[SlovLit] V Trstu -- Razpis za ranljive govorce -- Re: Čustva v tvitih -- Festšrifti

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jun 19 23:00:02 CEST 2017


From: Elena Cerkvenic <elenacerkvenic na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 18 Jun 2017 07:30:38 +0200
Subject: SLOVENŠČINA Z EMPATIJO POSVEČENA ALOJZU REBULI V TRSTU

Dejstvo, da sta se italijanski pisatelj Pino Roveredo in novinarka
tržaškega dnevnika Il Piccolo Giulia Basso z navdušenjem odzvala
vabilu Elena Cerkvenič in se, v sklopu projekta Slovenščina z
empatijo, približala poznavanju našega avtorja Alojza Rebule in branju
njegovih literarnih del, dokazuje, da je zanimanje za naše avtorje,
pisatelje, pesnike v tržaškem mestnem središču vedno večje. Udeleženke
in udeleženci srečanja Slovenščina z empatijo, ki bo posvečeno Alojzu
Rebuli in njegovemu literarnemu ustvarjanju, bodo imeli možnost, da si
ogledujejo ali preberejo, v dvorani Krožka za družbena vprašanja
Virgila Ščeka misli, ki sta jih v pisni obliki izrazila pisatelj Pino
Roveredo in novinarka Giulia Basso, o njunem doživetju ob približanju
književnosti Alojza Rebula. Preberejo si lahko v dvorani Krožka za
družbena vprašanja Virgila Ščeka tudi tekste, ki so jih o svojem
lastnem odnosu do avtorja napisali še drugi udeleženci srečanja.
Bralke in bralci SlovLita so vljudno vabljene in vabljeni na
dvojezično srečanje, na katerem bo priložnost izmenjave vtisov, mnenj,
doživetij, idej, misli, ki so povezane s poznavanjem ali branjem
književnosti Alojza Rebule. Vabljene in vabljeni so vsi k sodelovanju
in k aktivni participaciji. Srečanje bo v petek, 23. junija ob 18.00 v
dvorani Krožka za družbena vprašanja Virgila Ščeka, v Gallinovi ulici
/ ulici Giacinto Gallina štev. 5, III. nadstropje. Srečanje prireja
Elena Cerkvenič, v sodelovanju s Krožkom za družbena vprašanja Virgila
Ščeka.

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: SlovLit <slovlit-bounces na ijs.si>
Date: Mon, 19 Jun 2017 08:56:56 +0200
Subject: Objavljen razpis Jezikovna integracija ranljivih skupin
govorcev v Republiki Sloveniji

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo javni razpis za
izbor operacij Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v
Republiki Sloveniji. Namen javnega razpisa je omogočiti govorcem s
posebnimi potrebami polno razviti sporazumevalno zmožnost za
dejavnejše vključevanje v družbo, in sicer z razvojem metod in gradiv
izobraževanja, gradnjo specifičnih jezikovnih orodij za učinkovitejše
sporazumevanje, omogočanjem alternativnih poti sporazumevanja (npr.
tiskanje v brajici, uveljavljanje znakovnega jezika) ter dejavnim
udejstvovanjem govorcev s posebnimi potrebami na področju kulture
(sodelovanje pri npr. filmski in gledališki produkciji, na bralnih ali
pogovornih urah o leposlovju, razstavah, filmih itd.). Več informacij
najdete na spletni strani ministrstva:
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1829

Služba za slovenski jezik

===

From: "Fišer, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
To: Sdjt <sdjt na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 19 Jun 2017 16:08:34 +0000
Subject: [JOTA]: Odpoved predavanja
(re:https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005990.html)

Dragi vsi, zaradi bolezni predavatelja žal odpade letošnja zadnja Jota
o avtomatskem prepoznavanju čustev v tvitih. Joto bomo uvrstili v
enega jesenskih terminov. Hvala za razumevanje. Lp, Darja

===

Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 19. junij 2017 15:12
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF

Tine Germ, Nataša Kavčič (ur.), Litterae pictae: scripta varia in
honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis
(Znanstvena založba FF2017); cena: 30,00 eur.
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/litterae_pictae

Petra Kramberger, Irena Samide, Tanja Žigon (ur.), "Und die Brücke hat
gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt": Literarische, kulturelle
und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen. Festschrift
für Mira Miladinović Zalaznik (Znanstvena založba FF, Slovenske
germanistične študije, 2017); cena: 24,90 eur.
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/und_die_brucke


Dodatne informacije o seznamu SlovLit