[SlovLit] O promociji branja -- Slovene Learning Online 2 -- Re: Slovenščina 2.0: Jezik in družbeni spol

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Tor Jan 14 08:55:46 CET 2020


"Aktivnosti, vezane na promocijo branja, postavljanje branja na
piedestal in podobno, se mi zdijo iz številnih razlogov globoko
problematične. V tem vidim žal tudi razredni elitizem." -- Andrej
Hočevar: Avtobiografija ni bližnjica do dobre zgodbe: Pogovor z Ano
Svetel ob njeni novi knjigi Dobra družba. LUD Literatura 8. jan. 2020
(http://www.ludliteratura.si/intervju/avtobiografija-ni-bliznjica-do-dobre-zgodbe/).

===

From: tjasa alic <tjasaalic na yahoo.com>
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 13 Jan 2020 12:06:07 +0000 (UTC)
Subject: Slovene Learning Online 2

Spoštovani, z veseljem vas obveščamo, da smo v decembru objavili
nadaljevalno stopnjo spletnega tečaja slovenščine
http://www.slonline.si , in sicer Slovene Learning Online 2. Gre za
prosto dostopni spletni tečaj, ki smo ga razvili na Centru za
slovenščino kot drugi in tuji jezik v sodelovanju s podjetjem DigiEd.
Tečaj je priložnost za vse, ki bi se radi samostojno in na igriv način
naučili osnovnih slovenskih besed in fraz. Slovenščino se pri našem
tečaju lahko učite s pomočjo angleščine, nemščine, italijanščine,
francoščine, španščine, ruščine ali hrvaščine. Trenutno imamo že
14.831 uporabnikov iz 154 držav.

Lep pozdrav, Tjaša Alič

===

From: "Saška Štumberger" <saska.stumberger na guest.arnes.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 14 Jan 2020 08:10:31 +0100
Subject: Re: SlovLit izvleček, let 856, številka 5

ODZIV NA:
Od: Vojko Gorjanc <vojko.gorjanc na ff.uni-lj.si>
Date: V čet., 9. jan. 2020 ob 13:57
Subject: [SDJT-L] Tematska številka revije Slovenščina 2.0 Jezik in
družbeni spol (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/006923.html)

Spoštovani, v tematski številki revije Slovenščina 2.0 Jezik in
družbeni spol je v članku Discourse of Non-Heteronormative Labelling
in German-Language Press: The Case of Gendersternchen
(https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/8715/8877)
navedena trditev o razširjenosti podčrtaja v slovenščini. Citiran je
članek Vojka Gorjanca in Damjana Popiča Challenges of adopting
gender-inclusive language in Slovene (https://hrcak.srce.hr/214250), v
katerem so navedene naslednje trditve, ki dokazano ne držijo:

Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani je že več kot 15
let običajna praksa ženski slovnični spol (str. 330).
Podčrtaj uporabljajo v Mladini (str. 331).
Saška Štumberger je podčrtaj iskala v korpusu Gigafida (str. 341).

Zadnja trditev je bila na posvetu Spol in spoštovanje: strategije
kultiviranja razlik ponovljena v prispevku Borisa Kerna in Branislave
Vičar. Odziv na ponavljanje dokazano neresničnih trditev sem objavila
v članku Neakademska razprava o spolu in jeziku: ko aktivisti
uporabijo vsa sredstva za dosego cilja:
https://www.portalplus.si/3530/vprasanje-spoljenja-na-sazu/

Lepo vas pozdravljam.
Saška Štumberger


Dodatne informacije o seznamu SlovLit