[SlovLit] Novi diplomanti -- Prevajanje na konferencah -- Jeziki v izobraževanju

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Apr 14 18:20:33 CEST 2016


Od: vera smole <vera.smole na guest.arnes.si>
Datum: 14. april 2016 01:01
Zadeva: Novi diplomanti

V petek 15. 4. 2016 ob 13.00 bo prejelo stare diplome 6 naših zdaj že
bivših študentov: Andreja Borščak, Lorena Iskra, Mojca Kosi, Vesna
Nagode, Katarina Ražem, Bojana Žibret. Čestitke.

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-April/013752.html
-- Translation Toolkit (http://go-dh.github.io/translation-toolkit/),
nasveti za prevajanje na mednarodnih konferencah ipd. | Nov spletni
recenzirani časopis Journal of Cultural Analytics
(http://txtlab.org/?p=660), namenjen podatkovnim pristopom pri študiju
literature, kulture in zgodovine.

===

Od: Vesna Mikolič <vesna.mikolic na fhs.upr.si>
Datum: 14. april 2016 16:43
Zadeva: VABILO - 2. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju –
Jeziki nas povezujejo, 15. 4. 2016, MIZŠ, MASARYKOVA 16, LJUBLJANA

9.00−9.20 Uvod v konferenco in pozdravni nagovori: mag. Mojca
Poznanovič Jezeršek, vodja programskega odbora, Zavod RS za šolstvo,
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in
šport, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo
9.20‒11.30 PLENARNA PREDAVANJA, moderatorka mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
Languages at the heart of learning/Jeziki v središču učenja | Sarah
Breslin, direktorica Evropskega centra za moderne jezike v Gradcu
Jeziki v izobraževanju – pregled dejavnosti na MIZŠ | Bronka Straus,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Urad za razvoj
izobraževanja
Dimenzija jezika pri vseh predmetih | dr. Nataša Potočnik, Zavod RS za šolstvo
Motivacija, zahtevnost, kakovost – trije stebri pismenosti | dr. Igor
Saksida, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Univerze na
Primorskem
Medkulturno poučevanje jezika in književnosti po modelu Tilka | dr.
Vesna Mikolič, Univerza na Primorskem, Inštitut za jezikoslovne
študije

12.00‒14.00 PLENARNA PREDAVANJA, moderatorka mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
Portala Fran ter Slovenske slovnice in pravopisi pri pouku jezikov |
dr. Kozma Ahačič, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
in Univerza v Novi Gorici
Izobraževalni portali projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku
(2008‒2013) | dr. Simon Krek, Institut Jožef Stefan; Univerza v
Ljubljani, Center za jezikovne vire in tehnologije
Medjezikovni prenosi med angleščino in nemščino | dr. Liljana Kač,
Zavod RS za šolstvo
Slovenski dosežki bralne pismenosti v raziskavi PISA in pouk | dr.
Marja Bešter Turk, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Učenci priseljenci med možnostmi, zmožnostmi, zahtevami in
pričakovanji | Mihaela Knez, Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

15.00‒16.30 FORUM PRAKTIKOV, moderatorka Alenka Andrin
O zgodnjem učenju jezikov | Mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Osnovna
šola Vide Pregarc Ljubljana
Jezikovna ustreznost – merilo pri ocenjevanju pri vseh šolskih
predmetih | Bernarda Mal in Matej Žist, Osnovna šola Jurija Vege
Moravče
Motivacija za branje, širjenje bralnih interesov v 3. razredu |
Jasmina Buh, Osnovna šola Rovte
Svet v malem | Barbara Čop, Vrtec Jesenice
Obravnava književnega besedila s sodelovalnim učenjem |  Katarina
Germšek, Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
V naravo po (jezikovno) znanje in zabavo | Sanja Obaha, Srednja
trgovska šola Maribor
Kako otroci doživljajo urice italijanščine vrtcu | Renata Padovan, Vrtec Sežana
Tuji jezik v stroki | Andreja Polanc, ŠC Nova Gorica, Srednja
ekonomska in trgovska šola
Prvi koraki v slovenski šoli – projekt po projektu | Mojca Rebec
Marinkovič, Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
Didaktične igre pri poučevanju slovenščine kot drugega jezika |
Vildana Suljić, Osnovna šola Livada Ljubljana
My first English book | Regina Zavec, Osnovna šola Horjul

16.45‒18.15 JEZIKI V IZOBRAŽEVANJU – PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI NA ZAVODU
RS ZA ŠOLSTVO, moderatorka dr. Liljana Kač
Prednostni cilji jezikovnega izobraževanja v Sloveniji | Neva Šečerov,
Zavod RS za šolstvo
Vstopanje v svet večjezičnosti in medkulturnosti v vrtcu | Fanika Fras
Berro, Zavod RS za šolstvo
Začetno opismenjevanje in diferenciacija v OŠ | mag. Marta Novak,
Zavod RS za šolstvo
Slovenščina v izobraževanju na Tržaškem, Goriškem in Videmskem |
Andreja Duhovnik Antoni, Zavod RS za šolstvo
Projekt Frankofonija – izzivi in priložnosti za sodoben pouk
francoščine | mag. Simona Cajhen, Zavod RS za šolstvo
Likovni jezik – jezik, ki ga vidimo | mag. Marjan Prevodnik, Zavod RS za šolstvo
Slovenščina med jeziki v Evropski šoli | mag. Mojca Poznanovič
Jezeršek, Zavod RS za šolstvo
Digitalno državljanstvo in profesionalna rast učiteljev jezikov | mag.
Nives Kreuh, Zavod RS za šolstvo
Kaj nam je prinesla e-Šolska torba pri učenju jezikov? | mag. Andreja
Čuk, Zavod RS za šolstvo
Medresorsko sodelovanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje |
Vladimir Pirc, Zavod RS za šolstvo


Dodatne informacije o seznamu SlovLit