[SlovLit] Iz Zagreba -- Jezik in slovstvo 2019/3–4 -- Na RAI -- Publikacija poljskih slovenistov -- Razprave in gradivo 83

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Jan 10 11:38:27 CET 2020


From: "Gotal, Simona" <Simona.Gotal na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 9 Jan 2020 14:09:59 +0000
Subject: Iz Zagreba

Pozdravljeni, tudi v Zagrebu smo praznovali 100-letnico Univerze v
Ljubljani. S praznovanjem smo začeli že 20. 11. 2019 na
Veleposlaništvu RS v Zagrebu. Prisotnim sem najprej predstavila študij
slovenščine na Filozofski fakulteti v Zagrebu in dosedanje projekte
Svetovni dnevi, nato pa smo se posvetili 100-letnici Univerze v
Ljubljani. Predstavila sem pomen obstoja in delovanja univerze, zatem
pa so študentje 3. letnika slovenščine Marija Rihtarić, Sara Šabani,
Marija Bergovec, Sebastian Jajtić in Julijana Lešić predstavili osebe,
ki so vplivale na razvoj univerze. Dogodka so se udeležili tudi dijaki
zagrebške Gornjegradske gimnazije. S predstavitvijo smo želeli
spodbuditi dijake, bodoče študente, k študiju slovenščine in študiju v
Sloveniji.

Nadaljevali smo 4. 12. 2019 na Filozofski fakulteti, kjer sem znotraj
Oddelka za južnoslovanske jezike in književnosti predstavila razvoj
slovenistike na zagrebški Filozofski fakulteti. Študentje so nato
predstavili slovenske osebnosti, povezane z ljubljansko univerzo, kot
so Fran Ramovš, Josip Plemelj, Ana Mayer Kansky in Jože Toporišič, ki
je med drugim bil tudi lektor slovenščine v Zagrebu. Zato smo dogodek
zaključili z ogledom dokumentarnega filma Toporišič, samotni hodec
skozi neprijazni čas.

Na obeh zgoraj omenjenih dogodkih smo predstavili tudi knjižico o UL,
ki smo jo s študenti višjih letnikov prevedli v hrvaščino (mentorici
prof. Jelena Tušek in Simona Gotal).

Svetovne dneve smo zaključili v Ljubljani, kamor smo se s študenti
odpravili 16. 12. 2019. Najprej smo obiskali Center za slovenščino kot
drugi in tuji jezik, kjer so nas lepo sprejeli in nam predstavili
Centrove dejavnosti. Potem smo šli na Ljubljanski grad, se sprehodili
po praznično okrašeni Ljubljani ter spoznavali znamenitosti mesta,
zvečer pa smo si ogledali še predstavo Ta veseli dan ali Matiček se
ženi v gledališču Drama. Preživeli smo krasen dan. V Zagreb smo se
vrnili polni novih vtisov in doživetij. Ob tem bi se iskreno zahvalila
Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki je sofinanciral
vstopnice za predstavo, in Veleposlaništvu RS v Zagrebu, še posebej
gospodu Bernardu Šrajnerju, ki je organiziral brezplačen avtobusni
prevoz.[...]

Z lepimi pozdravi iz Zagreba,
Simona Gotal

===

From: "Lidija Rezoničnik" <lidija.rezonicnik na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 9 Jan 2020 22:11:44 +0100
Subject: JiS 64/3–4

Spoštovani, izšla je nova, dvojna številka revije Jezik in slovstvo
(64/3–4). Vljudno vabljeni k branju! -- Uredništvo

Razprave
1. Alojzija Zupan Sosič: Kralj na Betajnovi in Hlapci Ivana Cankarja
kot maturitetno branje
2. Dragica Haramija: Ljudske pravljice v osnovni šoli
3. Aleksandra Bizjak Končar: Dialog med avtorjem in naslovnikom v
pridigi Primoža Trubarja
4. Manica Maver: Otroška radijska igra: primer analize govora
5. Ivana Zajc: Literarna zmožnost kultiviranega bralca in Evropski
literarni okvir
6. Igor Saksida: Mnenja študentov in učiteljev o splošni maturi iz
slovenščine – od stališč do ukrepov za dvig njene kakovosti
7. Ina Ferbežar: Kakovost v jezikovnem testiranju: misija nemogoče?
8. Marja Filipčič Redžić in Hotimir Tivadar: Vloga gledališkega
lektorja v opernem gledališču
9. Darija Skubic, Maša Blaško in Mateja Dagarin Fojkar: Uporaba
slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole
10. Haris Agović: Razlikovanje med stanjem in trpnikom na primerih iz
korpusa akademske slovenščine
11. Tamara Mikolič Južnič: Slovenska zemljepisna imena v italijanskih besedilih

Ocene in poročila
Nataša Pirih Svetina: Hotimir Tivadar in Urban Batista: Fonetika 1

===

http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-e3a35446-2229-4604-af3d-96d33c6a70e0.html
-- KULTURNI DOGODKI 03/01/2020: Maja Smotlak o priročniku Manice Maver
LUČ NA ODRU, Iztok Ilich ob 220-obletnici izida in ponatisu Vodnikove
prve slovenske kuharske knjige, Miriam Drev o romanu Luize Pesjak in
Urške Perenič BEATIN DNEVNIK in pogovora z Jedrt Jež Furlan (založba
Goga) in Samom Rugljem (založba UMco). RAI Furlanija Julijska krajina
(zvočni posnetek).

===

Od: Tina Jugovič <tinajugovic1 na gmail.com>
Date: V pet., 10. jan. 2020 ob 09:27
Subject: Slovenska znanost in umetnost v rokovniku

Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani smo katoviški in varšavski
slovenisti pripravili rokovnik za leto 2020, v katerem so
predstavljeni izbrani dosežki slovenske znanosti in umetnosti.
Rokovnik vsebuje 26 krajših besedil, ki so posvečena slovenskim
znanstvenikom in umetnikom (npr. H. Potočnik, J. Štefan, I. Kobilica),
inštitucijam, ki podpirajo razvoj slovenske znanosti in umetnosti
(Univerza v Ljubljani, SAZU, Cankarjev dom), pa tudi prireditvam, ki
pomembno zaznamujejo slovenski kulturni prostor (Vilenica, Ana
Desetnica, SSJLK). Pri oblikovanju gesel smo iskali tudi tiste točke,
ki slovensko kulturo povezujejo s poljsko, zato smo v njih omenili
npr. prevode Draga Jančarja in Slavoja Žižka v poljščino, nastope
skupine Laibach na Poljskem in možnosti za učenje slovenskega jezika
na poljskih univerzah.

Koncept rokovnika in besedila sta pripravili lektorici Tina Jugović in
Jasmina Šuler Galos, besedila so v poljščino prevedli študenti
slovenščine z Univerze v Varšavi in Šlezijske univerze v Katovicah, za
jezikovni pregled sta poskrbeli slovenistka Monika Gawlak s Šlezijske
univerze in Joanna Pomorska, priznana prevajalka slovenske literature
v poljščino.

Oblikovalka in ilustratorka Barbara Olejarczyk je vsak sestavek
dopolnila z ilustracijo, pri izbiri celotne barvne podobe rokovnika je
izhajala iz barv logotipa Univerze v Ljubljani. Nastanek rokovnika je
finančno in vsebinsko podprlo Veleposlaništvo RS v Varšavi.

Tina Jugović, Šlezijska univerza v Katovicah
Jasmina Šuler Galos, Univerza v Varšavi

===

From: Sabina Zorcic <zorcic.sabina na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 10 Jan 2020 08:47:28 +0100
Subject: 83. številka revije Razprave in gradivo

Spoštovani, izšla je 83. številke Razprave in gradivo (revija za
narodnostna vprašanja INV), v kateri podrobneje predstavljamo
rezultate projekta EDUKA 2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja na
slovensko-italijanskem jezikovnostičnem prostoru. Prost dostop do
člankov na: https://rig-td.si/sl/arhiv/?function=83

Članke so prispevale:
Barbara Baloh, Silva Bratož Refleksija vloge učitelja v čezmejnem prostoru
Maja Mezgec Cross-Border Higher Education for Primary School Teachers:
The Case at the Italo-Slovene Border
Matejka Grgič Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj
potrebujemo čezmejno šolstvo?
Sara Brezigar, Sofija Zver Priprava učnih gradiv za poučevanje
slovenščine v Furlaniji – Julijski krajini: študija primera in
razvojne možnosti
Maja Melinc Mlekuž Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim
jezikom v Italiji
Ana Toroš Teaching Minority Literature: the Case of Trieste

Vabljeni k branju. Z lepimi pozdravi,
Sabina Zorčič, urednica,
Sara Brezigar, odgovorna urednica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit