[SlovLit] 10 let slovenistike v Budimpešti -- DH v Madridu -- Re: Popotovanje iz Litije ...

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Okt 17 08:31:14 CEST 2016


Od: István <lukacs na caesar.elte.hu>
Datum: 15. oktober 2016 18:31
Zadeva: Slovenistika10

Oddelek za slavistično filologijo Inštituta za slavistiko in
baltistiko FF ELTE v Budimpešti ob 10. obletnici slovenistike
organizira mednarodno konferenco. Datum: 26. oktober 2016 ob 9. uri.
Kraj: FF ELTE, Sejna dvorana (1088 Budapest, Múzeum krt. 4, stavba A).

Slovesna otvoritev
Plenarna predavanja
Marko Jesenšek: Internacionalizacija in vloga slovenskega jezika v
univerzitetnem izobraževanju
István Lukács: Prešernova in Petőfijeva „železna cesta”
Miran Hladnik: Novo od Prešerna

Dopoldanska sekcija (od 11. do 13. ure), Knjižnica Inštituta za
slavistiko in baltistiko, stavba D, pritličje). vodja sekcije: Marija
Bajzek Lukač

Vlado Nartnik: K vprašanju nedoločne in določne oblike slovenskih pridevnikov
Miran Štuhec: Lirika Uroša Zupana med letoma 1990 in 2000
Mojca Smolej: Členkovni stavki v slovenskem jeziku
Silvija Borovnik: Tematika večkulturnosti, medkulturnosti in
nacionalne identitete v izbranih esejih Aleša Debeljaka
Mihaela Koletnik: Frazemi s sestavinama pes in maček v gornjeseniškem govoru
Mojca Nidorfer-Šiškovič: Mednarodno sodelovanje v mreži slovenistik na
tujih univerzah
Tone Smolej, Mladen Pavičić: Ogrinec in Madžarska
Natalija Ulčnik: Raba oblike človeki v slovenščini

13.30 Obed
Popoldanska sekcija (od 15. do 17. ure), Knjižnica Inštituta za
slavistiko in baltistiko, stavba D, pritličje). vodja sekcije:
Natalija Ulčnik

Damjan Huber: Raziskovanje besedilne fonetike na slovenskem gradivu
Mira Kranjc Ivič: Humorja ni nikoli preveč … ali pač
Alma Várkonyi: Odnos do Boga v poeziji Jánosa Pilinszkega in Edvarda Kocbeka
Ibolya Doncsecz, Erzsébet Embersics: Kmetijsko izrazje na
samooskrbovalni porabski kmetiji
Gergely Bakonyi: Recepcija sodobne slovenske književnosti v luči prevodov
Előd Dudás: Pretekli časi v Martjanski pesmarici
György Rágyanszki: János Fliszár in njegov slovensko-madžarski slovar
Marija Bajzek Lukač: Razvoj besedilnih vrst in jezika pri prekmurskih
evangeličanskih pisateljih 18. stoletja

Sklepna beseda
Ob 17. uri sprejem

Konferenco so finančno podprli: ELTE, Sklad Treffort-kert in
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti

===

http://www.evilinhd.com/ -- Un entorno al alcance de todos, para crear
proyectos en Humanidades Digitales (virtualno raziskovalno okolje za
digitalnohumanistične projekte v Madridu; kar lepo brez angleškega
prevoda :)

===

https://sl.wikipedia.org/wiki/Popotovanje_iz_Litije_do_%C4%8Cate%C5%BEa#Zunanje_povezave
-- Slovenisti na popotovanju: dosedanje ekskurzije (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005687.html).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit