[SlovLit] 126 diplomskih nalog -- Novo pri ZRC SAZU -- Služba v Gradcu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Jun 23 09:40:15 CEST 2017


Na Wikiverzi (https://sl.wikiversity.org/wiki/Diplomske_naloge) se je
po zaslugi študentov Luka Kropivnika in Jane Zajc za 126 enot
podaljšal seznam spletno dostopnih slovenističnih diplomskih nalog s
FF UL, zlasti iz slovenske književnosti. V zbirki je trenutno 346 del.
Jezikoslovje in didaktika še prideta na vrsto. S kopiranjem diplom s
cedejk na splet smo poskrbeli za njihovo varno hrambo ter za
uporabnost podatkov, ki jih vsebujejo, olajšali pa smo tudi kontrolo
prepisovanja. Mala sladka zmaga. Do repozitorija UL pa bo treba žal še
naprej premagovati žične ovire. Diplomske naloge so na voljo javnosti
v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav
in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020). Sporočite prosim
morebitne napake. -- miran

===

Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 23. junij 2017 08:47
Zadeva: Novinarska konferenca Založbe ZRC

V torek, 27.junija, ob 11. uri  vljudno vabimo v Atrij ZRC na
novinarsko konferenco iz serije rednih predstavitev rezultatov
raziskovalnega dela ZRC SAZU. Na zadnji novinarski konferenci pred
poletnim zatišjem bomo predstavili sedem novih publikacij Založbe ZRC.

Seznam novih publikacij je na
http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/novinarska-konferenca-zalozbe-zrc-4

Matej Meterc: Paremiološki optimum. Najbolj poznani in pogosti
pregovori ter sorodne paremije v slovenščini (Lingua Slovenica 10),
276 strani, 18 EUR. Monografija se ukvarja s paremiologijo – delom
stavčne frazeologije z žanrskimi značilnostmi pregovorov, rekov,
velerizmov in sorodnih paremioloških enot. Predstavlja s
sociolingvistično in korpusno raziskavo zamejeno jedro slovenskih
paremioloških enot oziroma paremij. Paremiološki minimum – seznam
tristotih najbolj poznanih  paremioloških enot – je bil do sedaj
določen že v vrsti jezikov, vrzel v slovenski frazeologiji delo ne le
zapolnjuje, temveč gre še korak dlje. Avtor je paremiološki minimum po
slovaškem vzoru s podatki o pogostnosti enot v jezikovnem korpusu
nadgradil v paremiološki optimum. V delu sta podrobno predstavljeni
sociolingvistična spletna raziskava poznanosti 918 paremioloških enot,
izpisanih iz dveh slovarjev ter korpusna raziskava pogostnosti 300
najbolj poznanih izmed njih. Delo prinaša še
medjezikovno primerjavo slovenskega in slovaškega paremiološkega
optimuma. Predstavljene so tudi oporne točke za nadaljnje raziskave
zaledja paremiološkega minimuma ter optimuma, npr. najbolj poznani
slovenski antipregovori, ki jim je bilo v slovenskih raziskavah do
sedaj posvečeno malo pozornosti. Nazorno je prikazana tudi uporabnost
opravljenih raziskav za slovaropisje.

Monika Deželak Trojar: Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris
življenja in dela (Apes academicae 1), 520 strani, 27 EUR. Monografija
prinaša prvo temeljno raziskavo o Janezu Ludviku Schönlebnu
(1618–1681), pomembnem kranjskem zgodovinarju, pridigarju, teologu in
polihistorju, ki kljub svoji veličini in pomembnosti za slovenski in
širši evropski prostor do sedaj še ni bil deležen celostne obravnave.
Podrobno predstavlja njegovo življenjsko pot in pojasnjuje mnoge
vidike njegovega življenja, ki so bili doslej neznani ali slabo
poznani. Biografskemu delu sledi pregled celotnega Schönlebnovega
opusa, v katerem so zbrani vsi njegovi doslej odkriti natisnjeni in
rokopisni, ohranjeni in neohranjeni spisi. Zadnja dva vsebinska sklopa
monografije se osredotočata na Schönlebnov zgodovinopisni in
govorniški ter pridigarski opus. V ospredju prikaza so njegova
najpomembnejša natisnjena dela z omenjenih dveh področij, upoštevano
pa je tudi obsežno rokopisno gradivo. Monografija prinaša oceno
Schönlebna kot zgodovinarja in pridigarja ter opozarja na pomembno
prehodno vlogo (J. V. Valvasor, J. G. Dolničar, J. Svetokriški, J.
Basar), ki jo je odigral na obeh področjih.

===

http://jobs.uni-graz.at/en/MB/123/99/3626 -- na digitalni humanistiki
graške univerze je razpisano mesto za redaktorja z izkušnjami iz
diplomatičnih tekstnokritičnih  izdaj.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit