[SlovLit] Slovenika -- Dobrodošli? -- Delavnica CLASSLA

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Čet Jan 23 18:50:47 CET 2020


From: Maja Đukanović
Sent: Friday, January 17, 2020 1:24 PM
To: slovlit na ijs.si
Subject: Slovenika

Pred nami je nova, peta številka časopisa Slovenika, z naslovom
Književno-umetniški dialogi. Urednica tematske številke, dr. Tanja
Tomazin, ki je v njej zbrala vrsto kakovostnih, zanimivih prispevkov,
katerih avtorji so srbski in slovenski strokovnjaki, jo v Uvodniku,
med drugim, predstavi z besedami: »Peta, nagajivo rojstnednevna
številka Slovenike je zato posvečena dialogom – razgovoru, klepetu,
srečevanju, pogovoru med različnimi kulturami, torej tudi med
oddaljenimi prostori, med različnimi časi in vsebinami.“

Sloveniko izdajata Nacionalni svet slovenske manjšine v Srbiji in
Filološka fakulteta Univerze v Beogradu, dostopna pa je na povezavi
http://slovenci.rs/slovenika/

===

https://slov.si/mh/galerije/galeri362/index.html -- nova stran v
fotoalbumu se začne z "ljudsko razlago" (beri: vandaliziranjem) besede
Dobrodošli na krajevni tabli in konča z verzi, vmes so manj filološke
teme, z izjemo Ervina Fritza in napisa "Rakija correcting people". --
miran

===

From: "Fišer, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
To: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 23 Jan 2020 11:06:28 +0000
Subject: Vabilo na delavnico CLASSLA

Spoštovani, v okviru Centra znanja za jezikovne vire in tehnologije za
južnoslovanske jezike CLASSLA (https://www.clarin.si/info/k-centre/),
ki združuje nacionalna konzorcija slovenske infrastrukture CLARIN.SI
in bolgarske infrastrukture CLADA-BG, smo pripravili izobraževalno
delavnico, ki bo od 6. do 8. maja 2020 potekala v Ljubljani.

Glavni cilji delavnice so (1) diseminacija jezikovnih virov in
tehnologij za južnoslovanske jezike, ki jih ponuja CLASSLA, (2)
spodbujanje sodelovanja med raziskovalci za južnoslovanske jezike in
(3) spoznavanje z jezikovnotehnološkimi potrebami in željami v
skupnosti.

Na delavnico vabimo raziskovalce (magistrske študente višjih letnikov,
doktorske študente, podoktorske raziskovalce, uveljavljene
raziskovalce) in predavatelje s področja jezikoslovja, ki pri svojem
delu uporabljajo ali razvijajo jezikovne vire in tehnologije za
južnoslovanske jezike.

Število udeležencev je omejeno na 30, na voljo je tudi 15 štipendij za
kritje potnih stroškov ter nočitev. Zainteresirane udeležence prosimo,
da izpolnijo prijavnico in dodajo motivacijsko izjavo:
https://forms.gle/nXE5prv89teT3xDr7). Rok za prijavo je 15. februar
2020. Izvedbo delavnice sta finančno omogočili raziskovalni
infrastrukturi CLARIN.SI in CLARIN ERIC.

Lep pozdrav,
Nikola Ljubešić in Petya Osenova
Organizatorja delavnice

Okvirni urnik delavnice:

6. maja popoldne
Nikola Ljubešić: Pozdravni nagovor, predstavitev centra CLASSLA
Darja Fišer: Predstavitev infrastrukture CLARIN ERIC
Tomaž Erjavec: Predstavitev infrastrukture CLARIN.SI
Kiril Simov: Predstavitev infrastrukture CLADA-BG
Kratke predstavitve udeležencev
Kratke predstavitve vabljenih raziskovalcev (okvirni seznam: Tomaž
Erjavec, Darja Fišer, Simon Krek, Kristina Štrkalj Despot, Maja
Miličević Petrović, Tanja Samardžić, Vuk Batanović, Katerina
Zdravkova, Kiril Simov, Petya Osenova)

7. maja zjutraj
Nikola Ljubešić, Petya Osenova: Pregled jezikovnih virov in orodij
centra CLASSLA

7. maja popoldne
Tanja Samardžić, Maja Miličević Petrović: Podatki in metode v
jezikoslovnem raziskovanju: preizkušanje jezikovnih virov za
južnoslovanske jezike v infratrukturi CLARIN

Večerja za udeležence

8. maja zjutraj
Individualno ali skupinsko svetovanje za udeležence
Načrtovanje prihodnjih dejavnosti centra CLASSLA


Dodatne informacije o seznamu SlovLit