[SlovLit] Po Jenkovi poti -- Slovenski Dante in Italijani -- SR 2017/3

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Okt 24 21:49:32 CEST 2017


Od: Vita Žerjal-Pavlin <vita.zerjal-pavlin na guest.arnes.si>
Datum: 24. oktober 2017 16:32
Zadeva: ekskurzija SDL Po Jenkovi poti

V soboto, 21. 10., smo se člani SDL podali na krajšo ekskurzijo Po
Jenkovi poti [https://sl.wikipedia.org/wiki/Pot_Jepr%C5%A1kega_u%C4%8Ditelja].
Najprej smo se ustavili ob Jenkovem spomeniku v Podreči, kjer je
včasih stala njegova rojstna hiša. Tam nas je pričakal slavist in
Kranjčan Miha Mohor in že smo ob njegovi pripovedi stopili v svet
malega Simona Jenka, v svet, ki mu od začetka ni bil naklonjen.
Spotoma smo zavili do Trbojskega jezera, nato pa pot nadaljevali ob
Savi mimo Praš in po ogledu cerkve na Bregu krenili na urejeno gozdo
pot Jeprškega učitelja, na kateri so nas na naravne in kulturne
znamenitosti soteske Zarice opozarjale table. Ena od njih predstavlja
tudi profesorico dr. Marjo Boršnik, ki je na tem delu med Savo in
Kokro, na t. i. Špiku, že pred vojno odkupila nekaj zemlje, na kateri
je po vojni nastalo več lesenih hišic zanjo in za nekaj drugih
literarnih zgodovinarjev. Po spletu okoliščin je bilo SDL do nedavno
na tem prostoru lastnik nekaj deležev parcel in člani so lahko
spoznali ta lepi kotiček Drulovke. Do spominske plošče na hišici
profesorice Boršnik zaradi nestrinjanja lastnikov sicer nismo šli. Smo
pa imeli zato več časa za potep po Kranju, kjer smo se na nekdanji
Jenkovi ulici ustavili ob hiši, v kateri je Jenko umrl, obiskali pa še
nekaj lepih kranjskih kotičkov, povezanih s kulturo. Ves čas nas je
spremljala zanimiva Mohorjeva pripoved, ob kateri smo prišli na
zaključno točko: v Prešernov gaj, kjer smo svečko prižgali ob
nagrobnikih Prešerna in Jenka. Zaključek dneva je bil družabnost ob
kosilu v bližnji gostilni Arvaj.

Ekskurzija je bila priložnost za spomin na izjemnega pesnika in čas, v
katerem njegov talent ni bil zares prepoznan. Ob tem pa je bila tudi
priložnost za tesnejše vezi med člani društva in drugimi, ki nas je
nagovoril pesnik Sorškega polja in prostor tako blizu Ljubljane, pa
vendar še poln neodkritega čara.

Ko bo spletna stran SDL spet na ogled, saj je zaradi nesporazuma
trenutno nedelujoča, si bo vzdušje z naše poti mogoče ogledati tudi na
fotografijah.

Vita Žerjal Pavlin, predsednica SDL

===

http://www.mklj.si/prireditve/item/14206-bozanska-komedija-dante --
Andrej Capuder: Slovenski Dante in Italijani. Slovanka
(Einspielerjeva 1) 24. oktobra 2017 ob 19:00.

===

Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 24. oktober 2017 20:44
Zadeva: SR 3/65 (2017)

V tretji številki Slavistične revije 2017 objavljamo devet razprav in tri ocene:

Jožica Čeh Steger: Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das deutsche Leid
Blaž Podlesnik: Vodka in pir … Knjiga kot orožje v primeru Zaharja Prilepina
Natalia Kaloh Vid: Posodabljanje prevodov: Prevajanje
kulturnospecifičnih elementov v prvih dveh knjigah romana Bratje
Karamazovi
Danijela Marot Kiš: Sjećanje na život: Pripovijedanje i pamćenje u
romanuMamac Davida Albaharija
Mateja Curk: Dialog sodobnih literarnih ustvarjalcev z večkulturnostjo
evropske družbe
Irena Orel: Pomen rokopisa Družba Kraljevih vrat iz prve polovice 19.
stoletja za zgodovino slovenskega jezika
Андрей Евгеньевич Бочкарев: О РУССКОЙ ГОРДОСТИ И СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЯХ
Aleksandra Bizjak Končar: Dialoške značilnosti pridižnega besedila –
jezikoslovni vidik
Наталья Г. Карапетян, Серова Людмила Константиновна: КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ПОГОДЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

Vita Žerjal Pavlin: Alenka Jensterle-Doležal: Ključi od labirinta: O
slovenski poeziji
Vlasta Kučiš: Prevajanje in migracije / Translation and Migration – Trans 2017
Л. В.  Куркина: Metka Furlan: Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji

Lep pozdrav!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit