[SlovLit] Iz Brna -- Re: Smrt najstnikov -- S strojem nad romane

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Maj 17 09:13:58 CEST 2017


From: <mateja.kosi na seznam.cz>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 16 May 2017 11:04:50 +0200 (CEST)
Subject: Iz Brna

Spoštovani, letošnja pomlad je bila na slovenistiki na Filozofski
fakulteti Masarykove univerze v Brnu zaznamovana z odličnimi
predavateljskimi gostovanji. Sredi marca nas je obiskal praški
lektorski kolega dr. Andrej Šurla in nam v predavanju Slovenska
zabavna glasba – zgodovina, slogi in zvezde predstavil dogajanje na
slovenski glasbeni sceni. V začetku aprila smo gostili Anko Polajnar,
bibliotekarko iz Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka za
slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je z nami
izvedla delavnico brskanja po cobissu, nato pa nam je predstavila še
slovenske knjižnice. Doc. dr. Nataša Logar s Fakultete za družbene
vede Univerze v Ljubljani je z nami v tednu pred veliko nočjo izvedla
3 predavanja, in sicer:
- Slovenščina v digitalni dobi: radijski, televizijski in spletni
jezikovni nasveti;
- Slovenščina v digitalni dobi: orodja in aplikacije za procesiranje jezika;
- Slovenščina v digitalni dobi: orodja, aplikacije in viri za širšo uporabo.

Nato pa smo se 25. 4. 2017 podali še na strokovno ekskurzijo h kolegom
slovenistom na Karlovo univerzo v Prago. Po ogledu Plečnikove cerkve v
Pragi smo prisluhnili predavanjem o slovenski skladnji izr. prof. dr.
Mojce Smolej s Filozofske fakultete v Ljubljani. Predavateljica nas je
po predavanjih popeljala še skozi razstavo Poljub z jezikom: slovnice
in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes, katere soavtorica
je (skupaj z dr. Kozmo Ahačičem).

Čaka nas še druženje s študenti češčine z ljubljanske Filozofske
fakultete, ki nas bodo z lektorico Mgr. et Mgr. Zdeňko Kohoutkovo,
nekdanjo študentko brnske slovenistike, obiskali v okviru svoje
strokovne ekskurzije na Češko.

Lepo vas pozdravljam iz Brna,
Mateja Kosi, učiteljica slovenščine na FF MU

===

http://www.mladina.si/180049/najvec-najstnikov-umre-v-prometnih-nesrecah/
-- Največ najstnikov umre v prometnih nesrečah. Mladina 16. 5. 2017.
[Maturitetni esej kot vzrok smrti se v statistiki ne pojavi. -- mh]

===

https://www.dropbox.com/s/n32q8036571oj2j/christof-schoech_pyzeta.pdf?dl=0
-- Fotis Janidis: Collection in Context An Anthology of German
Novellas in the Context of 19th Century Narrative Texts. Prosojnice za
včerajšnje predavanje v stanfordskem Literary Labu. Predavatelj z
univerze v Würzburgu analizira 86 romanov Paula Heyseja in Hermanna
Kurza v kontekstu 3000 drugih nemških romanov in 13.000 pripovednih
besedil, ki so krajša od romana: konstelacijo oseb, spol avotrja,
distribucijo premega govora, avtomatsko določanje tipa pripovedovalca,
srečen konec, vpliv analiziranih elementov na kanonizacijo (Goethe :
Marlitt).

https://www.dropbox.com/s/n32q8036571oj2j/christof-schoech_pyzeta.pdf?dl=0
-- Christof Schöch: Extracting Distinctive Features with Zeta.
Prosojnice za predavanje v stanfordskem LiteraryLabu 16. 5. 2017 o
programu Zeta za primerjavo dveh korpusov besedil, npr. tragedij in
komedij.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit