalnik. Prisrčno vabljeni k
reševanju: https://sites.google.com/view/ksenja

lp
Lanko


Dodatne informacije o seznamu SlovLit