[SlovLit] Slovenščina za popotnike -- Avgustovsko izobraževanje STU

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Avg 18 18:57:44 CEST 2017


Slovenščina za popotnike /Slovene for Travelers na strežniku
Filozofske fakultete (http://www.ff.uni-lj.si/sft/ ali
http://slovlit.ff.uni-lj.si/sft/), ki vsebuje 1600 zvočnih klipov
slovenskih besed in stavkov, je brez opozorila prenehala obstajati,
zato sem jo prenesel na drugo lokacijo. Njen novi naslov je
http://slov.si/sft ; Google mi je pri tem razkril še eno njeno zrcalno
lokacijo: http://centerslo.ff.uni-lj.si/slovlit/sft/ . -- miran

===

Od: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Datum: 18. avgust 2017 13:51
Zadeva: Avgustovsko izobraževanje STU

Program delovnega srečanja in izobraževanja učiteljev slovenščine kot
tujega jezika
Sreda, 23. avgust, FF, Modra soba
10.00–11.30 mag. Rada Lečič: Slovnične in pravopisne zagate (raba
velike in male začetnice, ločila itn.)
11.45–12.45 dr. Boris Kern: Besedotvorne vsebine pri pouku slovenščine
kot tujega jezika
mag. Mateja Kosi: Dialektološke vsebine pri pouku slovenščine kot tujega jezika
Ivana Petric Lasnik in Magda Lojk: Kako jasno vidimo glagole v slovenščini?

Petek, 25. avgust, FF, Modra soba
9.00–9.30 Petra Bevek, Cmepius: Slovenščina v programu Study in
Slovenia (http://studyinslovenia.si/)
9.30–10.00 mag. Katja Cerar: Internacionalizacija UL in možnosti za sodelovanje
10.00–11.00 dr. Saša Vojtech Poklač in mag. Pavel Ocepek: Priprava
nalog izbirnega tipa za utrjevanje in preverjanje znanja jezika na
ravni odličnosti (C1/C2)
11.15–13.00 dr. Matej Šekli: Primerjalno (komparativno) in protistavno
(kontrastivno) jezikoslovje: prikaz metodologije na gradivu slovanskih
jezikov
dr. Andrea Trovesi: Prislovno določilo kraja v slovenščini
dr. Maria Wtorkowska: Prislovno določilo kraja v poljščini
dr. Matej Šekli: Predstavitev publikacije Med Slovani oz. Žepne
slovenščine v slovanskih jezikih


Dodatne informacije o seznamu SlovLit