[SlovLit] Slik obilo -- Na pot -- SR 2016/2 --

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Jul 13 16:03:33 CEST 2016


http://slov.si/mh/galerije/galeri286/index.html -- Od Grüna do Prešerna.

http://slov.si/mh/galerije/galeri287/index.html -- Ta visoka
rosojanska pot (Kekčeve poti 2016).

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-July/013969.html
-- V Brno na mednarodno konferenco TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD
2016), 12.--16. septembra 2016. ("Papers on processing of languages
other than English are strongly encouraged.")

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-July/013964.html
-- V Gradec na konferenco Versioning Cultural Objects: Concepts,
Structures, and Expressions, 1.--2. decembra 2016. ("Študij verzij
kulturnega objekta omogoča vpogled v ustvarjalni postopek in v njegov
socialno-politični kontekst, neredko tudi v njegov izvor in
razširjanje." -- kako bomo prevedli termin versioning: variiranje,
verzioniranje? -- miran)

===

http://www.srl.si/index.php?id=stevilka&num=317 -- druga letošnja
številka Slavistične revije na spletu.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit