[SlovLit] Stanje slovenščine na spletu -- O Tonetu Pretnarju -- Žeje ne boš trpel ... -- Govorjena slovenščina

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Avg 5 20:25:22 CEST 2016


From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>, "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>
Date: Thu, 4 Aug 2016 06:02:58 +0000
Subject: Mladi preverili stanje slovenščine na spletu

Srednješolci in študentje so na poletni šoli spletne slovenščine JANES
raziskovali slovenščino z najsodobnejšimi viri, tehnologijami in
metodami, razvitimi v okviru projekta Viri, orodja in metode za
raziskovanje nestandardne spletne
slovenščine(http://nl.ijs.si/janes/). Tako so dobili empirični vpogled
v stanje slovenščine na spletu. Za marsikoga je bila presenetljiva
ugotovitev, da je velik del besedil na Twitterju zapisan v pravilni
standardni slovenščini. Gostje oddaje so bili  udeleženci in
predavatelji poletne šole: študenta Zoran Fijavž in Gašper Pesek ter
doc. dr. Darja Fišer, asist. dr. Damjan Popič in asist. Jaka Čibej s
Filozofske fakultete v Ljubljani:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174419408

===

ZKO Tržič, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti Tržič ob rojstnih dnevih dveh tržiških kulturnih
velikanov Vojteha Kurnika (1826--1886) in Toneta Pretnarja
(1945--1992) vabijo k ogledu dokumentarnega filma o življenju in delu
dr. Toneta Pretnarja v torek 9. avgusta 2016 ob 19.00 v dvoranici na
Balosu 4 v Tržiču.

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri288/index.html --  3/4 ure hoda na
Kum, pod lipco v senci za mizo boš sedel, žeje ne boš trpel, če boš
denar imel. -- miran

===

From: Darinka Verdonik <darinka.verdonik na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 5 Aug 2016 08:24:02 +0000
Subject: Gos Videolectures

Spoštovani, na konkordančniku NoSketch Engine
(http://nl.ijs.si/noske/sl.cgi/corp_info?corpname=gos_vl) in v
repozitoriju Clarin.si (http://hdl.handle.net/11356/1069 in
http://hdl.handle.net/11356/1070) je na voljo prvi del govornega
korpusa Gos Videlectures, ki zajema avdio posnetke in transkripcije
akademskega govora, natančneje izbranega nabora predavanj v slovenskem
jeziku s portala Videlectures.net. Trenutno obsega pribl. 40.000 besed
oz. 4,5 ure posnetkov, v končni različici leta 2018 pa bo obsegal
130.000 besed oz. pribl. 14 ur govora. Transkripcije so narejene
skladno s standardi, vzpostavljenimi z referenčnim korpusom Gos
(http://www.korpus-gos.net/). Korpus se lahko uporabi za jezikoslovne
in diskurzne raziskave govorjene akademske slovenščine, za učenje
strojnega razpoznavanja tekočega govora ali druge jezikovnotehnološke
aplikacije ipd.

Korpus je nastal oz. nastaja na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, vendar to ne bi bilo
mogoče brez zunanjih akterjev: nosilcev projekta Videolectures.net na
Institutu Jožef Stefan, ki so prijazno odstopili posnetke, nadvse
skrbnega transkriptorja posnetkov Tomaža Potočnika, skrbnikov pri
Clarin.si, zlasti Tomaža Erjavca, ki je hkrati poskrbel tudi za končno
podobo in diseminacijo korpusa, ter Ministrstva za kulturo RS, ki
sofinancira projekt. Vsem se za to iskreno zahvaljujemo.

Lep pozdrav
Darinka Verdonik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit