[SlovLit] Knjige ZRC SAZU -- DARIAH OA -- Antonija Bernard

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Feb 19 07:46:17 CET 2017


Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 17. februar 2017 08:19
Zadeva: Novinarska konferenca Založbe ZRC / Vabilo

Vljudno vabimo na prvo letošnjo novinarsko konferenco iz serije rednih
predstavitev rezultatov raziskovalnega dela ZRC SAZU. Predstavili bomo
dvanajst novih publikacij Založbe ZRC, tokrat s področja literarnih
ved, geografije, filozofije, kulturologije, arheologije, umetnostne
zgodovine in glasbenega narodopisja. Po kratki predstavitvi bomo z
veseljem odgovarjali na vprašanja. Srečanje napovedujemo za torek, 21.
februarja, ob 11. uri  v Atriju ZRC
(http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/novinarska-konferenca-zalozbe-zrc-2).

Kapelski pasijon. Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej
na te veliki četrtek inu na te velikonočni pondelek v Kapli špilali
(Editio princeps, znanstvenokritična izdaja) Uredila: Matija Ogrin,
Erich Prunč (Dela starejšega slovenskeg slovstva 1), 560 strani, 38
EUR. Pasijonska igra iz Železne Kaple je eno največjih odkritij
starejšega slovenskega slovstva in slovenske dramatike zadnjih let.
Rokopis, zapisan ob koncu 18. stoletja, vsebuje besedilo starejših
verzij pasijona, ki izvirajo iz izgubljene slovenske jezuitske
dramatike 17. stoletja. Igra obsega kar tri samostojne predstave: na
Veliki četrtek dopoldan, zvečer pred Velikim petkom in na Velikonočni
ponedeljek. Kapelski pasijon je poleg Škofjeloškega pasijona drugo
slovensko dramsko besedilo baročne dobe, po obsegu pa je s 123
odstavki in 2758 verzi eno najobsežnejših v slovenski dramatiki.
Neznani pisec rokopisa je ob koncu 18. stoletja začetne prizore
predelal, da bi pasijon rešil pred prepovedmi. Toda v rokopis je
vključil tudi nekatere odlomke najstarejše slovenske dramske
tradicije, ki jih ne najdemo nikoder drugod: misterijska prizora o
Materi Božji in spokorjenem Grešniku ter o tehtanju pokojnikove Duše
sta prvovrstni baročni besedili, ki ju je kapelski pisec rešil in
ohranil slovenski literaturi.

Zofka Kveder: Zbrano delo, 4. knjiga. Ur. Katja Mihurko Poniž (Zbrana
dela slovenskih pesnikov in pisateljev), 465 strani, 35 EUR. Četrta
knjiga Zbranega dela Zofke Kveder prinaša neobjavljeno pripovedno
prozo iz rokopisne zapuščine in dva romana: Nado, ki je izhajala le v
reviji Slovan (1902–1904) in je zato ostala skoraj povsem pozabljena,
in Njeno življenje (1914), ki je izšlo v knjižni obliki. Med vsemi
svojimi slovenskimi besedili je pisateljica le ti dve označila kot
romana; sta tudi njeni najdaljši besedili. V slovensko literaturo sta
romana s psihološko-realistično pripovedno tehniko vnesla nov pogled
na zakonsko in družinsko življenje, namreč pogled ljubeče žene in
matere, ki v pripovedi dejansko deluje kot središče družine, vendar
žal nima moči in vpliva, da bi družinsko življenje usmerjala po svojem
čutu za dobro in pravično.

Josip Dravec: Glasbena folklora Prlekije: pesmi. Druga, elektronska,
pregledana izdaja. Ur. Mojca Kovačič in Matija Ogrin. Glasbena
folklora Prlekije je ena izmed dveh temeljnih glasbeno folklorističnih
del, ki ju je Josip Dravec ob pomoči Slovenske akademije znanosti in
umetnosti ter nekaterih sodelavcev Glasbenonarodopisnega inštituta
izdal v drugi polovici preteklega stoletja. Delo je še danes zelo
odmevno, vendar dostopno samo še v obliki nekaj izvodov v knjižnični
izposoji. Ob pridobitvi zvočnih posnetkov terenskega dela smo se
odločili za ponovno, zvočno obogateno elektronsko izdajo knjige. Za
tovrstno knjigo, ki je obsežna tako z glasbenoanalitičnega kot tudi
besedilnega vidika, elektronska izdaja ponuja še nekatere prednosti,
saj lažje najdemo posamezne vidike pesmi med množico gradiva.
Monografija je zaradi temeljite glasbeno analitične študije ter
obsežnega zbranega gradiva vir za nadaljnje glasbenofolkloristične
raziskave, hkrati pa je odličen vir za poustvarjalce ljudskega
pesemskega izročila. Z izdajo želimo obeležiti 20-letnico smrti Josipa
Dravca ter obuditi spomin na njegovo, nekoliko pozabljeno vlogo v
glasbeni folkloristiki.

===

http://opendatacite.huma-num.fr/ -- An open access synthesis of the
DARIAH Winter School 24th-28th October 2016, Prague, Czech Republic
(povzetki in prosojnice za evropsko zimsko šolo o prostem dostopu).

===

From: Franc Verovnik <franc.verovnik na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 18 Feb 2017 22:10:38 +0100
Subject: ČLANEK O DR. ANTONIJI BERNARD V VEČERU

Spoštovani gospod prof. dr. Hladnik, danes, 18. februarja je bil v
sobotni prilogi Večera objavljen članek o dr. Antoniji Bernard –
Povhovi Tončki (1942–2010), naši pokojni rojakinji iz Francije,
pedagoginji, znanstvenici in prevajalki. Napisala sva ga z ženo na
pobudo Večerovega novinarja Tomaža Ranca. Pošiljam Vam povezavo na
stran v lovrenškem forumu, na kateri je objavljen članek:
http://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20426#p20426 [...]
Lep pozdrav s Koroške, Franc Verovnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit