[SlovLit] Homoseksualci in drugi perverzneži -- Pouk slovenščine na Hrvaškem

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Avg 9 09:03:25 CEST 2017


Od: Agata Tomazic <agata na zrc-sazu.si>
Datum: 07. avgust 2017 10:12
Zadeva: Popravek k sestavku Homoseksualci in drugi perverzneži,
Mladina, 4. 8. 2017, str. 10

"V času kislih kumaric je bila že nevemkaterič, tokrat v Mladini,
priobčena kritika zgleda rabe homoseksualci, ekshibicionisti in drugi
spolni perverzneži, ki ga najdemo v slovarskem sestavku perverznež
prve izdaje SSKJ. Da, res je bil leta 1976, ko je izšla prva knjiga
tega slovarja, natisnjen zgled rabe, ki je odseval odnos tedanje
družbe do homoseksualnosti. Vsi vemo, da je inkriminirani zgled rabe
povsem normalen otrok svojega časa, kar je v sestavku celo na neki
način zapisano. A pisec besedila je ob tem zagreši nekaj težjih napak,
kot je npr. ta, ko navede, da se homoseksualnost v prvi izdaji SSKJ
definira kot perverzija. To preprosto ni res. Homoseksualnost je tako
v prvi kot drugi izdaji SSKJ razložena kot spolna nagnjenost do oseb
istega spola, kar je še danes točna in korektna razlaga. O tem, kako
je homoseksualnost dejansko razložena v slovarju, se lahko vsakdo
prepriča na slovarskem portalu www.fran.si, lahko pa tudi odpre prvo
ali drugo tiskano izdajo SSKJ. Negodovanje nad dejstvom, da druga
izdaja SSKJ na slovarskem portalu Fran še ni prosto dostopna, pa je
leta 2017 vsaj nenavadno, saj je vsaj v jezikoslovnih krogih splošno
znano, da smo oktobra 2014 javno obljubili njeno prosto objavo do
konca letošnjega leta. Verjetno ni naključje, da je bilo zadnje
časopisno grajanje slovarskih opisov s področja spolnosti ravno pred
tremi leti, tik pred izidom druge izdaje SSKJ, ko se je v
jezikoslovnih krogih že vedelo, da bodo te slovarske vsebine še
posebej pozorno prenovljene.

In zakaj bo druga izdaja SSKJ prosto dostopna na Franu šele tri leta
po hkratnem izidu tiskane in imetnikom te dostopne spletne izdaje?
Preprosto zato, ker je prenovo starega SSKJ sofinancirala Cankarjeva
založba, ki je svoje interese zaščitila s triletnim odlogom prostega
dostopa do spletne objave. Na Inštitutu za slovenski jezik smo se
zavedali, da je treba prvotno izdajo SSKJ vsaj v najbolj perečih
posameznostih posodobiti in dopolniti. Ker v ta namen od javnih
financerjev nismo prejeli ustreznih sredstev, smo se povezali z
omenjeno založbo, ki je prisluhnila našim potrebam. Prepričan sem, da
bi javni financerji tudi za prenovo SSKJ našli dovolj denarja in s tem
omogočili njegovo takojšnjo prosto dostopnost, če ne bi stotisočev
evrov vrgli skozi okno za nikomur potrebne in mrtvorojene spletne
portale, kakršen je npr. Slovenski terminološki portal. Mimogrede, ali
veste, da za izgradnjo portala www.fran.si, Slovarji Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki dnevno beleži 30.000
obiskov, država še ni primaknila niti enega namenskega evra? Sredstva
za izgradnjo tega splošno uporabnega in večkrat nagrajenega portala,
ki dosegajo le petino zneska, ki smo ga davkoplačevalci namenili za
neuporabni Slovenski terminološki portal, sta zagotovila uprava ZRC
SAZU in sodelovanje s Cankarjevo založbo.

Izmed več netočnosti, objavljenih v obravnavanem sestavku, bi opozoril
samo še na eno. Druga izdaja SSKJ ni projekt Mladinske knjige in
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kot se je zapisalo avtorju
sestavka, temveč projekt Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, točneje
njegovega Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, in Cankarjeve
založbe.

Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU imamo občutek,
da se s takimi opozarjanji na skoraj pol stoletja stare formulacije
skuša samo umetno vzdrževati spore in slabo voljo med slovenisti prav
tam, kjer bi morali najbolj sodelovati. Hudo nam je, da to počnejo
celo z izrabo ranljivih družbenih skupin, do katerih smo na Inštitutu
v zadnjem času še posebej pozorni. O družbeni odgovornosti
slovaropiscev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU se
lahko vsakdo prepriča iz Slovarja novejšega besedja slovenskega
jezika, druge izdaje SSKJ in preostalih naših slovarskih in drugačnih
del, tudi iz eSSKJ, ki kot rastoči slovar nastaja po najsodobnejših
slovaropisnih metodah in standardih in je seveda prav tako prosto
dostopen na portalu Fran."

Prof. dr. Marko Snoj
Predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

===

From: "Nejc Rožman Ivančič" <nejc.ivancic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 8 Aug 2017 14:06:50 +0200
Subject: Poziv za poučevanje dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem

Morda koga zanima, pa ne spremlja novic: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport na http://www.mizs.gov.si/ (rubrika Aktualni javni
razpisi in javni natečaji) poziva k prijavi kandidatov za poučevanje
dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem. Zainteresirani pohitite –
rok za prijavo je 11. avgust!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit