[SlovLit] Slavia Centralis 2016/2 -- Mirkulovska in Valenčič

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jan 17 11:09:49 CET 2017


From: "Natalija Ulčnik" <natalija.ulcnik na um.si>
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 17 Jan 2017 09:00:50 +0000
Subject: Slavia Centralis 2016/2

Spoštovani, vabljeni k branju druge številke mednarodne revije Slavia
Centralis (SCN 2016/2).

Lep pozdrav,
Natalija Ulčnik, tehnična urednica

Razprave
Barbara Štebih Golub, Jedan tip imeničkih složenica u kajkavskome
književnom jeziku
Gjoko Nikolovski, Fonološke baze suškega govora – 120 let po izidu
Macedonische Studien (1896) Vatroslava Oblaka
Nataša Jovović, Nepotpune rečenice u književnoumjetničkom tekstu

Gradivo
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu –
poskus spremembe 8. člena (učni jezik na slovenskih univerzah)
Marko Jesenšek, Nerazumna prizadevanja za anglizacijo slovenskega
visokega šolstva
Alenka Jensterle - Doležalová, Miscellania o poučevanju slovenskega
jezika na Karlovi univerzi v Pragi
Majda Potrata, Razmišljanje o vprašanju jezika v visokem šolstvu
Zoran Božič, »Naš slovenski jezik je največji zaklad, kar nam jih je
bog dal« (Stanislav Škrabec)
Andreja Žele, Slovenščina samoumevna
Dean Komel, Ob zagovoru slovenščine
Silvija Borovnik, »Strela skrtačena, to pa je internacionalizacija!«
Mira Krajnc Ivič, Sem slovenistka / Sem nacionalistka / Sem idealistka / Sem …
Vlado Žabot, Slovenščina ne sme postati žrtev provincialnega snobizma
Miha Pintarič, (Ne)prepričanim v razmislek
Silvija Grad, Slovenščina ali angleščina

Jubilej
Irena Orel, Petinosemdeset let profesorice dr. Martine Orožen

Ocene, zapiski, poročila
К. Г. Красухин, Mate Kapović, 2016: Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika
Krunoslav Puškar, Ranko Matasović, 2016: Lingvistička povijest Europe
Polonca Šek Mertük, Protestantizem včeraj, danes in jutri
Mateja Kus, Irena Majce, Toporišičevo leto (11. 10. 2015 – 11. 10. 2016)

===

Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 17. januar 2017 10:45
Zadeva: Klturni dogodki ILIRSKA BISTRICA

Bistrica Kranjec Mirkulovska
(http://slov.si/mh/galerije/galeri249/target5.html) je o svojem stricu
Franu Valenčiču (1878-1916) pripravila zbornik Jaz hočem gorkih
žarkov, ki bo predstavljen v petek 20. januarja 2017 ob 18. uri  v
Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici.

Fran Valenčič, pesnik in pravnik, je bil Kettejev in Cankarjev
sodobnik. Bil je tudi član tajne dijaške Zadruge v Ljubljani. Med
drugim je poslovenil libreto Rossinijeve opere Viljem Tell. Cankar je
o njem zapisal: "Deset življenj za eno njegovo, pa je ugasnil brez
pesmi in zvona kakor sveča v vetru." Več na:
http://www.primorci.si/osebe/valen%C4%8Di%C4%8D-fran/1697/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit