[SlovLit] Slovenistika kam -- Modulacija večbesedja

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Okt 18 08:38:59 CEST 2017


From: "Nejc Rožman Ivančič" <nejc.ivancic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 17 Oct 2017 15:35:12 +0200
Subject: Slovenistika kam
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006094.html)

Profesorju Miranu Hladniku odgovarjam z vprašanjem: ali vemo, da
zaposlovanja novopečenih učiteljev (slovenščine) tako rekoč ni?
Zavedam se, da vsi diplomirani/magistrirani/doktorirani slovenisti ne
želijo/ne morejo poučevati, vendar je (bila) pedagoška sfera
najpogosteje ciljna in najširša pri zaposlovanju slovenistov, dandanes
pa – spričo podaljšane delovne dobe in pomika meje za upokojitev proti
65. letu starosti – slovenisti z visoko izobrazbo, v glavnem pa tisti,
ki se jim »ne splača« dokončati študija, ker bi tako izgubili možnost
»zaposlovanja« preko študentskih servisov, delajo po gostinskih
lokalih kot natakarji ali kot prodajalci v trgovinah s kozmetiko, če
ne celo za blagajnami v nakupovalnih središčih. Šole so polne
učiteljev med 50. in 60. letom, ki bodo delali še naslednjih 5–15 let.

Naj navedem primer naše šole, ki je eksemplaričen in v slovenskem
»šolskem polju« kar »tipičen«. V kolektivu imamo okrog 70 učiteljev.
Pred nekaj leti smo sprejeli neuradni pravilnik o obdarovanju ob
pomembnih življenjskih jubilejih. »Okroglih« 30 pri nas ni več mogoče
proslavljati in samo še trije kolegi iz kolektiva bomo morebiti
deležni praznovanja 40. rojstnega dne. Morda nas čakajo še kaki trije
»abrahami«, vsekakor pa obilje »okroglih« 60-ic. Kot »zadnjega«
slovenista (od trenutno osmih) so zaposlili mene – to je bilo v
šolskem letu 2008/2009 –; poučujem tri predmete; ena izmed sedmih
kolegic slovenistk poučuje še ruščino, ena ima pouk samo v enem
razredu, ker opravlja funkcijo pomočnice ravnateljice, in ena na naši
šoli dopolnjuje obveznost do polnega delovnega časa, ker ji ga njena
šola ne more zagotoviti. Zaenkrat smo lahko srečni, ker imamo službo;
naše kolegice iz ostalih aktivov odpuščajo, ker zaradi manjšega
števila oddelkov zmanjkuje ur pouka zanje. Število dijakov upada
zaradi nizke rodnosti v preteklosti. Naši zlati maturantje so
pretendenti pretežno za medicinske in farmacevtske poklice, pravnike,
bančnike, finančnike in strojnike pa kemike in fizike, ker verujejo v
svetlejšo zaposlitveno bodočnost na teh področjih.

Bojda se zadnjih nekaj let rojeva več otrok. Nadejam se, da bo v
prihodnje več dela (tudi) za učitelje (slovenščine) in bo
univerzitetna slovenistika doživela razcvet ob preštevilnem vpisu
najboljših maturantov na študij »najpomembnejše stvari na svetu«.
Brezposelni slovenisti v kratkem žal ne bodo doprinesli k povečanju
rodnosti.

Nejc Rožman Ivančič

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 18. oktober 2017 00:22
Zadeva: LK, 23. oktober

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1131.
sestanek v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 18.00 v predavalnici 325 v
3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavala bo dr. Iza Durjava,
samozaposlena. Tema predavanja: Kontrastivno (AN-SLO): modulacija kot
variacija pri večbesedni enoti v besedilu. Vabljeni tudi študentje. --
Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit