[SlovLit] Lektorjeve preobrazbe -- O Kapelskem pasijonu -- Poezija kot življenje

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Maj 8 19:27:32 CEST 2017


From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 8 May 2017 13:20:16 +0200 (CEST)
Subject: Okrogla miza LdS

Spoštovani, v Lektorskem društvu Slovenije opažamo, da se stanje
zaposlovanja in dela nereguliranih poklicev jezikoslovcev močno in
hitro slabša, kar občutno vpliva na kakovost besedil za javno objavo.
Zato vas vabimo na okroglo mizo, posvečeno izobraževanju in
zaposljivosti lektorjev oziroma jezikovnih svetovalcev. Naši gostje
bodo poleg predstavnikov vseh štirih slovenistik (red. prof. dr.
Simona Kranjc, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes, doc. dr. Marcello
Potocco, doc. dr. Rok Žaucer) tudi red. prof. dr. David Limon (Oddelek
za prevajalstvo), dr. Simona Bergoč (vodja Službe za slovenski jezik)
in Meta Meh (Generalni finančni urad, delovna skupina za sivo
ekonomijo).

Okrogla miza z naslovom LEKTORJEVE PREOBRAZBE, Sodobni jezikovni
svetovalci v primežu starih, novih in prenovljenih študijskih
programov ter popolne nereguliranosti dejavnosti, bo v četrtek, 11. 5.
2017, ob 17. uri, v sejni dvorani Ministrstva za kulturo (Maistrova
ulica 10, Ljubljana). Prepričani smo, da bo pogovor zanimiv tudi za
vas. Vabimo k razpravi.

Lektorsko društvo Slovenije

===

From: Nina Ditmajer <nina.ditmajer na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 8 May 2017 10:39:03 +0200
Subject: Predavanje dr. Ogrina o Kapelskem pasijonu

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja vljudno vabi na javno
predavanje doc. dr. Matije Ogrina: Kapelski pasijon: rokopis iz 18.
stoletja in preoddaja starejšega pasijonskega izročila.

Rokopis s pasijonsko igro iz Železne Kaple na Koroškem, ki je dolgo
časa veljal za izgubljenega in ga je ponovno odkril prof. dr. Erich
Prunč, nudi v marsikaterem pogledu novo podobo začetkov slovenske
dramatike in slovenskega gledališča. Rokopis je nastal dokaj pozno, ob
izteku 18. stoletja, vendar so v njem ohranjene besedilne »plasti« več
starejših dob. Po ugotovitvah Prunča in Ogrina, ki sta pripravila
kritično izdajo rokopisa, segajo najstarejši besedilni elementi te
preoddaje v začetek 17. stoletja k izgubljeni jezuitski dramatiki v
slovenskem jeziku. Predavatelj bo kot soavtor kritične izdaje
predstavil nekatere zgodovinsko in literarno najbolj zanimive elemente
kapelskega rokopisa in njegovih navezav na zgodnji novi vek.

Doc. dr. Matija Ogrin deluje kot raziskovalec na Inštitutu za
slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Raziskuje predvsem
slovensko slovstvo od 17. do 19. stoletja. Ureja zbirko Zbrana dela
slovenskih pesnikov in pisateljev ter njeno podzbirko Dela starejšega
slovenskega slovstva, kjer je kot prvi zvezek izšel Kapelski pasijon.

Predavanje bo v sredo, 10. maja 2017, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC
SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

===

Od: Puc, Andreja <Andreja.Puc na ff.uni-lj.si>
Datum: 08. maj 2017 09:02
Zadeva: Poezija kot pesnikovo življenje

Miran, Neža Zajc mi je poslala vabilo na pesniško-znanstveno srečanje
Poezija kot pesnikovo življenje in prosila, »da vabilo posredujete
vsem študentom slavistike in poskusite objaviti na slavističnem
portalu, s hvaležnostjo, Neža Zajc.« Ali bi to lahko šlo na Slovlit?
Hvala in lep pozdrav,  Andreja

[Seveda, draga Andreja, Slovlit je omnivor in pogoltne tudi
posredovana sporočila za javnost, včasih kakšno celo sam sune :),
hvala ti za skrb! Za poskus objave na slavističnem portalu pošlji na
Oddelek za slavistiko, če bi Neža rada obvestila študente na
slovenistiki, pa oddelčni tajnici Mateji Robidi. -- lp, miran]

---

Vljudno vabljeni na pesniško-znanstveno srečanje (ob 170. obletnici
Prešernovih Poezij): »Kako bi poezije bile jasne!« France Prešeren,
Sonetni venec POEZIJA KOT PESNIKOVO ŽIVLJENJE (O jeziku poezije) 15.
maj, Prešernova dvorana, ZRC SAZU:

11.00: Uvodne besede (Neža Zajc) 11.10–11.30: dr. Martina Ožbot
(Filozofska fakulteta, Oddelek za romanistiko): Giacomo Leopardi -
praksa jezikovne pesniške kreacije in stališča o jeziku kot
kolektivnem fenomenu
11.30--11.50: dr. Nada Grošelj (Filozofska fakulteta, Oddelek za
primerjalno književnost): Motivi smrti, nesmrtnosti in religije pri
Emily Dickinson
11.55–12.15: dr. Janko Kos (akademik): Prešernove Poezije kot temeljna
slovenska knjiga
12.20–12.40: ddr. Igor Grdina (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC
SAZU): Poezije – knjiga srečevanj
12.45–13.05: dr. Neža Zajc (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU):
Pojmovanje lirike v poeziji F. Prešerna in A. S. Puškina – poetološko
vprašanje

14.00–14.20: dr. Igor Žunkovič (Filozofska fakulteta, Oddelek za
primerjalno književnost): Fizika in metafizika v poeziji Gregorja
Strniše
14.25–14.50: dr. Brane Senegačnik (Filozofska fakulteta, Oddelek za
klasično filologijo): Poezija – oblika, ki je snov, ki je življenje
15.55–15.15: dr. Dejan Kos (Univerza v Mariboru, Oddelek za
germanistiko): Lepota končnega – teurgičnost poezije
15.20--15.40: dr. Denis Poniž (upokojeni izr. profesor): Življenje kot
vrednota in uganka v poeziji Gregorja Strniše


Dodatne informacije o seznamu SlovLit