[SlovLit] Ruska narečja -- Prešerniana -- Meje jezika

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Mar 11 19:06:18 CET 2016


Od: Polona Movrin <polona.movrin na ff.uni-lj.si>
Datum: 11. marec 2016 15:08
Zadeva: Arhangelski govori v okviru ruskih narečij

V torek, 15. 3. 2016, ob 9. 30 v predavalnici 209 C bo imela Marija
Solomatina, podiplomska študentka rusistike na Moskovski državni
univerzi,  predavanje na temo arhangelskih govorov, ki jih zaman
iščemo na zemljevidu ruskih narečjih. Predavanje bo v ruščini.
Predavateljica bo predstavila kratko zgodovino arhangelskega narečja,
njegove glasovne, oblikovne, besedotvorne in skladenjske značilnosti
ter nastajanje slovarja arhangelskih govorov. Predvajala bo tudi
videoposnetke in fotografije s terenskega dela.

===

From: Pablo Juan Fajdiga <pablo-juan.fajdiga na mklj.si>
Date: 2016-03-11 14:29 GMT+01:00
Subject: Vabilo na prireditev v MKL Slovanski knjižnici

http://www.mklj.si/prireditve/item/9911-knjizne-zbirke -- Vabimo na
predstavitev zbirke Prešerniana, ki jo je Slovanski knjižnici poklonil
prof. dr. Martin Žnideršič. Predstavitev bo v kletni dvorani
(Einspielerjeva 1, Ljubljana), spomin na Prešerna in njegovo poezijo
pa nam bo obudil tudi recital Andreja Rozmana Roze. Torek, 15. marec
2016 ob 17:00.

===

Od: Konrad Zadravec <konrad.zadravec na mklj.si>
Datum: 11. marec 2016 11:10
Zadeva: Strokovna sreda

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/nase_knjiznice/pionirska/Vabilo-Simpozij.pdf
-- Simpozij: Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Strokovne srede
Mestne knjižnice Ljubljana ob 10. uri v dvorani v 3. nadstropju
Knjižnice Otona Župančiča.  Gostje bodo dr. Marko Stabej, dr. Boža
Krakar Vogel, dr. Simona Klemenčič, mag. Tilka Jamnik, Arne Hodalič,
Pavle Učakar, dr. Peter Svetina in Boštjan Gorenc.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit