[SlovLit] V Kragujevac -- V Beograd -- O Novi pisariji -- Dantejeva jama

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Mar 26 19:17:09 CEST 2017


Na Univerzi v Kragujevcu bo 27.--28. okt. 2017 12. mednarodna
znanstvena konferenca o srbskem jeziku, literaturi in umetnosti. Več
informacij sčasoma verjetno na http://www.kg.ac.rs/index.php

===

Do 31. marca 2017 je čas za prijavo na simpozij o književnem delu
Dobrice Ćosića na Filološki fakulteti v Beogradu. Več pri Tomislavu
Matiću (skupocosicu na fil.bg.ac.rs).

===

http://www.noviglas.eu/nova-pisarija-mirana-hladnika -- Vladka
Tucovič, Nova pisarija Mirana Hladnika. Novi glas 4. marca 2017.
(http://www.noviglas.eu/?mod=search&searchText=tucovi%C4%8D -- še
druge Vladkine objave o jeziku v Novem glasu.)

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri134/target46.html -- Dantejeva jama
nad Tolminom je bila (hvala Draganu Božiču za opozorilo) včasih le
Dantova jama (Ivan Kuk: Dantova jama, Prijatel 1855; prim. tudi spis
učitelja Jožefa Levičnika (ne pa duhovnika in Prešernovega sodobnika
Jerneja Levičnika!) Ozir po goriškem in teržaškem Primorji in romanje
v prestari Oglej: Spomini na velike šolske počitnice 1863, Slovenske
večernice 1863 (https://sl.wikisource.org/wiki/Ozir_po_gori%C5%A1kem_in_ter%C5%BEa%C5%A1kem_Primorji_in_romanje_v_prestari_Oglej).
-- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit