[SlovLit] Posvet Bralnega društva -- Kulturni svetniki

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Avg 28 00:00:04 CEST 2017


Od: Veronika Rot Gabrovec <veronika.rot-gabrovec na guest.arnes.si>
Datum: 27. avgust 2017 20:11
Zadeva: Najava posveta BDS za SlovLit

Bralno društvo Slovenije bo mednarodni dan pismenosti 2017 obeležilo s
strokovnim posvetom, ki bo 8. septembra potekal na Gimnaziji Bežigrad
v Ljubljani. Posvetovanje z naslovom E-gradiva kot bližnjica do
uspeha? bo odprlo kritičen pogled na e-gradiva; spraševali se bomo
tudi o linearnem in digitalnem branju ter o učinkih le-tega na pouk in
na bralca ter ob tem nadaljevali in nadgradili razprave o tehnologiji,
pismenostih in branjih. Izsledke svojih raziskav ter dobre primere iz
prakse bodo predstavili dr. Miran Hladnik, dr. Petra Javrh, dr. Miha
Kovač, mag. Alenka Kepic Mohar, mag. Katja Lah Majkić, dr. Fani
Nolimal, Aleš Novak, dr. Silva Novljan, dr. Sonja Pečjak, dr. Urška
Perenič, Matic Razpet, Gregor Škrlj in mag. Savina Zwitter. Toplo
vabljeni! Program in prijavnice na http://www.bralno-drustvo.si/

===

Od: Marijan Dović <marijan.dovic na zrc-sazu.si>
Datum: 21. avgust 2017 15:22
Zadeva: Kulturni svetniki in ERNIE - 6. september

Kulturni svetniki in romantični nacionalizem v Evropi. Slovesna
predstavitev ob sklepu slovenskega in evropskega projekta in okrogla
miza, Atrij ZRC, Novi trg 2, sreda, 6. septembra 2017, 10.00.

10.00–10.15 Marko Juvan, predstojnik Inštituta za slovensko literaturo
in literarne vede ZRC SAZU: Pozdravni nagovor
10.15–11.00 Marijan Dović, vodja projekta Nacionalni pesniki in
kulturni svetniki Evrope: Predstavitev projektnih dosežkov in novega
spletišča (v slovenščini)
11.00–12.00 Joep Leerssen, urednik projekta Encyclopedia of Romantic
Nationalism in Europe: Predstavitev interaktivnega spletišča ERNiE (v
angleščini)
12.00–13.00 Okrogla miza in diskusija (moderator Marijan Dović,
sodelujejo Joep Leerssen, člani projektne skupine in avtorji
slovenskih gesel za ERNiE; v angleščini)

Projekt Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni
kulti, kanonizacija in kulturni spomin (J6-6486; oktober 2014 –
september 2017) financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (ARRS), v njem pa sodeluje enajst raziskovalk in
raziskovalcev. Projekt primerjalno preučuje vzorce komemorativnega
slavljenja in kanonizacije nacionalnih pesnikov in drugih umetnikov,
ki so se po letu 1840 v kontekstu kulturnega nacionalizma kot
epidemični val širili po evropski celini. Te vzorce zajema s pomočjo
razširjenega koncepta kanonizacije, ki poleg tekstovnih praks (kot so
kritična izdaja, eksegeza, apropriacija, indoktrinacija ipd.) obsega
tudi ritualne prakse, uporabo reliktov, oblikovanje mreže spomenikov,
vlogo šolskih aparatov ipd. Kanonizacijske prakse postavi v kontekst
vzpostavljanja novih zamišljenih skupnosti in njihovega (kolektivnega)
kulturnega spomina ter na ta način skuša na novo ovrednotiti pomen
kontinuiranega slavljenja reprezentativnih izbrancev pri formiranju
evropskih narodov – zlasti t. i. manjših, pri katerih je bil poudarek
na literaturi in jeziku izrazitejši. Ob izteku projekta bo vodja
predstavil temeljne projektne dosežke: kolektivno monografijo Kulturni
svetniki in kanonizacija, tematski sklop National Poets and Romantic
(Be)Longing (Arcadia, 2017), knjigi National Poets, Cultural Saints
(Brill, 2017) in Prešeren po Prešernu (LUD Literatura, 2017) ter
dvojezično projektno spletišče »Nacionalni pesniki in kulturni
svetniki Evrope« (http://cultural-saints.zrc-sazu.si), ki bo javno
zaživelo prav na ta dan. Pomemben del omenjenega projekta je tudi
sodelovanje pri obsežni mednarodni Enciklopediji romantičnega
nacionalizma v Evropi, ki jo v okviru platforme SPIN (Study Platform
on Interlocking Nationalism) ureja ugledni komparativist in kulturni
zgodovinar z Univerze v Amsterdamu Joep Leerssen, eden vodilnih
specialistov za evropsko nacionalno misel in kulturni nacionalizem
zlasti v obdobju t. i. dolgega devetnajstega stoletja. Pri
monumentalnem enciklopedičnem projektu sodeluje več sto specialistov
iz več kot petdesetih kulturnih skupnosti vse Evrope – od Armenije do
Islandije, od Portugalske do Rusije. Gesla, povezana s slovensko
literarno kulturo, so prispevali tudi številni slovenski specialisti.
V svoji predstavitvi bo prof. Leerssen na kratko orisal dolgo genezo
enciklopedije in nam kompleksni univerzum evropskega romantičnega
nacionalizma približal skozi interaktivno
spletišče (http://romanticnationalism.net), ki že samo po sebi
predstavlja prvovrsten vsebinski intehnološki dosežek sodobne
digitalne humanistike ter ponuja mogočna orodja za primerjalno
raziskovanje evropskih literarnih kultur in nacionalnih gibanj.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit