[SlovLit] Rokopisni Krpan -- SloVečer v Kopru -- Slavistična revija 64/1 (2016)

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Mar 25 14:12:52 CET 2016


https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Posamezna_besedila
-- nova besedila za urejanje na Wikiviru, mdr. rokopis in redakcija
Levstikove prve (daljše) verzije Martina Krpana (Mileni Blažić hvala
za povezavo na Dedi.si iz za pdf Slodnjakove redakcije rokopisa).

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 25 Mar 2016 08:33:56 +0100
Subject: SloVečer z Josipom Ostijem

Spoštovani, Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije
Univerze na Primorskem (UP FHŠ) v sodelovanju z Univerzitetno založbo
Annales UP ZRS, Inštitutom za jezikoslovne študije UP ZRS, Kulturnim
klubom Koper in JSKD, OI Koper vljudno vabi na sedmi dogodek iz niza
kulturnih prireditevSloVečeri v akademskem letu 2015/16. V torek, 29.
marca 2016, ob 19. uri bo v Poročni dvorani Pretorske palače Univerze
na Primorskem (Titov trg 3, Koper) predstavitev knjige Josipa Ostija
in Vere Zogović Sarajevo med Ljubljano in Beogradom (Univerzitetna
založba Annales in Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, 2016).
Sodelujejo: Amra Halilović, Lado Jakša,  Marko Kravos, dr. Andrea
Leskovec, dr. Vesna Mikolič, dr. Irena Novak Popov,  Josip Osti, dr.
Rado Pišot, dr. Maja Smotlak, dr. Vladka Tucovič.

Lep pozdrav
Vladka Tucovič

===

Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 25. marec 2016 08:10
Zadeva: SR 64/1 (2016)

V prihodnjih dneh bo izšla 1. številka Slavistične revije za leto
2016. V njej objavljajo:

- Boris Justinovič NORMAN, Mihail Jurjevič MUHIN: О синтаксическом
компоненте лексической семантики
- Jurij BON, Urška PERENIČ: Eksperimentalna uporaba kvantitativne
elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja:
Časovno-frekvenčna analiza (Razprava je posvečena akad. prof. dr.
Francu Zadravcu ob minulem visokem jubileju.)
- Marjeta VRBINC, Alenka VRBINC: Strukturni in vsebinski vidiki opomb
o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje
- Anna Feliksovna LITVINA, Fjodor Borisovič USPENSKIJ: Ожидаемые
парадоксы в последнем стихотворении Г. Р. Державина «Река времен в
своем стремленьи…»
- Anka M. VUČINIĆ GUJIĆ: Postmodernistični elementi v poeziji Jevrema Brkovića
- Silvo TORKAR: Zizenčeli in njegovo Zaſhtitno voſhejne
- Lidija REZONIČNIK, Nina ZAVAŠNIK: Mednarodno znanstveno srečanje
mladih humanistov: Slovanski jeziki na stičišču kultur

Lep pozdrav
Urška


Dodatne informacije o seznamu SlovLit