[SlovLit] Razpis nagrad za diplome -- Personalizirane slikanice -- Medijski pojmovnik -- Sinonimni slovar -- Slovenščina v koroški deželni ustavi?

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Feb 22 09:05:10 CET 2017


http://www.gore-ljudje.net/novosti/132379/ -- javni razpis
diplomskega, magistrskega dela ali doktorske disertacije, povezane z
gorništvom, alpinizmom ipd. Gore in ljudje.

===

From: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Date: Tue, 21 Feb 2017 15:06:14 +0100
Subject: Koroški e-vestnik 5/2017 »Filo-korotanskemu« krogu

Klubsko e-okrožnico tik pred Prešernovim dnem sem zaključil z
opozorilom na zaskrbljujoča dogajanja na Koroškem po solističnem
ne-dialoškem odskoku predsednika koroške ÖVP in deželnega svetnika za
kulturo Bengerja. V tiskanih in elektronskih medijih nas je nato zasul
plaz poročil in komentarjev na temo umestitve Slovencev in slovenščine
v novo koroško deželno ustavo, kakor tudi povezave tega vprašanja s
»slovensko notifikacijo ADP«. Pri še tako kvalificiranih avtorjih pa
ni bilo mogoče zaslediti uvodnega pojasnila, da gre pravzaprav za
četrt stoletja odlašano notificiranje nasledstva Republike Slovenije
po FLR (in potem SFR) Jugoslaviji kot sopodpisnici DPONDA = »Državne
pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije«. Tu naj samo
ponovim, da si naš in mariborski Klub koroških Slovencev kot člana
civilno-družbenega Zavezništva za notifikacijo nasledstva ADP ter v
okviru projekta mirovne regije Alpe-Jadran prizadeva avstrijske sosede
in prijatelje prepričati, da bi akt notifikacije le utrdil temelje
dobrega sosedstva in ne bi ogrozil nikogar. [...]

V torek, 21. 2. 2017 ob 18.00 Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)
in Narodna in študijska knjižnica (NŠK) vabita v Trgovski dom v Gorici
(Korzo Verdi 52) na srečanje Moj jezik – moji jeziki. Ob svetovnem
dnevu materinščine se bo s prof. dr. Markom Stabejem (Univerza v
Ljubljani) pogovarjala dr. Matejka Grgič.[...]

Janez Stergar
Klub koroških Slovencev v Ljubljani

===

http://siol.net/trendi/odnosi/feri-lainscek-z-otroskimi-pesmicami-za-soncne-dni-podira-rekorde-435721?utm_medium=email&utm_source=newsletter_1537&utm_campaign=izpoved-zaposlenih-v-revozu-lepo-je-a-kdaj-tu
-- personalizirane slikanice. Siol.net 20. 2. 2017.

===

Od: Zalozba ARISTEJ <info na aristej.si>
Datum: 21. februar 2017 20:44
Zadeva: Vabilo: o medijih in neoliberalni kulturi

Spoštovani, založba Aristej je izdala tri nove knjige, ki jih
povezujejo sorodne tematike – mediji, kultura in neoliberalna družba –
in ki posegajo v najaktualnejše problematike  sodobne družbe, ki je
prepletena tako z množičnimi kot z novimi družbenimi mediji in kjer si
globalna neoliberalna hegemonija podreja tudi kulturno polje. V
uveljavljeni poljudnoznanstveni zbirki za mladino Pojmovniki je izšel
Medijski pojmovnik, v katerem avtorica Melita Zajc celovito
predstavlja medije od nekoč do danes, ko v družbenih medijih tudi
občinstva dobivajo povsem novo vlogo. [...] Vabljeni na predstavitev v
Trubarjevo hišo literature v Ljubljani, v ponedeljek, 27. februarja,
ob 11. uri. Podrobnejše informacije o knjigah že lahko najdete na
http://www.aristej.si

mag. Emica Antončič

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 22. februar 2017 00:52
Zadeva: LK, 27. februar

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1115.
sestanek v ponedeljek, 27. februarja 2017, ob 18.00 v predavalnici 325
v 3. nadstropju Filozofske fakultete.  Predavala bo dr. Jerica Snoj,
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Tema predavanja:
Česar Sinonimni slovar slovenskega jezika ne more sam povedati.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 22 Feb 2017 07:29:16 +0000
Subject: Slovenščina v koroški deželni ustavi?

Na avstrijskem Koroškem se zapleta glede reforme deželne ustave, ki po
novem nemščino priznava kot edini deželni jezik. Koroški Slovenci
zahtevajo enakopravno obravnavo slovenskega jezika. Kaj bi to pomenilo
za prihodnji razvoj jezika in slovenskega življa, se je Petra Kos
Gnamuš pogovarjala z nekdanjim dolgoletnim ravnateljem Slovenske
gimnazije v Celovcu in profesorjem slovenščine Reginaldom Vospernikom:
 http://ars.rtvslo.si/2017/02/jezikovni-pogovori-87/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit