[SlovLit] Errata -- Mlada humanistika

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Okt 20 09:43:23 CEST 2016


http://srl.si/sql_pdf/SRL_2016_3_01.pdf -- v članku Zgodbe Prešernovih
rokopisov v zadnji številki Slavistične revije
(http://www.srl.si/index.php?id=stevilka&num=318) je pomotoma izostala
navedba vira pod slikama 1 in 2 na str. 234. Falsificirano Prešernovo
posvetilo je iz izvoda njegovih Poezij (1847), ki je nekoč pripadal
Janezu Bleiweisu in ga hrani knjižnica oddelkov za slovenistiko in
slavistiko pri OHK UL (sign. L.A I 616), posvetilo Luizi Crobathovi pa
je v izvodu Poezij, ki ga hrani Slovanska knjižnica, Mestna knjižnica
Ljubljana (sign. 6K RA C 22 a). Juretu Primožiču iz Slovanke hvala za
opozorilo. Druge morebitne pripombe na članek vpišite prosim na
https://sl.wikiversity.org/wiki/Errata_k_%C4%8Dlanku_Zgodbe_Pre%C5%A1ernovih_rokopisov
ali pa jih bom tja vpisal sam. -- miran

===

From: "Lidija Rezoničnik" <lidija.rezonicnik na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 19 Oct 2016 23:37:50 +0200
Subject: Vabilo na Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov z
naslovom  Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih
kulturah, jezikih in literaturah

Spoštovani, vabimo vas, da se udeležite mednarodnega znanstvenega
srečanja mladih humanistov z naslovom Družbeni in politični procesi v
sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah, ki bo v
organizaciji Študentske sekcije Zveze društev Slavistično društvo
Slovenije in Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije
Univerze na Primorskem potekalo 21. oktobra 2016 na Fakulteti za
humanistične študije v Kopru (Titov trg 5).

Natančen program s povzetki prispevkov je dostopen na:
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-41-6.pdf ali
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-42-3/index.html#p=10

Megi Rožič: Izkušnja migracije in integracije v slovenski prostor v
literarnih delih Stanislave Chrobákove Repar in Erice Johnson Debeljak
Alenka Čuš: Izvirni model za preučevanje izseljenskih skupnosti na
primeru kanadsko-slovenskega diskurza
Barbara Kopač: Primerjava jezikovnopolitičnega okvira in jezikovnih
pravic narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji in Kraljevini Švedski
Anja Moric: Ali so slovenski Nemci v diaspori del slovenskega
izseljenstva? Odnos med večino in (izseljeno) manjšino
Janja Vollmaier Lubej: Ukrajinske družbene spremembe v romanu Dvanajst
krogov in njihova avtoreferencialnost v izbranih esejih Jurija
Andruhoviča
Tibor Malinovič: Delavska podjetja v lasti in upravljanju zaposlenih v Sloveniji
Michaela Ditrichová: Bylo nebylo... Pohádky za železnou oponou: Lech
Wałęsa a Václav Havel / Once upon a time... Fairytales behind the Iron
Curtain: Lech Wałęsa and Václav Havel
Weronika Woźnicka: Nostalgia za komunizmem w wersji polskiej /
Nostalgia for Communism in Polish Version
Maja Smotlak: Med vključevanjem in izključevanjem – vprašanje
identitete v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991–2016)
Iveta Bůžková: Recepcija del Draga Jančarja na Češkem
Mateja Eniko: Avtorefleksija v mladi slovenski poeziji
Jernej Kusterle: Slovenska ulična poezija po letu 1991 in vpliv nestrpnosti
Tomislav Augustinčić: Od poete vates do vitalističkog pjesnika:
(re)interpretacija i (re)evaluacija života i djela Ivana Gorana
Kovačića / From a Poeta Vates to a Vitalist Poet: (Re)interpretations
and (Re)evaluations of Ivan Goran Kovačić
Rok Andres: Gledališče na robu
Mirela Ivanić in Jelena Perišić: Derivacija glagola sa osnovama
stranog porekla u srpskom jeziku u svetlu ne/jasne diferencijacije
između srpskog i hrvatskog standarda / The Derivation of the Verbs
with Generative Bases of Foreign Origin in the Serbian Language in the
Light of Un/clear Differentiation between the Serbian and Croatian
Standard
Marina Cvetanoska: Балканот некаде помеѓу / The Balkan Somewhere in Between
Konstantina Puneva: Романите на Толстой и киното. Руски и неруски
рефлексии / Tolstoy’s Novels and the Cinema. Russian and Non-Russian
Reflections


Dodatne informacije o seznamu SlovLit