[SlovLit] Internacionalizacija brez angleščine (Academia.edu in Researchgate) -- Poopombljenje

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Sep 20 11:37:12 CEST 2016


From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 19 Sep 2016 12:55:53 +0200
Subject: Smo res tako zaplankani, kot mislijo nekateri svetovljani?

V teh dneh, ko se bliža sprejemanje novele Zakona o visokem šolstvu
(1. člen predloga na široko odpira vrata anglifikaciji našega
visokošolskega prostora), se zastavlja vprašanje, ali so predavanja v
angleščini, ki jih izvajajo naši angleško priučeni profesorji za
študente iz  neangleško govorečih držav, res vrhunski dosežek
mednarodne odprtosti naše znanosti (kot nas prepričuje ministrica),
ali pa gre zgolj za zaslužkarstvo, prava mednarodna konkurenčnost in
prepoznavnost pa se skrivata drugje.

Žal le malo slovenskih znanstvenikov ve za ameriško spletno stran
Academia.edu (42 milijonov registriranih raziskovalcev z vsega sveta)
in nemško spletno stran Researchgate (10 milijonov registriranih
raziskovalcev), ki delujeta po načelu prostega dostopa do znanstvenih
člankov, knjig, ocen, učnih gradiv, osnutkov raziskav, projektov ipd.
Se je pa že kar nekaj slovenskih znanstvenikov tako z naravoslovnega
kot z družboslovnega področja lepo uveljavilo in med njimi najdemo
tako zagovornike kot nasprotnike novele zakona. Nekateri so po številu
objav in njihovi odmevnosti uvrščeni v sam vrh svetovne znanosti, celo
znotraj enega odstotka najprodornejših raziskovalcev. Obe spletni
strani kot operativni jezik uporabljata angleščino, objavljamo pa
lahko članke v kateremkoli jeziku, seveda s priporočenim povzetkom v
angleščini.

Tako Academia.edu kot Researchgate imata relativno enostaven postopek
registracije in nalaganja znanstvenih objav v pdf-formatu, pri čemer
so objavljeni članki v vsakem trenutku dostopni vsem raziskovalcem na
vseh šestih celinah. Obe spletni strani nas sproti informirata, kdo
vse si je ogledal posamezno objavo in kdo jo je tudi prenesel na svoj
računalnik. Pri tem je vedno navedena tudi država obiskovalca, večkrat
pa tudi mesto oz. raziskovalna organizacija. Po določenih merilih obe
strani ugotavljata in sproti posredujeta podatke o mednarodni
odmevnosti in vplivnosti posameznega raziskovalca.

Predvsem družboslovci, ki imamo težave s sledenjem citiranosti v naši
raziskovalni bazi Sicris (še zlasti tisti, ki se ukvarjamo z
mednarodno manj zanimivo domoznansko problematiko), saj se ta opira
predvsem na nekatere najbolj odmevne tuje revije, ne upošteva pa
domačih, bi lahko ti dve mednarodno široko uveljavljeni spletni strani
bolje izkoristili. Researchgate namreč zazna vsako navedbo znanstvene
objave, ki se pojavi med referencami v seznamu uporabljene literature
v članku drugega avtorja.

Še sporočilo za konec: za čim boljše znanje angleščine, za znanje čim
več tujih jezikov, za poglobljen študij tujejezične literature, za
prevajanje v tuje jezike, zlasti v angleščino, za objavljanje
znanstvenih člankov v tujih jezikih, zlasti v angleščini, vendar proti
temu, da bi slovenski profesor slovenskemu študentu predaval v
angleščini!

===

https://www.poetryfoundation.org/resources/learning/core-poems/detail/47694
-- Robert Lowell: Skunk Hour. Poetry foundation. Zgled spletne objave
pesmi z medvrstičnimi tekstnokritičnimi komentarji.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit