[SlovLit] Karel Glazer -- 140 let slavistike v Srbiji -- 2 mio oči

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Mar 20 14:59:21 CET 2017


https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/karol -- Vlasta Pacheiner
Klander, Karol Glaser. Prvi slovenski doktor sanskrta (Znanstvena
založba FF, 2017); cena: 9,90 eur.

===

http://slov.si/doc/140_let_slavistike.docx -- КАФЕДРА СЛАВИСТИКИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА приглашает Вас к
участию  в юбилейном международном научном сборнике УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
СЛАВИСТИКА: ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ посвященном
140-летию Кафедры.

===

Od:  <vlado na zrc-sazu.si>
Datum: 20. marec 2017 14:51
Zadeva: 2000000 = 8000000

G-a Milena Zupanič je za sredino Delo z dne 22. 2. letos prispevala
obsežen pogovor s prof. dr. Nikicem Gabrićem pod naslovom Izračun: Dva
milijona ljudi ima štiri milijone oči. Nanj sta se odzvala prof. dr.
Marko Hawlina in prof. dr. Dušica Pahor v prilogi sobotnega Dela z dne
18. 3. žal nekam na hitro takole:

V nasprotju z razmišljanjem Nikice Gabrića verjamemo, da medicina
nikoli ne sme biti le štetje števila oči ali src ali ledvic ter
posledično izdelovanje načrtov, prva naloga zdravnika je namreč pomoč
pacientom, ne glede na dobičkonosnost takšnega ravnanja.

Slovar slovenskega knjižnega jezika III namreč v geslu oko na str. 356
opozori, da pomenijo oči v množini parni organ vida, se pravi dve
očesi, kar je razvidno iz primerov: v vojni je izgubil obe očesi, pri
sinovih pustolovščinah zatisniti obe očesi – gledala sta se iz oči v
oči. Frazem iz oči v oči več ko površno nadomeščata zvezi na štiri oči
ali med štirimi očmi, saj gre za križanje osnovnega štetja na štiri
očesa z ločilnim štetjem na dvoje oči, pa tudi za križanje slovenščine
z Izračunom: Dva milijona ljudi ima osem milijonov očes!!!!

Vlado Nartnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit