[SlovLit] D+H -- Pomenski premiki v tvitih -- Jermanova

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Nov 2 12:37:30 CET 2017


Sarah E. Bond, Hoyt Long, and Ted Underwood: ‘Digital’ Is Not the
Opposite of ‘Humanities’. The Chronicle Review 1. nov. 2017 (polemika
o vlogi digitalnega v humanistiki).

---

Na Uni v Michiganu razpisujejo učiteljsko mesto za literarno vedo _in_
digitalno humanistiko skupaj
(http://www.cal.msu.edu/criticaldiversity).

===

From: kozmaahacic na netscape.net
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 2 Nov 2017 06:57:13 -0400
Subject: Predavanje Darje Fišer

Podiplomska šola ZRC SAZU vas vabi na predavanje doc. dr. Darje Fišer
POMENSKI PREMIKI V UPORABNIŠKO GENERIRANIH SPLETNIH VSEBINAH Z
METODAMI DISTRIBUCIJSKE SEMANTIKE, ki ga imela v okviru predmeta
Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji na modulu
Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo. Predavanje bo v četrtek,
9. novembra 2017, ob 17. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2.
nadstropje, Ljubljana.

V predavanju predstavimo prvi poskus avtomatskega prepoznavanja
pomenskih premikov za slovenščino in ga preizkusimo na korpusu tvitov.
Pristop temelji na distribucijskem modeliranju besednega pomena oz.
natančneje na primerjavi semantičnih profilov besed, zgrajenih iz
referenčnega korpusa in korpusa tvitov. Besede, pri katerih prihaja do
velikega razhajanja med semantičnima profiloma iz obeh korpusov,
obravnavamo kot kandidate za pomenske premike, ki jih podrobno ročno
analiziramo in klasificiramo v skladu z razvito tipologijo. Rezultati
analize kažejo, da s pristopom poleg šuma, do katerega prihaja zaradi
napak pri predprocesiranju enega ali drugega korpusa, dobimo velik
delež dragocenih kandidatov, še posebej tistih, ki se v tvitih
pojavijo zaradi dnevnih dogodkov in neformalnih sporočanjskih
okoliščin. Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti.
Vabljeni!

===

From: "DSKP Društvo" <dskp na dskp-drustvo.si>
Date: Thu, 2 Nov 2017 09:51:08 +0100
Subject: Podelitev Jermanove nagrade za leto 2017

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV vabi na podelitev JERMANOVE
NAGRADE ZA LETO 2017, ki jo Društvo podeljuje za posebno uspele
prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v
slovenščino. Podelitev bo v četrtek, 9. novembra 2017, ob 19.30 na
sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev na Tomšičevi 12 v
Ljubljani. Jermanovo nagrado za leto 2017 prejmeta prevajalca Bogdan
Gradišnik za prevod: Gilbert Keith Chesterton, Večni človek (Celje:
Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016) in Branko
Gradišnik za prevod: Nancy McWilliams, Psihoanalitična diagnostika
(Ljubljana: UMco, 2017). V ožji izbor za Jermanovo nagrado 2017 se je
poleg nagrajencev uvrstil še prevajalec Borut Kraševec s prevodom:
Grigorij Čhartišvili, Pisatelj in samomor (Ljubljana: LUD Literatura,
2017).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit