[SlovLit] Irski korpus -- Novo na Wikiviru -- Himna Demetri

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Okt 25 14:57:20 CEST 2017


http://corpas.ria.ie/index.php?fsg_lang=b -- Historical Irish Corpus
1600 - 1926.

===

https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Evidenca_opravljenih_korektur
-- Seznam besedil, urejenih na Wikiviru v okviru projekta, ki ga je
financiralo MK 2017: Angelo Cerkvenik: Esfira, Fran Jaklič: V
graščinskem jarmu. Slovenske večernice 78 (1925): , Fran S. Finžgar:
Tonca iz Lonca, Fran Štefanič: Krčevina, France Bevk: Povest male
Dore, Gustav Strniša: Črne rože, Ignacij Hladnik: Roparsko življenje,
Ivan Albreht: Vsakdanje zgodbe, Ivan Albreht: Zemlja kliče, Ivan
Cankar: V samoti. Slovenske večernice 61, Ivan Lah: Gabrijan in
Šembilija, Ivan Matičič: Životarci, Ivan Pregelj: Mlada Breda (SV 67),
Ivan Pregelj: Umreti nočejo! Slovenske večernice 83 (1930), Ivan
Zorec: Domačija ob Temenici. Slovenske večernice 82 (1929), Ivan
Zorec: Valerija, hči cesarja Dijoklecijana, Izidor Korobač: Mežnar
Brkljač, Jakob Alešovec: Ne v Ameriko, Jakob Alešovec: Ričet iz
Žabjeka, Jakob Alešovec: Jama nad Dobrušo, Janko Kač: Grunt, Joža
Lovrenčič: Božja sodba, Joža Lovrenčič: Zaklad ob Nemiljščici, Jože
Lavrič: Spomini iz ujetništva, Karl May: Eri, Lojze Zupanc: Veliki
dnevi, Marica Gregorič: Izprehod po Skandinaviji, Marica Gregorič: Za
samostanskim obzidjem, Marjana Grasselli-Prosenc: Gospa Marina, Miloš
Štibler: V Macedonijo, Narte Velikonja: Višarska polena. Slovenske
večernice 81 (1928), Pavel Brežnik: Kalvarija ljubezni, Peter Rupar:
Mreža bele groze, Rudolf Marn: Po ovinkih v Afriko, Skrivnostni
preganjalec gospoda Žulaja, Slovenske večernice 52 (1900), Slovenske
večernice 53 (1901), Slovenske večernice 64, Slovenske večernice 66,
Slovenske večernice 68, Slovenske večernice 69, Tone Gaspari: Cvetoča
pisma, Tone Gaspari: Invalid Klemen, Tone Gaspari: Splavarji, Tone
Svetina: Lovčeva hči, Venceslav Winkler: Potoška mladost, Zofka
Kveder: Tri sestre.

===

From: Nina Ditmajer <nina.ditmajer na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 25 Oct 2017 14:30:03 +0200
Subject: Tretji dan - prozni prevod Himne Demetri

Izšla je nova številka krščanske revije Tretji dan (5/6), ki med
drugim prinaša tudi prozni prevod Himne Demetri, ki "spada v sklop
triintridesetih starogrških pesnitev religiozne vsebine, ki so jih
tradicionalno imenovali »homerske himne«, vendar danes veljajo za dela
različnih anonimnih avtorjev. Posvečene so posameznim olimpskim
bogovom in so verjetno imele ritualno funkcijo, nekateri preučevalci
pa jih interpretirajo tudi kot nekakšen uvod, ki naj bi ga rapsodi
recitirali pred daljšo epsko pesnitvijo. Himne opisujejo, kako so
bogovi pridobili svoje božanske funkcije, atribute, celo večja
svetišča, ter tako mitološko utemeljujejo in razlagajo njihove kulte.
Sestavljene so v epskem metrumu in napisane v jeziku, ki spominja na
Homerjevega, v njih se pojavljajo tudi isti epiteti in okamnele fraze.
Večji del je nastal že v 7. in  6. stoletju pr. n. št., kar jih umešča
med najstarejše spomenike starogrške književnosti, nekaj jih je tudi
helenističnih, himna Aresu pa je najverjetneje nastala šele v rimskem
obdobju. /.../ Izvirna pesnitev je napisana v daktilskem heksametru, v
tem prevodu pa /se je prevajalka Lara Unuk/ odločila za prozno obliko,
ki bralcu omogoča neposrednejši stik z vsebino in jezikom himne ter
intimnejše podoživetje njene tragične naracije, brez potujitvenega
efekta metrične oblike."

Revijo dobite v vseh bolje založenih katoliških knjigarnah, naročite
pa jo lahko na info na drustvo-skam.si . Vabljeni k branju!
Nina Ditmajer


Dodatne informacije o seznamu SlovLit