[SlovLit] Književnost v šoli --Poroka Sonca in Lune -- Flisarjeva dramatika

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Apr 3 16:14:29 CEST 2017


Od: Špela Truden <spela.truden na sazu.si>
Datum: 03. april 2017 15:37
Zadeva: Posvetovanje o književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah
na SAZU 19. in 20. april 2017 ob 10.uri
Za: slovlit na ijs.si

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je že organizirala vrsto
posvetov o poučevanju biologije, kemije, fizike in tehnike v srednjih
šolah. Poučevanje književnosti v povezavi s poukom slovenskega jezika
v slovenskem šolstvu že dolgo velja za enega osrednjih humanističnih
predmetov s posebnim nacionalnim pomenom. Nova dognanja literarne vede
in didaktike, pa tudi socialna in politična dogajanja, ki vplivajo na
razumevanje in vrednotenje književnosti, prinašajo v ta pouk novosti
in vrsto odprtih vprašanj. O teh naj spregovori ta akademijski posvet.

S spoštovanjem, Janko Kos, akademik, Tadej Bajd, predsednik

19. april  10.00--13.00
Tadej Bajd – pozdravni nagovor
Janko Kos – Problemi književnega pouka v osnovni šoli
Milena Mileva Blažič – Položaj in delež mladinske književnosti v
posameznih triadah osnovne šole in analiza razmerja med slovensko in
neslovensko književnostjo
Igor Saksida – Izhodišča in posledice komunikacijskega in
tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti

Simona Pulko – Možnosti problemske obravnave književnih besedil v osnovni šoli
Marija Stanonik -  Položaj slovenske folklore v osnovni šoli
Kajetan Gantar – Sprehodi po antični književnosti

20.  april ob 10.00--14.00
Andreja Barle Lakota – pozdravni nagovor
Janko Kos – Problemi književnega pouka v srednji šoli
Mojca Poznanovič Jezeršek - Pouk književnosti in matura v evropskih
srednjih šolah
Boža Krakar Vogel - Modeli književnega pouka v slovenskem šolskem sistemu
Darinka Ambrož – Pomen pouka književnosti v srednji šoli

Jože Kurinčič – Evalvacija pouka književnosti v gimnazijah
Blanka Erhartič – Motivacija za branje in učenje književnosti v
učbenikih književnosti skozi čas v srednji šoli
Alenka Koron – Književnost na maturi
Tomo Virk – Literatura, etika in pouk književnosti v srednjih šolah

Razpravljalci: Boris Paternu, Alenka Žbogar, Igor Grdina, Sonja
Pečjak, Vida Udovič  Medved

===

From: Barbara Ivancic <B.Ivancic na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 03 Apr 2017 09:56:09 +0200
Subject: Vabilo na predavanje A. V. Gure iz Moskve

Spoštovani! Inštitut za slovensko narodopisje in Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU  vabita na predavanje ruskega
etnolingvista in folklorista dr. Aleksandra Viktoroviča Gure.
Predavanje z naslovom Balkanska različica mitskega sižeja o odpovedi
poroke Sonca z Luno bo v torek 4. aprila ob 11. uri v Mali dvorani ZRC
SAZU na Novem trgu 4. Predavanje bo v ruskem jeziku s konsekutivnim
prevajanjem v slovenščino. Več o predavatelju in predavanju na spletni
strani http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/balkanska-razlicica-mitskega-sizeja-o-odpovedi-poroke-
sonca-z-luno

Barbara Ivančič Kutin

===

http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=286871808&fmt=11&lani=si
-- Trideset esejev o Flisarjevi dramatiki. Ur. Katja Klopčič
Lavrenčič. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 308 str.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit