[SlovLit] Međujezična razlaganja -- Taksonomija spolov

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Okt 29 18:25:42 CET 2018


Zvonko Kovač: Međujezična razlaganja. Čakovec: Insula, 2018. 283 str.
V knjigi so tudi slovenistična poglavja, npr. Pogled u monografiju
Fran Celestin Marje Boršnik, Zagrebačka domaća-inozemna (književna)
slovenistika, Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti, Svoje
kao strano u “obratnoj hermeneutici” Lojze Kovačiča idr.


===

From: "Renata Šribar" <renata.sribar na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 29 Oct 2018 09:46:44 +0100
Subject: taksonomija spolov

Spoštovane_i, ker sem se tri leta spravljala k vpogledu v
konceptualizacijo spolov, in ker je tema zaradi jezikovnega ukrepa na
FF in transpolnega gibanja in refleksij spet zelo aktualna, bi rada
obvestila, da mi je tekst po vabilu končno uspelo napisati in objaviti
v Andragoških spoznanjih. Prispevek je dostopen brezplačno; napisan je
v angleščini, kar ima smisel ne zgolj zato, ker je revija mednarodna,
temveč ker ugotavlja, da je slovenski 'spol' kot enovita kategorija
vzorčen. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/issue/current

Povzetek
»NI USTREZNO, TODA DRUGAČE NE BI RAZUMELE«: PONOVEN VPOGLED V TAKSONOMIJO SPOLOV

Prispevek obravnava spoznavni obrat v razumevanju dihotomije
"biološki" / družbeni spol in izvedbi njegove dekonstrukcije;
konceptualne nadgradnje se v osnovnem kategoričnem aparatu,
navezujočem se na spole in rabo terminov ne izvajajo ustrezno.
Problematično je, da so nekonsistentnosti prisotne v študijah in
jezikovnem orodju, ki jih podpira Evropska komisija. Predhodno
navedena osnovna izraza se v sintagmih uporabljata izmenično in
poljubno; ob uvajanju sodobnih konceptov si celo definicije v istem
besednjaku nasprotujejo. Vladajoče politike spolov so počasne pri
vključevanju novih znanj, čeprav je v EU prisoten trend uvajanja nove
spolne kategorije v okviru upravljanja držav. Pričujoča študija je
namenjena oblikovanju spoznavne platforme in prenovi kategoričnega
aparata, ki bi se lahko uporabljal v izobraževalnem sektorju.
Nedoslednosti različnih študij o spolih preči z uvedbo najmanjših
skupnih jezikovnih imenovalcev.  Te potrjujejo življenjske prakse,
politični trend v EU in sodobna epistemologija vednosti.

Z lepimi pozdravi, Renata


Dodatne informacije o seznamu SlovLit