[SlovLit] Pravopis na Wikipediji -- Slavlist -- Jožef Stefan -- Domačijska govorica

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Mar 24 12:40:24 CET 2016


https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pod_lipo#Pravopis -- podprimo
pravopisni trud wikipedistov.

===

Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 24. marec 2016 11:02
Zadeva: Nemški Slavlist

V Nemčiji je letos začel delovati forum Slavlist, ki povezuje slaviste
v nemško govorečem prostoru, predvsem iz Nemčije, Avstrije in Švice,
in tudi širše. Forum je nastal na spodbudo Nemške zveze slavistov
(Deutscher Slavistenverband), ureja ga dr. Christine Gölz, strokovna
koordinatorka za literarno zgodovino jugovzhodne Evrope pri
humanističnem Centru za zgodovino in kulturo jugovzhodne Evrope na
Univerzi v Leipzigu. Slavlist skrbi za kroženje aktualnih informacij,
pošilja sporočila o seminarjih, spodbuja strokovne diskusije, obvešča
o novih publikacijah in aktualnem dogajanju na področju slavistike na
nemškem govornem prostoru. Včlanite se lahko preko linka
https://lists.uni-leipzig.de/mailman/listinfo/slavlist .

Lep pozdrav, Irma Kern

[https://lists.univie.ac.at/mailman/listinfo/slawistik -- mimogrede še
opozorilo na avstrijski (dunajski) slavistični forum. -- mh]

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 24. marec 2016 10:41
Zadeva: predpraznični izbor korotanskih novičk

[...] Jutranji program Radia Slovenija in zapis na spletnem središču
MMC RTVS sta nas opozorila, da se je prav na današnji dan leta 1835 »v
Sv. Petru pri Celovcu rodil znameniti fizik Jožef Stefan. Po njem se
imenuje vodilni raziskovalni inštitut v Ljubljani. Bil je izvrsten
teoretik in obenem tudi nadarjen eksperimentalist, predavatelj in
učitelj. Največ je prispeval k vsem vejam sodobne fizike: k mehaniki,
akustiki, termokemiji. Odkril je splošno enačbo za oscilatorno
gibanje. Na področju elektrodinamike in magnetike je pokazal teoretsko
in eksperimentalno znanje. Spomladi leta 1883 je Stefan postal prvi
predsednik Avstrijske družbe za električni inženiring, ki jo je
pomagal tudi ustanoviti. Znani so njegovi zakoni: o toplotni
prevodnosti plinov, Štefanov zakon o sevanju, zakon o dinamični
teoriji plinske difuzije, o zakonih elektrodinamične indukcije.« Zapis
pa žal ne opozarja, da je bil v mlajših letih Stefan tudi aktiven
slovenski kulturni delavec in obetaven pesnik. -- Janez Stergar [Gl.
tudi https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Stefan -- mh]

===

http://www.pogledi.si/mnenja/notranji-eksodus-inteligence -- Renata
Šribar: Notranji eksodus inteligence: O delovanju znanstvene oblasti.
Pogledi 21. marca 2016.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit